Atomfysiker og ingeniør Giovanni Dotto konstruerte på 1970 tallet en maskin kalt :Dotto-ring  som han påstod kunne gi god helse,forynge mennesker og kurere kreft.Var dette bare utrolige rykter ?? Eller hadde  Dotto oppdaget noe så fantastisk at det kunne ha revolusjonert legevitenskapen om han fått lov å fortsette sin forskning?

Du er magnetisk.

Hele jorden er en elektromagnet som avgir både stabil magnetisme og elektromagnetiske bølger .I følge professor Dubrov’s store bok Geomagnetisme og Livet som bygger på over 1000 vitenskaplig undersøkelser fra hele verden, er det bevist at jordmagnetismen ikke bare har vært med på å lage arvestoffet, det vedlikeholder og sørger for at dine gener jobber slik de skal!

I forbindelse med en undersøkelse av mennesker som lever lenger oppdaget den italienske-amerikanske atomfysiker og ingeniør Giovanni Dotto at mennesker som bor i regioner med sterk jordmagnetsime lever lenger enn andre med samme gener og levesett.

Hunza-folket med lang levealder.

Utgangspunktet var hans undersøkelser av det langtlevende Hunza-folket i Pakistan . De av Hunzaene som levde lengst var de som bodde i områder med høy geo-magnetisk aktivitet. Dotto langde så en elektro-magnetiske terapimaskin  som imiterte  og av gav en mye sterkere energi denn de magnetiske forholdene i Hunza-dalen.

 .Dotto`s maskin ble legendarisk!! Maskinen  aldersreverserte forsøkspersoner  som prøvde den med opptil 20 år og kurerte kreft. Nettopp av denne grunn ble Dotto tvunget til å reise fra USA der forsøkene ble gjort. Dotto-Maskinen ble simplethen forbudt å lage og å selge ,ikke fordi det var kvakksalveri,men fordi den virket!! «Det ble sagt at «noen» med mye makt  ikke  ville ikke ha konkurranter til  legemidler,eller var det andre grunner……??

Dotto fant ingen annen løsning enn å søke tilflukt under pavens beskyttelse. Dotto gav bort sin ene maskin til Vatikanet.Hva de gjorde med den vet ingen. Han beholdt så en selv og trakke seg tilbake fra offentlighetens lys.

Men for den som ønsker å prøve Magnetterapi finnes det fortsatt maskiner med dokumentert effekt .Ingen kan kopiere Dotto`s maskin og alle forsøk på å opplyse om den og selge kopier av den er forbudt i USA. Dotto`s ettermæle ble svertet av skeptikere uten kunnskaper om maskinen

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.