COVID-19 oppstod plutselig i Wuhan i Kina i 2019, uten at noen til dags dato kan forklare med 100% sikkerhet hvor viruset kom fra. Pandemien endret verdenssamfunnene permanent. Mindre og mellomstore bedrifter gikk konkurs i stor stil. Folks økonomi og sosiale frihet ble rammet. Men ikke alle var misfornøyde med utviklingen. Her noen dokumenterte fakta til ettertanke.

2010 – Rockefeller Foundation i USA publiserer et scenario kalt Lock Step der man foreslår bruk av karantene og lockdown ved en kommende pandemi, en strategi som aldri har vært brukt i fredstid.

2011-2012: nederlandske og amerikanske  forskere endrer fugleinfluensa virusets evne til å gi sykdom hos mennesker. Endringen av virus evne til å skape sykdommer kalles” gain-of-function” dvs viruset får nye egenskaper. Metoden som brukes er å bruke arvekoden i et kjent virus kalt” ryggraden” og legge til nye arvekoder som endrer virusets evne til å smitte og skape sykdom.

2013 – 2015 : forskere ved MIT i USA begynner samarbeider med Dr. Zhengli Shi i  Wuhan. Dr. Shi, også kalt” Flaggermuskvinnen” for sine studier av flaggermusvirus. Dr. Shi hadde da oppdaget to nye virusarter hos flaggermus som ble døpt SHCO14 og WIV1.  Shi hadde da et prosjekt der man hadde endret flaggermusvirus ved å legge til nye gener som styrer dannelsen av spikeproteinene. Det er spikeproteinene som gjør det mulig for coronaviruset å feste seg til menneskets celler. Gain-of-function modifisering av disse virusene fortsatte deretter både i Wuhan og USA. Forskerne i USA benekter i ettertid at de delte informasjon med kineserne. Men det er bevist at National Institute of Health NIH gav penger til Dr. Shi´s forskning på coronavirus i Kina.; samtidig som de gav 3.1 millioner US Dollar til å forske på coronavirus i USA.

2018 – amerikanske forskere rapporterer at de har modifisert coronavirus av type WIV1 som Dr. Shi hadde isolert fra flaggermus i Kina ved hjelp av gain-of –function forskning. Det nye viruset var 1000 ganger mer smittsomt enn det originale flaggermusviruset. Liknende forskning skjedde i Kina; men lite er kjent om dette fordi kinesiske myndigheter hemmeligholder denne type informasjon.

September 2019: Bill Gates organisasjon GAVI foreslår et elektronisk vaksinepass for alle mennesker (” global digital vaccination ID”). Gates samarbeider med Mastercard som utsteder kredittkort med planer om å lage et liknende kort som skal inneholde individets vaksineinformasjon kalt Wellness Pass . I 2022 er slike vaksinepass allerede implementert i Mauritania og Etiopia; to av verdens fattigste land.

18 oktober 2019:  EVENT 201 holdes i New York der forskere, økonomer industriledere, politikere og samfunnsplanleggere møttes for å planlegge for en kommende verdenspandemi. Eventet ble finansiert av John Hopkins Centre For Health Security, World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation.

November 17 2019: En måned etter Event 201 : det første utbruddet av COVID-19 i Wuhan i Kina. Januar 2020. Implementering av Lock Step i land over hele verden. Lockdown og karantene lammer verdensøkonomien. I  ettertid viser det seg at  tiltakene hadde liten innvirkningen på folkehelsen. Tiltakene oppheves høsten 2021.

Juni 2020: Den tysk/sveitsiske økonomen og ingeniøren professor Claus Schwab, grunnlegger av World Economic Forum, foreslår en ny sosial og økonomisk verdensorden som kalles The Great Reset ( Den store restart ) som enkelt sagt er å forlate et demokratisk styresett til et globalistisk styresett  ledet av store multinasjonale selskaper. Schwab og hans venner i WEF ønsker at aksjeeierne som før styrte selskapene via generalforsamlingen skal nå overlate makten i selskapene til selskapenes styre som ikke lenger skal være ansvarlig hverken overfor aksjeeiere eller demokratisk valgte lover. De store selskapene skal influere (etterhvert styre) verdensøkonomien og den sosiale utvikling via aktivister, globalister og politikere som er villige til å overkjøre sine egne lands interesser. Journalist Steve Dunning i Forbes magasin skriver ” ..selskapene kan skuffe inn penger til aksjeeierne og ledelsen mens de utad har en fasade av sosial følsomhet og eksemplarisk altruisme”. Dette er fullbyrdelsen av det som i sin tid ble kalt Ny Verdens Orden (NWO) som i alle år har hevdet at folket ikke er kloke nok til å styre seg selv. Det som skal igangsette prosessen som kalles ”corporate takeover” er at de store selskapene skal sette agenda og er ifølge Schwab det sosiale sjokket som COVID-19 og fremtidige pandemier vil påføre verdens befolkning og de begynner å lete etter sterke ledere som ikke er deres folkevalgte..

.September 2020: lansering av genkodevaksiner mot SARS-CoV-2 viruset. Vaksinene er effektive,  har mange bivirkninger og taper fort sin virkning etter få måneder. Man må revaksineres hver 6 måned. Tross vaksiner dør millioner på verdensbasis……

April 2022: fra Covid-19 startet i januar 2020 frem til april 2022 tjente de 22 største selskapene i  USA hele 1.5 trilliarder US Dollar. 7 av disse selskapene tilførte 13 av sine hovedaksjonærer hele 160 milliarder dollar i økt inntekt i denne perioden. Dvs COVID-19 gjorde samfunnene fattigere, dets innbyggere fattigere,  en hærskare av små bedrifter fattigere  og førte til massekonkurser for små og mellomstore bedrifter. De store multinasjonale selskapene derimot høstet enorme fortjenester på COVID-19 (jamfør forutsigelsen til WEF). Utviklingen fortsatte videre gjennom hele pandemien.

Resten er kjent historie for de fleste.

PS- Dette er ikke bidrag til en konspirasjonsteori; men et bidrag til selvstendig tanker om hva som har hendt.

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.