Det er nå snart 3 år siden det brøt ut en COVID-19 epidemi i Wuhan /Kina som deretter spredte seg til hele verden. I ettertid har det dukket opp en rekke dokumenter som forteller hvordan forskere i USA og Kina har arbeidet for å lage et slikt virus. Her er fakta til ettertanke.

Dette er ikke en konspirasjonsteori; men nyere fakta fra åpne kilder som synes å kaste lys over tidligere ubesvarte spørsmål vedrørende COVID-19 viruset og hvordan det oppstod. Mer fakta vil sikkert fremkomme etterhvert. Siste ord i saken er åpenbart ikke sagt.

2013 : Dr Peter Daszak , ansatt ved Eco Health Alliance får penger av Pentagon for vriusforskning som blir brukt blant annet til å opprette et laboratorium i Wuhan i Kina. Forskningen består blant annet i utvikling av såkalt «gain of function» ; der man genetisk endrer naturlig forekommende virusarter som ikke er sykdomsfremkallende for mennesker til å bli farlig for mennesker. I 2020 avslo Trump penger til  forskningen og hevdet at COVID-19 viruset var laget i Wuhan med hjelp av Eco Health Alliance.

2014 :Dr. Ralph Baric i USA samarbeider med virusforsker Dr. Shi Zhengli ansatt ved Wuhan Institute of Virology (WIV) i Kina, også kalt flaggermuskvinnen,for sin forskning på virusarter man finner hos kinesiske flaggermus. Forskningen består i å endre arvestoffet hos virusene slik at de får nye egenskaper, såkalt «gain of function». Forskningen blir finansiert via midler stilt til rådighet av Dr. Anthony Fauci , sjefen for National Institute of Health (NIH). I 2014 ble forskningen på «gain of function» ved NIH i USA stanset av president Obama.

2017 fremlegger Dr. Fauci en plan for å fortsette «gain of function» forskning, denne gangen med president Trump i det Hvite Hus. Forskerne skal nå utvikle et PPP virus : «Potensielt Pandemisk Patogen» som skal kunne bre seg raskt til store befolkningsgrupper og fremkalle høy dødelighet hos de som blir smittet. Et PPP virus skal ikke være et virus som fra før er kjent i naturen, dvs det skal konstrueres ved å endre et virus som finnes i naturen. Med andre ord et biologisk våpen. Søknaden ble avslått. Ifølge opplysninger som etterhvert ble kjent ble en slik forskning utført i WIV med penger Dr. Fauci hadde til rådighet og som egentlig var øremerket til virus-forskning i USA utført av Dr. Peter Daszak; en annen «gain of function « forsker.

2017 :I alt ble 660.000 US Dollars overført til Dr. Shi Zhengli for videre forskning på å transformere SARS- virus fra flaggermus til å bli patogent for mennesker.

2017 : Årsmøtet til World Economic Forum 2017 : Bill Gates holder et foredrag om en kommende verdens pandemi som tenkes oppstått i et område av verden der mennesker har nærkontakt med dyr. Smitten vil bre seg raskt over hele verden via smittede som reiser til andre land. Gates må ha kjent til «gain of function forskning» da dette hadde vært omtalt i vitenskaplige publikasjoner. Det er imidlertid ingen holdepunkter for at Gates har gitt penger til sik forskning!!!

2018 Dr Paul Daszak søker Pentagon om 14.2 millioner Dollar for å forvandle SARS-virus til å bli mer smittsomt og sykdomsfremkallende for mennesker. Prosjektet har kodenavn DEFUSE. Daszak samarbeider på dette tidspunktet med WIV. Prosjektet som det søkes penger til består i å innføre gener i viruset slik at det får spikeproteiner som letter fester seg til menneskeceller. Pentagon avslår penger til prosjektet fordi de anser et slikt virus å være for farlig for mennesker om det slippes løs. De skriver : « Det synes klart at det foreslåtte DEFUSE prosjektet til Paul Daszak ville ha satt lokalsamfunnet i fare..» Det som synes klart er at slik forskning forsetter i Kina ved WIV.

2019. Avholder Bill Gates 4 møter der det diskuteres en kommende verdenspandemi. Det siste av disse møtene skjedde den 19 oktober 2019, der fremkommer det påstander om at COVID-19 viruset må ansees for å være et resultat av genetisk manipulasjon.

2019 : Event 201 :Den 19 oktober 2019 , på dagen en måned før det første tilfellet av COVID-19 ble registrert i Wuhan I Kina, ble det avholdt et lukket møte i New York i Regi av John Hopkins Center For Health Security, Melinda og Bill Gates Foundation og World Economic Forum, der man simulerte utbrudd av en pandemi skapt av et coronavirus som spredde seg fra flaggermus til svin og deretter til mennesker og derfra til hele verden.

Deltagere i simuleringen var representanter for legemiddelindustrien, økonomer, CIA, industri og politikere. Hele møtet ble videofilmet og senere lagt ut både YouTube . På møtet sa representanten for kinesiske helsemyndigheter at man måtte utvikle strategier  for å motsi rykter om at pandemien var menneskeskapt !!

2020 : Da Bill Gates ble intervjuet om møtet den 12 april 2020 på BBC benektet han at et slikt møte noen gang hadde funnet sted :» Nå er vi her. Vi simulerte ikke dette (dvs pandemien) vi praktiserte ingen ting, så både helsemyndighetene og økonomiske myndigheter befinner seg nå i ukjent terreng «

2020 : Den 14 september hevder en kinesisk virusforsker Dr. Li Meng Yan for å ha bevis for at COVID-19 viruset er menneskeskapt og laget i Kina. Hun publiserer en artikkel med alle data som ifølge henne selv skal bevise hennes påstand. Kinesiske myndigheter kaller påstandene ubegrunnet.

2023 . 3 mai. Dr. Gao , Den tidligere direktøren i det Kinesiske Senter for Sykdoms Kontroll uttaler til avisen The Guardian at man ikke kan utelukke at COVID-19 viruset er laget av mennesker og sluppet løs fra et laboratorium i Kina ved en tilfeldighet.

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.