Krigen i Ukraina dreier seg ikke bare om hvem som vil vinne og våpen til Zelensky´s krigere. Det dreier seg om enorme sivile lidelser, sult, tap av liv og helse, destruksjon av det sivile samfunn og lovløshet  som i liten grad kommer frem i media. Her er noen fakta til ettertanke.

Kort sammendrag fra artikkel den 30 januar 2023:  I artiklen fra den gang kunne man lese følgende fakta hentet fra en FN rapport datert  april-2022.

  • Et stort narkotikaproblem.1,7% av befolkningen misbruker narkotika; hele 7,4% av jenter og 10% av gutter hadde brukt narkotiske stoffer
  • 350.000 sprøytenarkomane, av disse hadde 22,6% HIV/AIDS og 55% hepatitt.
  • På grunn av krigen har politiet i Ukraina ikke lenger kontroll med produksjon  og smugling av narkotiske stoffer fra Ukraina til Europa; noe som har ført til et økt narkotikaproblem i resten av Europa .
  • Dramatisk økning av tuberkulose.På grunn av krigen har ikke regjeringen lenger nok sykehusplasser og antibiotika,  FN regner med at 1000-2000 flyktninger som har kommet seg ut av landet er syke med aktiv, smittsom tuberkulose.
  • Vaksinasjon mot polio og meslinger har stanset opp!
  • Flyktningproblem : Ifølge en rapport utgitt i august 2023 har 6,231 millioner ukrainere flyktet til andre Europeiske land. 5.088 millioner har blitt fordrevet fra egne hjem og er interne flyktninger. Det er særlig de østlige regionene der kamphandlingene foregår at folk har flyktet. 1,28 millioner har flyktet til Russland, mange er barn, 20.000 er i følge ukrainske myndigheter kidnappet.

Behov for humanitær hjelp : det anslås at 40% (17,6 millioner )  av den ukrainske befolkningen trenger en eller annen form for hjelp de ikke får nok av.

Behov for ekstra…. Interne flyktninger Hjemvendte flyktninger Bofaste
Pengehjelp 80% 58% 54%
Medisiner/helsetjenester 36% 23% 22%
Klær og sko 30% ? ?
Mat 29% 17% 13%

Dette er gjennomsnittstall for hele landet. Ser man på ulike regioner er tallene mye verre: I østlige regioner er det sult blant 88% av befolkningen, 64% trenger medisinsk hjelp og 49% har ikke nok klær. Totalt sulter 7,9 millioner ukrainere daglig.

Sammenbrudd i helsevesenet: Vi har allerede nevnt noe av dette ovenfor. Det har i alt skjedd 1.500 angrep på ukrainske sykehus og helseinstitusjoner  ifølge ukrainske myndigheter (1046 ifølge FN ). 60% av alle rapporterte angrep på helseinstitusjoner på verdensbasis har skjedd i Ukraina. Det anslås at det vil koste 700 milliarder US Dollar å gjenoppbygge disse fasilitetene. Penger Ukraina ikke har.

Uholdbare forhold for kvinner/jenter. Krigen har rammet kvinner hardt.  Her er en kort statistikk.

Volden i statistikken dreier seg om vold hjemmet utøvd av ektefelle.

Mangel på vann og kloakk: 23% av Ukranias befolkning mangler tilgang på rent vann og 44% av hele befolkningen har ikke fungerende kloakk. Folk må enten bruke utedoer eller gjøre fra seg i kanaler. Dette øker forekomst av smittsomme sykdommer. På landet er dette vanlig i 80% av husstandene, mot 29% i byene !

Mange skoler er nedlagt  : Før krigen brøt ut hadde Ukraina en vedvarende økonomisk krise. I mange deler av landet måtte skoler redusere antall klasser fordi staten ikke kunne betale lærerne. Mange skoler ble privatisert fordi staten ikke kunne drive de. Varm skolemat som før var en del av tilbudet  ble nedlagt pga. av pengemangel .Da krigen kom ble dette bare verre.6% av alle barn har ikke lenger skoletilbud og 25% møter ikke opp regelmessig der det er skoler.

Fred i sikte…?; Ukraina er i dag en base for utprøving av moderne våpensystemer på begge sider av frontlinjen. Zeleksny hevder at med nok moderne våpen skal man overvinne de russiske angrepsstyrken. Putin på sin side tror det samme. Ifølge amerikanske kilder har denne tankegangen kostet 500.000 russiske og ukrainske soldater livet eller helsen. Med flere og mer avanserte våpen fra begge parter vil tallene fortsette å stige og det kan en dag ende med bruk av atomvåpen.  Organisasjonen  peaceinukraine.org – en internasjonal organisasjon med base i USA har nå mange tusen bak seg i krav til verdens ledere om å fremforhandle en varig fred; fremfor fortsatt krigføring. På tide å tenke i andre baner før det er for sent….?

. Fortsettelse følger

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.