Glem alle idylliserte forestillinger at krig er et oppgjør mellom stridende parters soldater .Boka « Sivile mål i en krig « av historiker Alexander Downes ; viser hinsides enhver tvil: Å skade sivile dersom man har anledning til det ; har vært en del av alle kriger til alle tider.

Det finnes to typer angrep mot sivile i en krig: 1) Beordret av en regjering for å påføre fienden maksimal lidelse 2) En del av betalingen sivile påføres når det foregår kamphandlinger i bebodde områder. Når antall døde overstiger et større antall og angrep mot sivile er utført med hensikt; kan man kalle det «masseutryddelse». Her er noen eksempler på målrettet masseutryddelse i nyere tid.

Britisk handels -blokade av Tyskland 1915-19 Ca 1 million sivile døde av sult.
Britisk masse-bombing av Tyskland 1942- 45 Ca 0,5 millioner sivile
Amerikansk massebombing i Japan 1945 Ca 0,9 millioner døde sivile
Atombombene over Nagasaki og Hiroshima 0,214 millioner døde sivile
Tysk massedrap på jøder i Sovjetsamveldet 1941- 42 Ca 1,5 millioner jøder døde
Tyske konsentrasjonsleire 1939-45 11 millioner sivile: 6 millioner jøder, 5 millioner andre

Drap på sivile i krig kan altså være målrettet ,mens metodene er høyst forskjellige.I moderne krig er bombing av byer,tettsteder og landsbygd vanlig.Et et eksempel på dette er krigen i Ukraina der russiske militære bevisst har bombet sivile mål og infrastruktur.En eldre metode er «den brente jords taktikk», der angriperne brenner ned hus , matlagre, åkerland og dreper husdyr så folk ikke skal kunne brødfø seg eller overleve kulde eller varme.Denne metoden ble blant annet brukt av Franske Styrker i Algeri i 1840 og førte at flere tusen sivile sultet eller frøs ihjel.Metoden ble av franske soldater kalt «razzia»

I boka beskrives slike angrep på sivile; målrettede eller som konsekvens av krig i ulike deler av verden til ulike tider.Konklusjonen er deprimerende: å drepe og påføre sivile lidelser er en viktig del av all krigføring.Det finnes knapt noen « edel krig» i den forstand at den bare skjer mellom stridende parters soldater. Forestillingen om krig mellom soldater som sparer sivile er for det meste hvis ikke alltid ; en fiksjon skapt av den seirende parts historieskrivere.Først når ofrene får en stemme kommer sannheten frem; men da er skaden alt gjort!

Blant de mere uventede funn forfatterne har gjort i studie av siviles lidelser ; er at demokratier som går til krig; like ofte påfører sivile lidelser som når diktaturer går til krig. Dette er bevist ved de Alliertes krigføring under to verdenskriger og senest Israels krig mot sivile mål på Gaza.

Kriger fører også til konsekvenser enn død.Under og etter krig blir grupper som har samme etnisitet som fienden eller samme religion forfulgt og straffet.På 1400 tallet fordrev dronning Isabelle og hennes mann Ferdinan alle mos-arabere fra Spania; en folkegruppe som hadde bodd der i over 1000 år.De som ikke rakk å rømme i tide, ble brent offentlig i store antall. I tillegg forfulgte hun jøder og etablerte Inkvisisjonen. For denne etniske og religiøse rensingen ble hun   kanonisert av den katolske kirke og er nå en helgen..

I USA ble japanske amerikanere satt i fangeleire under annen verdenskrig; bare fordi USA var i krig med Japan. I Asia eksisterer det fortsatt hat mellom japanere og kinesere etter hva som har hendt i to verdenskriger. I Europa har kriger ført til demonisering av fiendens tro: Muslimer har lært å¨hate og diskriminere jøder og kristne. Mange kristne land har diskriminert og innført hatkampanjer mot muslimer. Muslimer i Israel blir demonisert og undertrykket; likesom mange muslimske land forfølger jøder. Alt som resultat av kriger mellom etniske , religiøse og nasjonale grupper.

Boka bekrefter på alle mulige måter at krig ikke primært skader og dreper soldater ved fronten; men like mye og ofte enda mer sivile på begge sider av fronten.Deretter etterlater kriger seg dypt hat i befolkninger som kan vedvare over århundrer.

I boka siste side heter det « undersøkelsen av hvordan sivile blir ofre i historisk sammenheng har vist at tiltak for å forhindre utbredt og systematisk skader mot sivile og de som ikke deltar i krig har vært helle svak. Om og om igjen når; når kriger koster for mye eller truer med å bli for dyre , blir det i statens interesse å vinne krigen med mindre utgifter går man hen og ofrer fiendens sivile. Krigføring, spesielt i nasjonalismens tidsalder følger en stadig opptrapping når seier ikke kommer raskt. Heller enn å ofre sine egne politiske mål ,tyr statsmenn til stadig mer vold , inklusive massedrap på sivile. Demokratier og oppsvulmede internasjonale institusjoner for å begrense vold mot sivile og de som ikke er soldater har ikke endret måten man fører krig på... «

Boka er et innlegg i krigers inhumane natur.Krigers kilder er mistenksomhet , begjær,grådighet og hat , dens frukter er død, lidelse, hat og diskriminering; noe som i fortid ofte ble skrevet inn i religiøse bøker for å begrunne selvrettferdighet og holde hat ved like; slik at nye kriger kan igangsettes for å gjengjelde tap påført i fortid.

Sett i lys av fremlagte fakta må man kunne konkludere med at skal verden komme videre må man gravlegge enhver form for hat og vold som basis for løsning på konflikter. Sett på bakgrunn av det som skjer i dagens Ukraina og Israel synes et slikt håp lite realistisk;men noen må holde ut å hevde det.

Alexander B Downes : Targeting Civilians In Wars, www.cornellpress.cornell.edu.

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.