Hos de dårligste legene i USA får 99% av alle med lavt stoffskifte feil diagnoser. Hos de beste legene kan inntil 70% få feil diagnoser! Utrolige påstander? En av tungvekterne i amerikansk medisin professor dr.med. Paul Ladenson, innehaver av ikke mindre enn 5 professorater i 5 ulike medisinske spesialiteter ber sine kolleger våkne av dvalen og ta stoffskiftesyke på alvor.

Amerikansk superspesialist roper varsko!

Professor Paul Ladenson [i]ved det prestisjetunge John Hopkins Universitetet i USA, en av de fremste innen amerikansk skolemedisin, er ikke nådig i sin dom over sine kolleger. I skrift og tale har han påpekt at leger flest har sovet i timen når det gjelder å forstå og å diagnostisere hypothyreose. Her er noen tall du bør vise din lege som forteller hva de beste spesialistene i USA sender som budskap til verden. Og siden norske leger ser opp til USA hva angår legevitenskap, er det absolutt grunn til å lytte til sine læremestere i Vest.

I en lenger artikkel i det anerkjente legetidsskriftet The Lancet [ii](6. Mars 2004) skriver professor Ladenson :” Sikker hypothyreose omfatter de kjente symptomer og tegn som kuldefølsomhet, vektøkning, tørr hud, langsom puls, heshet og redusert mentale evner. I en studie av pasienter med kortvarig sykehistorie med hypothyreose var det kun 38-58% som hadde disse typiske symptomene!”. Med andre ord: tidlig i hypothyreose-lidelsens utvikling er symptomene uklare.

Besøk hos spesialist ingen 100% garanti for hjelp.

Når amerikanske spesialister gjør screening-tester, dvs tar prøver av et stort antall pasienter med dels klare og uklare symptomer oppdaget forskerne til dels foruroligende forhold. Spesialister som skulle peke ut de med sikker hypothyreose der traff de blink hos bare 30% av de syke. Hele 70% av pasienter som ble antatt å ha andre lidelser viste seg å ha avvikende blodprøver og skulle fått diagnosen hypothyreose hos legen ved første besøk. Dette betyr: dersom det ikke hadde vært en screeningtest der alle som kom til legen fikk tatt blodprøver, ville spesialistene ha avvist 7 av 10 syke og sagt at de hadde noe helt annet en hypothyreose.

Obs! 17% av alle stoffskiftesyke har ”normale blodprøver”.

Men galskapen stopper ikke med det: 17% av alle spesialistene mente de hadde alle klare tegn på hypothyreose; men de hadde såkalte ”normale blodprøver”. Hva med disse? For å forstå dette må du lese artikkelen om de stoffskiftesyke der laboratoriet måler ”normale verdier av thyroidhormoner i blodet”, den artikkelen er kun for medlemmer i Mind Your Health Club, så meld deg inn i klubben vår og les og lær.  Hva med disse? Vel, i USA har superspesialistene et svar å gi dem: euthyreot hypometabolsk syndrom eller hypothyreose II.

Hos allmennlegene gikk det riktig galt!

Ved større undersøkelser viser det seg at når vanlige leger skal bedømme de syke ut fra helseproblemer alene så er verdien av et legebesøk dramatisk lav. Den anerkjente professoren anslår at dersom leger bare legger sin evne til å bedømme symptomer til grunn for å vurdere hvem som har lavt stoffskifte, vil legen i 88- 92% av tilfeller ta feil. I de fleste tilfeller vil legen ifølge Ladenson anta at problemene skyldes livsstils-problemer.

Uvanlige diagnoser: tenker allmennleger i det hele tatt hypothyreose?

Men problemene stopper ikke der: I sitt bidrag til Hypothyreose-bibelen: Werner`s : Thyroid, skriver Ladenson at sjansene for at en allmenn lege skal gi hypothyreose-syke rett diagnose ved bare å vurdere den sykes symptomer er kun 1-4% [iii]!!

Stoffskiftesyke som havner hos feil spesialist!

For ytterligere å gjøre livet surt for lege og pasient er det slik at mange pasienter med hypothyreose slett ikke har ”typiske ” eller ”klassiske ” helseproblemer. Mange har symptomer leger forbinder med helt andre årsaker. Dette kan være diagnoser som manglende temperaturkontroll i kroppen, væske i lungene (pleura væske), tarmslyng, koaguleringsforstyrrelser i blodet, depresjon, psykoser, skjelvinger (ataxier), epileptiske anfall, koma, hukommelsessvikt og reduserte kognitive evner!

Hypothyreose, sitter det også ”mellom ørene ”?

Sykehistorien belyser på en instruktiv måte hva professor Ladenson ber oss leger legge seg på hjertet: Hypothyreose –sykes symptomer og helseproblemer blir alt for ofte tatt for å være noe helt annet. Psykiaterne Kristi Estabrook og Thomas W Heinrich [iv]publiserte i 2013 en oppsummering av foruroligende fakta: 40% av alle med hypothyreose har depresjoner. Mange har manier, bipolare lidelser, kognitiv svikt og andre neurologisk problemer som påvirker ens tanker og følelser slik at det blir et problem i hverdagen.

Tenk nå etter: Hvor stor er din sjanse for å få rett behandling hos din fastlege eller psykiater om du skulle få slike problemer? Det er bare å lytte til professor Ladenson og innse at sjansene for å få nervemedisiner i verste fall kan være opptil 100 ganger større enn å få henvisning til thyroid-utredning! I beste fall kan en flink spesialist treffe blink i ett av to tilfeller.

Vel slik er det i USA. Hvordan er det i Norge ?

For en gangs skyld tar jeg av meg journalisthatten og snakker som lege. Min erfaring ut fra flere tusen utredninger av pasienter med klar hypothyreose og ennå flere med uklare problemer har jeg erfart det samme som Paul Ladenson! Et foruroligende høyt antall syke med problemer som utmattelse, uforklarlige depresjoner, angst, ME, kroniske infeksjoner, kronisk Lyme-.Borreliose, migrene, leddbetennelser, fibromyalgi for å nevne noen diagnoser, viser seg å ha uoppdaget thyroid-hormonproblemer.

Legene har egentlig ikke ”tatt feil”.  De har 100% rett i sine diagnoser. Men de har oversett thyroid-hormonproblemene enten ved å ikke ta slike prøver eller fordi de ikke kjenner til FTHR- syndromet og populært kjent som Hypothyreose type II.[v].


Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015


Kilder og Litteratur:

[i] http://www.hopkinsmedicine.org/profiles/results/directory/profile/0002745/paul-adenson?CLEARPAGECACHE=false&directRef=%2Fdoctors%2Fresults%2Fdirectory%2Fprofile%2F0002745%2Fpaul-ladenson

[ii] http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2804%2915696-1.pdf

[iii] Ladenson P : Diagnosis of hypothyroidism In Werner`s The Thyroid ; a Fundamental and clinical text, Edited by Braverman and R Utiger, Philadelphia, Jb Lippncot co, 1991 side 1092-98.

[iv] http://www.psychiatrictimes.com/special-reports/hypothyroidism-important-diagnostic-consideration-psychiatrist/page/0/3

[v] Fuksjonell Thyroid Hormon Resistens også kalt euthyreot hypometabolisme. Les om dette i artikler  i Mind Your Health Club arkivet.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.