Taheebo er indianernes navn for te laget av barken på Peau Dárco treet. Erfaringer har vist at drikken har evnen til å bedre allmennhelse hos kreftsyke. Taheebo har også vist seg å ha positive virkninger på flere andre helseproblemer.Her er mer informasjon til ettertanke:

Erfaringer gjort av barsiliasnke leger på 1960 tallet I et intervju med det brasilianske magasinet O Cruzeiro i mars 1967 uttalte doktor Walter Accoris følgende om sine erfaringer med taheebo:» Fra min første erfaring med Ipe Roxo lærte jeg to ting som hadde betydning for mitt forhold til kreft.For det første fjerner Peau Darcro smerter, for det andre øker det antall røde blodceller. Vår forbløffelse vokste.Barken kurerte alt: sår, diabetes,reumatisme; medisinen helbredet alt »

At taheebo helbreder alt er med sikkerhet  overoptimistisk; men entusiasmen var ikke bygget på ren fantasi, men også på en del erfaring. Doktor Accoris jobbet på sykehuset i San Andre i Brasil sammen med en annen lege som var like entusiastisk Doktor Del Santi so nettopp hadde fått vite av den tredje lege doktor Meyer at taheebo  sammen med skolemedisin hadde hjulpet hans bror å overleve en kreftsykdom. Slike historier satte i gang forskning på Peau Dárco både i Brasil, USA og Japan.

Lapacol forskning :Forskningen var i stor grad rettet mot stoffet lapachol som finnes i barken og veen fra Peau Dárco treet og som viste seg å hemme kreftceller i å dele seg og å fremkalle apoptose : celle død i kreftceller, men ikke i friske celler. Da det viste seg at lapachol var giftig i de doser som krevdes for å drepe kreftceller ble prosjektet om å lage kreftmedisin av lapachol oppgitt.

Den videre historien ,dreier seg derfor i stor grad om avkok av bark eller ved kalt taheebo og hvordan denne teen som inneholder 20 ulike kjemiske stoffer virker på  syke pasienters allmennhelse .

Vi har allerede i artikkel  del 2 beskrevet hvordan man i Japan har erfart av taheebo  bedrer kreftsykes  helsetilstand og overlevelse Her følger flere taheebo  erfaringer syke i Sør og Nord Amerika har gjort med drikken mot ulike sykdommer hentet fra databasen  www.rain-tree.com

Erfaringer med taheebo drikk fra ulike land: En fullverdig oversikt i databasen vil omfatte mer enn 30 ulike diagnoser der taheebo i følge brukere i flere land i mange generasjoner har opplevd bedring. Bedringen skyldes ikke ett stoff i drikken men summen av de ulike stoffene i barken

For ikke å gjøre listen for lang, har man slått sammen de ulike helseplagene i grupper. Disse er:

 • Ulike typer infeksjoner i mage, tarm underliv, urinveier , kjønnsorganer ,prostata og luftveier
 • Spesifikk infeksjoner som de fremkalt av tarmormer, candida, syfilis, gonore.
 • Ulike typer virusinfeksjoner
 • Sår som ikke vil gro
 • Åreknuter
 • Kreft i bindevev, indre organer, blodkreft og Hodgkin sykdom.
 • Autoimmune sykdommer i ledd, hud (psoriasis og Lupus)

Forklaringer på observert effekt: Disse observerte virkninger gjort av leger og pasienter  er underbygget av forskning på cellekulturer i laboratoriet eller på forsøksdyr . På nettstedet https://www.rain-tree.com  finner man en lang rekke vitenskapelige studier på effekter av taheebo eller lapachol. Forskningen som er nevnt viser følgende effekter:

 • Taheebo har en antibiotisk effekt og kan drepe flere ulike bakterier, sopparter, syfilis bakterien, tarmormer,
 • Taheebo kan hindre virus å formere seg.
 • Lapachol som er en av 20 aktive stoffer i taheebo kan hindre kreftceller å dele seg og fremkaller celledød i kreftceller, bedrer Parkinsons sykdom og skader på nervevev.
 • Taheebo er antiallergisk, antibetennelse og smertestillende.
 • Taheebo er en antioksidant som kan rense kroppen for giftstoffer.
 • Taheebo øker fettforbrenning og senker blodets kolesterol.
 • Taheebo øker fysisk og psykisk yteevne.
 • Taheebo bedrer sårtilheling i hud, mage og tarm.

Indiansk medisin og vestlig medisin: Indiansk medisin bygger på årtusen gammel erfaring.Hvorfor blir ikke denne erfaringen akseptert av skolemedisinen ?.Her er en kort historie en inkaindianer fra Guatemala fortalte som belyser noe av problemet:» Min bestefar var medisinmann og kunne bruken av flere hundre planter.Da han døde kastet hans arvinger papirene fordi de hadde lært på skolen at naturterapier indianerne brukte var overtro. På den tiden   reise representanter for de store legemiddelfirmaene rundt i Sør og Mellom Amerika og oppsøkte medisinmenn og lærte av de, for deretter å ta livet av de slik at kunnskapen ikke skulle videreføres og de selv skulle ha kunnskapen for å lage syntetiske medisiner av den.Som følge av dette rømte de gjenlevende medisinmennene inn i jungelen for å bevare sine kunnskaper.» Dersom slike historier er sanne  kan det synes som det har skjedd en aktiv motarbeidelse for at nytten av plantebasert legekunst skulle bli utforsket og tatt i bruk.

Hvordan skaffe tilveie Peau Dárco og å lage taheebo : Peau Dárco selges også under navnet Ipe Roxo eller lapacho. Å skaffe tilveie den riktige typen er ikke uten vider enkelt. Det finnes mange arter innen slekten Tabebuia, ikke alle har en helsefremmende effekt. Da det dessverre ikke finnes noen statlig kontroll av salg av Peau Dárco er det heller ikke garantert at det man kjøper er den riktige arten .Men på www.rain-tree.com kan man finne flere leverandører av produkter fra regnskogene i Sør Amerika og nettstedet går god for at det er god kvalitet.

Hvor finner man oppskrift på Taheebo?   Taheebo-tea.com . Nettstedet anbefaler å trekke barken i 25 minutter i varmt vann. Ellers finnes det en video på YouTube med kiropraktor Mark Rosenberg om hvordan man lager taheebo for de som vil ha mer nøye instruksjon.

Kilde: informasjonen til denne artikkelen er hentet fra  databasen www.rain-tree.com der man i tillegg til informasjon om  Peau Darco  treet også også finner  referanser til  forskningsartikler om barkens virkninger .

I tillegg henvises  til  de to foregående artiklene om taheebo på denne bloggen..

NB : Taheebo er en plantebasert drikk med positiv virkning på allmennhlsen ved ulike sykdomstilstander.Drikken kan ikke erstatte legemedisin.Det er også viktig å huske at forbedring av helsen også avhenger av levesett, sunt kosthold og daglig mosjon.

 

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.