Bedre inneluft fremmer ens fysiske helse. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan få bedre helse ved å bedre luftkvaliteten ved å tilføre negativt elektrisk ladde elektroner til lufta. Metoden brukes i dag over hele verden

Lyn= jordas elektroniske terapisystem.

Den største mengden lyn kommer gjerne på sensommeren når det har vært varmt en stund. Da blir det veldig varmt langs bakken og den oppvarmede og fuktige luften stiger opp. Når den kommer opp i høyere luftlag, kjøles den ned og det dannes iskrystaller. Iskrystallene begynner å falle nedover gjennom den oppstigende varme og fuktige luften. Resultatet er at friksjonen danner statisk elektrisitet omtrent på samme måte som vi kjenner fra fysikkforsøkene på videregående skole, hvor man gnir et skinn mot plast. Under slike betingelser blir skyene ladet opp negativt på bunnen og positivt på toppen. Samtidig blir bakken ladet opp på grunn av influens (elektrostatisk induksjon) med en positiv ladning . Det er ikke bare skyer som forårsaker lyn og torden. Sandstormer, vulkanutbrudd og skogbranner kan også generere statisk elektrisitet i atmosfæren som kan fremkalle lyn.

Negative ioners helsefremmende effekt:

Den friske lufta vi opplever etter kraftig tordenvær eller når vi går i skogen eller langs med en fjellbekk, inneholder mye negative ioner. De fleste steder vi oppholder oss mesteparten av tiden har derimot for høyt innhold av positive ioner i forhold til negative ioner. Dette er med å gir ubalanse i kroppen og tapper oss for energi og overskudd. Dette gjelder når vi er innendørs, i bilen og i bymessige strøk. Spesielt utsatt er vi når vi oppholder oss i nærheten av pc og annen elektronikk.

Negative ioner ”fanger” og omdanner partikler i lufta til oksygen. Dette bidrar til at det blir lettere og puste samtidig som kroppen tar opp mer oksygen. Konsekvensen av økt oksygenopptak er positiv bl.a. ved økt forbrenning og økt utskillelse av avfallsstoffer fra kroppen.

Værsyke

Overskriften er hentet fra Dagbladets lørdagsmagasin 5 aug. 2006 hvor bl.a. det hevdes at astmatikere, allergikere, revmatikere, mennesker med migreneplager og gamle mennesker med ”en sliten kropp” er de mest utsatte for ”værsyke”. Dette forklares med at fuktig vind som kommer inn fra havet/kysten og stiger opp over fjellene først er med og balanserer de positive og negative ioneverdiene. Når denne luften (fønvind) deretter ”kommer tilbake/faller ned”, er den oppvarmet og har et alt for lavt innhold av negative ioner. Denne ubalansen påvirker bl.a. nervene i kroppen, og mange opplever dette som smertefullt.

Avisen viser også til at dette er så alvorlig at enkelte tyske leger ikke foretar operasjoner under lengre perioder med fønvind!

Negative ioner lindrer astma og andre luftveisplager.

I Brasilianske sykehus er det nå helt vanlig å bruke negative ione- generatorer for å behandle pusteproblemer, etter en test som ble gjort blant 36 barn med astmatisk allergi. I alle tilfellene var problemet permanent, og gjorde at barnet ble tilbakeholdt i utviklingen. Under behandlingen var det kun et av barna som fikk et astma anfall. Etter behandlingen var det en del av barna som forble i negativ inoneterapi. Ingen av disse fikk noen gang nye astma anfall.

I 1966, i et sykehus i Jerusalem gjorde man en studie som involverte 38 barn i alderen 2-12 måneder. De hadde alle samme type pusteproblemer. Barna ble delt i to separate grupper a 19 barn i hver gruppe. Den ene gruppen ble utelukkende behandlet med luftrenser med negative ioner, mens den andre gruppen ble administrert i følge standard behandling som inkluderte medisiner og antibiotika med bieffekter. Barna i gruppen behandlet med luftrenser med negative ioner ble kurert for astma og bronkitt mye raskere enn de i kontrollgruppen. Barna i den negative ione-gruppen viste seg også å få færre tilbakefall. Noe som også er verdt å merke seg, er at legene fant ut at barna som ble behandlet med negativ ioner ikke gråt så ofte, og heller ikke så høyt. Men som Fred Soyka, forfatteren av boka The Ion Effect sier det: «Det er ikke nødvendigvis noe galt med en gråtende baby.»

Oxford-studien viser helsegevinst av negative ioner.

I England ble det utført to studier ved Oxford University blant mennesker med astma, bronkitt og ”høysnue”. Menneskene ble tilfeldig valgt fra en liste over folk som hadde kjøpt luftrenser med negative ioner. Gjennom intervjuer fant de at 18 av 24 astmatikere, 13 av 17 med bronkitt, 11 av 12 med ”høysnue” og 6 av 10 med bihule-problemer, rapporterte at produktet hadde forbedret deres tilstand betraktelig. Noen rapporterte endog at de hadde blitt kurert. (Soyka 1991).

Negative ioner reduserer og/eller ødelegger bakertier, virus og andre mikrober.

Et nylig publisert studie, utført av U.S. Dept. of Agriculture, viste at ionisering av rom førte til at det ble 52 % mindre støv i luften og 95 % mindre bakterier i luften.

Agriculture Research Service of the U.S. Dept. of Agriculture testet også effekten av ionisering av luften for fjerning av støv i et kylling-klekkeri. Støvmengden er meget høy i slike miljøer. I dette studiet viste det seg at Ionisering av luften resulterte i støv-fjerning fra luften på gjennomsnittlig mellom 81,1 og 92,2 %. Som et resultat av dette ble den luftbårene overføring av Salmonella (til eggene) også merkbart redusert.

Magasinet Journal of Hygiene skriver om at vitenskapsmenn har kommet frem til at Ionisering av luften reduserer bakterienivået i brannsår og i plastiske operasjonssår med over 96 % etter en 2 ukers periode, noe som resulterer i en mye raskere tilhelingsprosess.

Jo mer, jo bedre sier Fred Soyka, forfatter av ”The Ion Effect» rapporterer at basert på over 5000 vitenskaplige rapporter som har vært publisert vedrørende negative ioner, og konkluderer alle med at et overskudd av negative ioner er veldig bra for oss.

Negative ioner demper noe av skade-effekten ved røyking.

Høy andel av negative ioner nøytraliserer effekten tobakksrøyk har på cilia. Cilia er de mikroskopiske hårene som beveger seg raskt frem og tilbake for å forebygge at forurensing og gift komme inn i luftveiene våre. Jo raskere hårene beveger seg, jo bedre klarer kroppen å stoppe kreftfremkallende og annen forurensing fra å trenge dypt inn i luftsystemet vårt. Tester har vist at høyt nivå av negative ioner i lufta hjelper cilia til å oppnå normal nivå.

Negative ioner hjelper å forebygge mot migrene.

Migrene oppstår når man får en overproduksjon av Serotonin. Serotonin gjør at blodårene i hjernen utvider seg. Konsekvensen blir økt blodtilstrømning og smerte-mottakerne i blodårene strekker seg, noe som igjen fører til forferdelig migrene. I utallige tester og studier av negativ ionisert luft, er det blitt bevist at serotonin nivået blir mer normalt, og derfor er resultatet mindre migrene.

Negative ioner er naturlig antidepressiva uten bieffekter.

I en studie utført ved Colombia University, ble 25 personer med sesongbetinget depresjon (SAD) satt foran en luftrenser med negative ioner en halv time hver morgen i en måned.

Halvparten av menneskene fikk lav dose negative ioner og den andre halvdelen fikk høy dose negative ioner. Den høye dosen med negative ioner viste seg å ha like god effekt på SAD som antidepressiva som Prozac og Zolof og helt uten bieffekter.

Negative Ioner hjelper oss å sove bedre.

I 1969, fant en fransk forsker ut at overproduksjon av hormonet Serotonin i tillegg til migrene også forårsaket søvnløshet og mareritt. I en studie gjort på en gruppe mennesker som ble behandlet med luftrenser med negative ioner for overproduksjon av Serotonin, viste det seg at de aller fleste begynte å sove mye bedre.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.