Er 100.000 kroner i strømutgifter i året en grei situasjon? En ny gigantfabrikk på Sørlandet vil forbruke like mye strøm som en utenlandskabel og sende strømprisene til værs for kunder i hele regionen. Politikere og fabrikkeiere synes dette er er helt OK. Her er fakta som peker frem mot et land der strømkundene blir bedt om å subsidiere kraftkrevende industri via strømregninga.

Utenlandskabler gir dyrere strøm: Strøm laget av vann og vindkraft er uansett fornybarhet, en begrenset ressurs. Selger man unna såpass mye til EU via de 17 utenlandskablene at det blir for lite igjen til det norske marked skjer to ting: Prisen på det man har igjen til norske kunder stiger. Dernest må det importeres dyr EU-strøm. Disse to forholdene leder til dagens situasjon: en unormalt høy strømpris. For hver strømkabel som bygges forverres situasjonen for norske kunder. Dette forhindrer ikke at en gruppe investorer sammen med staten nå planlegger et industriprosjekt i Arendal som vil ha samme effekt som en utenlandskabel for strømkunder på Sørlandet.

Morrow kabelen”: Industriprosjektet heter Morrow og er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke investorer; d Fabrikken skal ligge i Arendal og vil dekke et areal på 1000 mål. 2500 ansatte skal produsere bilbatterier for eksport til EU. Så langt synes alt vel.

Men prosjektet har en rekke negative sider som vil berøre regionens innbyggere. Den mest merkbare er at fabrikken vil kreve hele 2.6 TeraWatt timer strøm i året. For å sette det i perspektiv er like mye som 10% av all strøm-eksport til EU i 2021. Effekten for strømmarkedet blir som om man bygger en ny utenlandskabel fra Sørlandet til EU.

Morrow-effekten: Med en så dramatisk tapping av strøm fra Sørlandet vil dette føre til økte strømpriser for hele regionen etter helt samme system som en utenlandskabel. En beregning gjort for Nettavisen 18.08 anslår at prisøkningen vil føre til at en gjennomsnittsfamilie vil måtte betale 100.000 kroner i året i strømutgifter!! Dette er penger som staten vil måtte delvis dekke via strømstøtte .

For mange små og mellomstore bedrifter med liten eller ingen strømstøtte betyr Morrow effekten at man får mindre fortjeneste og for noens vedkommende at mange må stenge ned for godt.

Vanlige forbrukere subsidierer storindustrien via strømprisen: På grunn av denne situasjonen kan man si det slik. Strømkostnadene for å drifte et slikt gigantprosjekt blir så store at det øker strømutgiftene til kunder i regionen. Derved er vanlige kunder; familier og bedrifter, med på å subsidiere en bedrift som bringer inntekter til kapitalsterke investorer, hvorav mange utenlandske. At fabrikken vil kreve omlegging av det lokale veinett og derved rasere skogsområder som inntil nå har vært fritidsområder hører også med til historien. At våre folkevalgte politikere ikke ser situasjonen fra vanlige folks synspunkt er i disse tider blitt en s uvane  og er sterkt å beklage.

PS: Gi gjerne din kommentar i kommentarfeltet nedenfor.

Image Freepik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.