Her er 10 ting verd å vite om Influensa og som kan være av stor nytte

  1. Det er identifisert tre typer virus som ofte forbindes med influensa og som har fått sine navn etter dette Influensavirus A, B og C. Mens vaksinering kan redusere symptomene dersom man smittes med type A og B, har vaksiner ingen effekt overfor type C.  Også andre mikro-organismer kan gi opphav til samme sykdomsbilde!!
  2.  I praksis er det ikke lett for legen å finne årsakene fordi vi også har sykdommer som er «influensa-liknende» dvs. er like de problemene Influensa-virusene A,B og C fremkaller, men det er helt andre mikrober som er årsaken. Ifølge Wikipedia kan 22 andre virusarter kan gi de samme symptomene og derfor får den syke som første diagnose Influensa, før legen har gravd dypere i materien.
  3. Personer som smittes med virus som kan fremkalle influensasykdom har ofte samtidig infeksjon med bakterier som  trenger øyeblikkelig hjelp med antibiotika! I en undersøkelse gjengitt i The Journal Of Infection, September, 2012, 223-230 ; viste det seg at 33% av alle med influensa led av infeksjoner med Streptokokk og Pseudomonas bakterier. Vaksine mot virus hjelper selvsagt ikke mot slike bakterier. Alle som får diagnosen influensa bør derfor testes for slike bakterier ved at legen tar halsutstryk og blodprøve!!
  4. I følge Wikipedia kan 15 ulike mikrober og parasitter gi de samme symptomene som influensa-virus . En slik parasitt er for eksempel Borrelia! 4 ulike sopparter kan gi samme symptomer og 4 protozoer.
  5. Nettstedet www.influenzareport.com  påpeker at mikroben alene ikke er hele årsaken til Influensa-sykdommen, det er mange ulike forhold hos den som smittes som bidrar. Nøkkelbegrep: Personers immunsystem! Jo sterkere immunsystem jo bedre beskyttelse mot årsaker til influensa-sykdommen, jo mindre problem med sykdomsårsaken. Men siden så mange mikrober (virus, sopp, bakterier, parasitter og protozoer) kan bidra til samme fenomenet: husk å få testet deg for årsaken før du trekker konklusjoner om sykdommens forløp.
  6. Dersom influensa er fremkalt av virus finnes det en del legemidler som kan dempe forløpet. Hvilke kan din lege fortelle deg om.
  7. Antibiotika som brukes mot sopp, bakterier og protozoer har ingen effekt mot virus.
  8. Mens vaksiner kan dempe eller forhindre utbrudd av influensa dersom de gis til personer god tid i forveien, har vaksiner liten nytte når man først er alvorlig syk !!
  9. I følge nettstedet WebMed som publiserer evidence based medicine finnes det mange tiltak du kan gjøre for å beskytte deg, herunder spise immunstimulerende matvarer. God allmennhelse er i seg selv en vaksine!
  10. En interessant bok om immunforsvar og matvarer er boka til den franske professoren David Servan- Schreiber (psykiatri og neurologi). Han hadde ondartet hjernesvulst. Han prøvde å forlenge livet ut over det som kreftlegene forutsa ved å bruke friske planteprodukter som også er mat for å øke immunforsvaret. I følge ham selv gjorde kostholdet at han hadde et bedre liv og levde lenger enn det som var forventet. Han døde 19 år etter diagnosen var stilt og ble derved blant de som levde aller lengst med hjernekreft. Siden rådene er basert på kosthold kan man lett tilpasse vanlig kosthold etter professor Servan-Schreiber bok (Norsk utgave : Kreft og Terrenget ditt ). Dersom kosthold og livsstil kan øke immunitet så mye, er det verd å bruke rådene for at influensa skal ta såpass alvorlig forløp at det blir et problem.

Dette er ikke et innlegg mot vaksinering, men en opplysning om vitenskaplig forskning vedrørende Influensa.Personer som er syke eller i faresonen bør alltid kontakte lege for råd vedrørende tiltak i forkant av en forventet influensa-epidemi. Råd om immun-aktiverende mat kan ikke erstatte medisinsk terapi, men kan øke ens muligheter til å ha varig god helse.

 

Copyright  Øverbye 2016

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.