Ivermectin er et parasittmiddel som også har vist seg å drepe 18 ulike virustyper;herunder SARS2 viruset!Legemidlet blir av  mange leger og forskere over hele verden ansett som en redningsplanke i arbeidet for å forebygge  og behandle  COVID-19. Motstandere kaller det bløff ,bedrag og fake science.Men hva er egentlig sannheten…?

Ivermectin: vidundermedisinen som dreper parasitter hos mennesker og dyr. Ivermectin er en av verdens mest kjente, sikre og brukte antiparasittmedisiner. Legemidlet var et samarbeidsprosjekt mellom to forskere Santoshi Omura fra Japan som helt siden 1960 tallet hadde lett etter antibiotiske stoffer fra jordbakterier. I 1971 fikk Omura jobb ved Marx Tishler´s laboratorium Connecticut som samarbeidet med legemiddelfirma Merck i New Jersey. Gjennom en avtale med Merck fikk Omura anledning til å fortsette sin leting etter jordbakterier som Merck så dyrket og brukte til å ekstrahere kjemiske stoffer som kunne brukes som antibiotikum.

Arbeidet ved den mikrobiologiske avdelingen av Merck ble ledet av William Champel som utførte studiene av jordbakteriene som Omura sendte til USA for analyse.

I 1971 lyktes de med forskningen da Champel oppdaget et kjemisk stoff hos jordbakterien Streptomyces avermectinius som drepte innvollsormer  hos dyr.

Gjennom kjemisk modifisering klarte man i 1975 å lage en syntetisk versjon som var 25 ganger kraftigere enn det naturlige stoffet fra jordbakterien. Det nye kjemiske stoffet ble døpt Ivermectin og markedsført for parasittinfeksjoner hos dyr.

1985 ble Ivermectin godkjent til bruk hos mennesker til behandling av sykdommer fremkalt av parasittormer slik som elveblindhet(onchoseriasis), elefantsyken, rundorm (ascariasis) og strongyloidiasis

Normalt holder det med en få dagers kur for å oppnå effekt i doser som er såpass lave at det ikke gir bivirkninger. Ivermectin kan også gis som krem for å behandle hudinfeksjon med midd og skabb. Selges også under navnet Stomectol.

2011-2019: Ivermectin  hindre 17 ulike virustyper i å formere seg. De første til å påvise dette synes å være firma Galderma SA som i 2011 leverte inn en patentsøknad for å bruke blant annet Ivermectin til å behandle herpes virus.

Siden den gang har laboratorieforsøk utført før COVID-19 pandemien vist at Ivermectin kunne hindre 17 ulike virusarter i å formere seg , herunder HIV-viruset! Det er altså ikke noe nytt at Ivermectin kar en anti-virus effekt (Heidary et al)

De eneste som inntil 2020 hadde hatt glede av å få Ivermectin foruten virussmittede cellekulturer var laboratoriemus som ble behandlet for Zika-virus og en gruppe thailandske pasienter som var med i utprøving av Ivermectin mot Dengue feber i perioden 2014-18. Forsøkene med Dengue feber ble avbrutt på grunn av manglende resultater.

Ivermectin reduserer SARS2 virus tallet med faktor på 5000 på 48 timer!! Da Covid-19 pandemien inntok verden i 2020 begynte forskere i mange land å prøve ut både legemidler og urter som kunne drepe viruset og behandle sykdommen. Det var da naturlig å grave frem Ivermectin fra glemselen siden hadde bevist evne til å drepe RNA virus.  I april 2020 oppdaget biokjemikerne Leon Cali og medarbeidere ved Monash Universitet i Australia at Ivermectin hindrer SARS2 viruset å dele seg.  En enkelt dose Ivermectin reduserte antall virus med en faktor på 5000 i løpet av 48 timer. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Antiviral Research i juni.

Land der Ivermectin brukes mot parasitter har mindre COVID-19 :Kort tid deretter publiserte legene Martin D Hellwig og Abela Maia en artikkel International Journal of Antimicrobial Agents der de offentliggjorde tre viktig observasjoner angående Ivermectin og sykdommen COVID-19: Ved å studere forekomst av COVID-19 land der Ivermectin ble gitt mot parasitter oppdaget de at det var mindre utbrudd av COVID-19 der det ble brukt Ivermectin forebyggende mot parasitter. Tilfeldigheten hadde med andre ord gjort legemiddelutprøvingen for legene. Den opprinnelige artikkelen er ikke lenger å finne på nettet; men en kopi fra ble lagt ut på nettstedet Science Direct i januar 2021

Som følge av denne artikkelen begynte leger i flere land, herunder  USA å prøve ut Ivermectin for å forebygge og behandle COVID-19.

Kjente leger i USA danner FLCCC for å promoter Ivermectin mot COVID-19: Våren 20202 dannet professor Paul E  Rider FLCCC: Front Line Covid -19 Critical Care Alliance. I mars 2020 publiserte de MATH+ Protokollen for sykehuspasienter og  I Mask+ protokollen for behandling av COVID-19 utenfor sykehus.

I MASK+ inneholdt blant annet bruk av Vitamin D, Melatonin, Quercetin ,Vitamin C, zink og etterhvert Ivermectin.

Norsk lege bidrar til Ivermectin forskning i USA: I November professor Marik ,  Dr. Kory og 8 andre leger i FLCC en gjennomgang av flere vitenskapelige undersøkelser som viste at Ivermectin både hadde en forebyggende virkning og en terapeutisk virkning på COVID-19. Blant bidragsyterne til artikkelen var Dr. Eivind Vinjevoll ved Volda Sykehus!!  I mai året deretter ble avhandlingen publisert i American Journal of Therapeutics.

Det afrikanske enigma : I April 2020 begynte legene Martin D Hellwig og Anabela Maia å samle informasjon om utbredelse av COVID-19 i Afrika og oppdaget at i de områder der myndighetene delte ut Ivermectin til forebygging og behandling av parasittsykdommer; var det mindre utbredelse av COVID-19.Denne artikkelen ble kjent i november 2020 og omfattet flere  afrikanske land og regioner.

Det underlige med resultatene var at det mange steder var en god forebyggende virkning av spredning av COVID-19 viruset; selv med svært små doser Ivermectin.

Forfatterne mente derfor at det måtte være flere  forklaringer enn at Ivermectin drepte viruset. Man kunne bare ikke forklare hvordan.

8 oktober 2020 president Trump blir syk og media hyller Remdesvir: I begynnelse av pandemien opprettet det amerikanske National Institute of Health en egen avdeling for å handtere COVID-situasjonen kalt Covid19 Treatment Guidlines Panel.

Blant de mange forslag man la ut på nettet var at amerikanske leger kunne, om de ønsket prøve ut Ivermectin takket være arbeidet til FLCCC.

Denne positive holdningen var imidlertid kortvarig. Flere forhold bidro til dette. En årsak var arbeidet til firma Gilead i California med å promotere sitt eget anti-virusmiddel Remdesvir som overbeviste president Trump via lederen av panelet Dr. Fauci at dette var veien å gå.

Det hjalp betraktelig at Trump selv fikk Remdesvir da han selv fikk COVID-19  den 2 oktober 2020.Prisen for en kur er imidlertid hele 3100 Dollar; altså ikke noe for” folk flest”. Men media fikk med seg poenget at presidenten ikke ville la seg behandle med alternative midler, noe han hadde støttet tidligere på året. Og man glemte i farten at Remdesvir ikke hadde bevist å ha noen positiv virkning mot COVID-19. død 

FLCCC legene vitner for Senatet : Den 8. Desember 2020 vitnet leger fra FLCC for en underkomite i Senatet ledet av senator Ron Johnsen. I høringen sa lungespesialist Dr. Pierre Kory fra Mount Sinai Betsea Israel Hospitalet i New York at forskerne og leger pr dato hadde flere vitenskapelige undersøkelser som viste at Ivermectin forhindret utvikling av COVID-19 og var bevist å kunne brukes i behandling. Denne delen av høring ble deretter sensurert av YouTube !

Det var heller ikke bra for Ivermectin og FLCCC at Ron Johnsen ble uthengt i media som høyre politiker ( right wing) , vaksine skeptiker og tilhenger av konspirasjoner.

FDA , USA høyeste organ for legemidler og ernæring gikk så langt som til å advare publikum mot Ivermectin med  følgende uttalelse :”Du er ikke en hest. Du er ikke en ku”.

Med andre ord det dreide seg ikke om vitenskap, men om krig!

For de som er mer interessert ligger hele høringen med uttalelser fra legene som deltok ute på nettstedet:  www.c-span.org   ( Selv om  google setter en strek over denne linken er den i drift)

Uansett hvor mye man er mot Ivermectin er det alltid bra å vite hva man kritiserer, før man uttaler seg.

Denne artikkelen er ingen anbefaling; men  opplysende.De som  vil bruke Ivermectin må alltid kontakte sin fastlege og ikke handle på nettet.

Fortsettelse følger i artikkel nr 2 og tar for seg året 2021-2022

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.