Kreftkirurgen Bernie S Siegel ble i sin tid verdenskjent for sine foredrag ,bøker og filmer om hvordan bli helbredet for sykdommer ved aktiv deltagelse i prosessen.Han jobbet både med praktiske problemer, leger og pasientens holdninger, tro og  med den åndelige dimensjon som bønn. Siegels arbeider ble kjent over hele USA og i en viss grad også i Norge; men kanskje ikke like mye som fortjent. Men her bringer vi  Siegels råd om hvordan bli en eksepsjonell overlever når du skal opereres.I tiden fremover vil vi også bringe mere stoff av denne utrolige lege og banebryter for medmenneskelighet og samarbeid mellom syke og behandlere i helsevesenet .

 

Vennlighet og varme redder liv på norske sykehus..

Hver dag besøker rundt 5000 nordmenn norske sykehus .De  fleste  besøk går bra, men interessant nok; du kan bidra til at de skal gå enda bedre og muligens unngå at det går galt! Denne utrolige påstanden kommer fra en av Amerikas mest kjente leger og forfattere: kreft-kirurgen Bernie S  Siegel. Les kreftlegens råd om hvordan du som leser dette kan være med for å bli en suksess sammen med kirurgen og sikre deg optimalt resultat!

Selvstendige syk blir de som kommer best ut av det.

Den vanlige holdningen er at pasienten skal underkaste seg et regime på sykehuset der helsepersonellet er de som vet best hvordan det skal gjøres. Hver dag brytes denne reglen av fantastiske vennlige og omsorgsfulle leger ,sykepleiere og hjelpepleiere som har innsett at medmenneskelighet, omsorg fra hjertet og å gjøre syke delaktige i beslutningene gir bedre resultater enn de som kun anser sykehuset som en arbeidsplass og kirurgi som et handverk.

Bli en ECP du også.

En av USA´s fremste eksponenter for medmenneskelighet og delaktighet: doktor Bernie S Siegel har høstet fra mange tiår som kreftkirurg og omtaler en gruppe pasienter han kaller ECP som står for Eksepsjonelle(enestående) Cancer Pasienter. ECP pasientene er enestående fordi de er regelbrytere og fordi dere leger også er det. De gjør det som ingen andre tør: å stå opp og si :Vi tar en beslutning om å tro på oss selv, følge magefølelse og si ja til alt som kan bygge oss opp; selv om det ikke er slik sykehusets vanlige rutiner forventer.

Doktor Bernie S Siegel skriver  om dette i boka Kjærlighet, mirakler og medisin  at ingen lege kan gjøre syke friske uten at du selv bidrar for å bli frisk.  !Siegel sier det så sterkt: at det er endatil mulig for syke å bli friske av behandlinger som i seg selv kan ansees som uvirksomme bare man tror sterkt nok at det skal virke helbredende .Nøkkelen er at behandleren eller legen gjør sin del av jobben og samtidig gir pasienten håp.

Still spørsmål til legen og sykehuspersonalet.

Videre sier Siegel at sykepleiere har oppdaget at de selvstendige pasientene, de som stiller spørsmål, som vil vite og som vil ha svar er de som lever lengst av alle kreftpasienter. Trolig også av alle pasienter under ett.

Doktor Bernie S Siegel samlet erfaringer om ECP fra egen praksis, ved samtaler med sykepleiere og ansatte på mange sykehus og formulerte til sist 11 gode råd for hvordan du som pasient kan få det best mulige operasjonsresultat når du skal ”under kniven” som det sies. Rådene er noen du kan dele med andre og vi regner med at alle sykepleiere og leger vil finne rådene gode og inspirerende og øke samhandling mellom syke og profesjonelle.

Prøv å være deg selv slik du vanligvis er på  sykehuset.

Det første rådet er at alle som skal på sykehus bør ta med egne klær og som du liker å gå med og at man mest mulig skal bruke dette og bevege seg mest mulig i tiden før operasjonen. Oppfør deg med andre ord mest mulig ”som hjemme” eller ”slik du er vant til” selv om du er i et fremmedartet miljø. Et annet godt råd er selvsagt å sørg for besøk fra venner og familie i under hele oppholdet, spesielt viktig i tiden før operasjon; selv om du bare skal ligge et par dager på sykehuset før inngrepet. All tid er viktig for å ha det mest mulig hjemmehyggelig.

Familie og venner er bidragsytere til suksessfull sykehusopphold.

Et annet viktig poeng er å ha familien i tankene. Det er en gammel historie om flyveren som falt ned i ødemarken midtvinters. Etter å ha gått i tre døgn gav han opp håpet og ønsket å dø. Men så tok han ut  et bilde han hadde i lommen på flyverdressen av familien for å minnes disse før han skulle dø .Men da skjedde et mirakel; han innså at han måtte velge livet fremfor døden fordi han hadde noen å leve for. Så derfor: oppfør deg mest mulig som du alltid gjør og husk at  du har en familie som venter på utsiden. Og har du ingen familie i nærheten; da gjør en nær venn samme nytten. Vi velger livet ikke bare for oiss selv; men fordi vi også betyr noe for andre og fordi andre betyr noe for oss.

Helseklubben bringer flere råd-

Vil du vite mer om  slike  gode råd  for hvordan du kan ha større utbytte av sykehusopphold og hvordan selv bidra til en bedre operasjonsresultat og høyere overlevelse kan du melde  deg inn i Helseklubben og les hva Siegel og  ECP har oppdaget.Medlemskap koster bare 100 kroner for en måned og 400 for et helt år.

Copyright Bjørn J Øverbye 2018

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.