Hva mener den vanlige russer på gata om krigen i Ukraina, Putin, sitt eget land og mange andre ting? Da bør du se på Channel 1420  på YouTube , laget av en gruppe uredde russere anført av dataeksperten Daniil Orain. Gruppen har tatt med videoopptager og reist rundt i Russland ,stanset folk på gata og bedt  de fortelle hva de mener det som skjer i deres eget land og Ukraina. Her er noe av det vi kan lære av Orain´s arbeide.

 

For det første: Hvordan nedlaste Channel 1420 ? Bruker man Google søkemotor er det tydelig søkemotoren ikke liker at man skal lære noe om russere´s hverdag. Søk førte til at bare et fåtall videoer dukket opp. Men laster man inn søkemotoren  DuckDuckGo og skriver Channel 1420  skjer det noe.Plutselig dukker det opp et 50 talls videoer med 5-15 minutters varighet. En sann gullgruve av informasjon om hvordan det er å bo i Russland, hva folk i alle aldere mener om politikk, sitt eget land, KGB, Vladimir Vladimovitsj (Putin), Zelinskyj, krigen i Ukraina, lønninger, revolusjon, opprør og hva det måtte være. Her er det bare å høste med russisk tale (selvsagt) og engelsk tekst.

Videoene viser et svært sammensatt land. Moskva fremstår som en moderne by på linje med mange europeiske byer.  Folk går kledd i vestlige klær I en video spør teamet: Hva bruker du av klær som er lagd i Russland?. De aller fleste må bare medgi at alt de har på seg er lagd i Vesten. Mange yngre følger vestlige moter og forteller at de oppsøker informasjon på internett.

Men så snart filmteamet begir seg til landsbygda eller mindre byer utenfor Moskva ser man et helt annet land.Man får se opptak fra landsbyer med falleferdige hus og veier som er nærmest ufremkommelige. Folk går dårlig kledd og det er utbredt fattigdom man ikke ser maken til i Vesten. Man ser et samfunn som har stått stille og  forfalt i årtier.

De fleste som teamet møter er eldre mennesker. Opptak gjort innendørs viser dårlige og trangbodde boforhold vi må 100 år tilbake i tid i Norge for å finne som likner” Om situasjonen sier de fleste det samme :Under kommunismen var det ikke nok varer, men nok penger. Under dagens regime er det nok varer, men ingen penger.”

Hva tenker disse menneskene? Det er noe av det Orain og hans team prøver å finne svar på.Om sitt eget land er synet delt: Man møter eldre mennesker som sier at de er gamle og kan si hva de mener om regimet; mens storparten er tilbakeholdne og preget av frykt for hva som vil skje dersom de kritiserer politikken for åpenlyst. Som en sier: Regimet har brukt lang tid på å utvikle og perfeksjonere et system med å undertrykke opposisjon. Putin er gammel KGB mann som vet å bruke systemet.

Putin ,opposisjon og opprør : På spørsmål om russerne vil kritisere Vladimir Vladimovitch (Putin) åpent svarer  en russer: Finnes det en opposisjon ? Og hvis det finnes: tør den si noe som helst?. Forklaringen de fleste gir på hvorfor ingen protesterer åpent er selvsagt redselen for å havne i fengsel. Putin er ingen tilhenger av kritikk fra folket dersom den blir for nærgående. Ingen tør ta til gatene.

Har iranske kvinner større baller enn russere? Spør Orain ironisk når det gjelder demonstrasjon og opposisjon. En russer svarer: Det er greit nok å snakke om opprør; men når det kommer til handling er noe helt annet.

Dette er et svar vi i Vesten bør tenke over når media skriver at det finnes en opposisjon i Russland som kan styrte Putin. Det er en løs spekulasjon

På spørsmål hva som skjer  i Ukraina ; tillater ikke russisk sensur at man bruker ordet ”krig”. Orain må derfor spørre om hva man synes om ”spesial operasjonene i Ukraina” Majoriteten vil ikke svare eller sier at de er  for Putins ”hemmelige  operasjoner ”, simpelthen fordi de er redde for å si det motsatte. Men et mindretall kritiserer Putin og mener den er totalt bortkastet tid, energi og menneskelige resurser. Få yngre menn som blir spurt har noen som helst intersse for å la seg verve.

Hva med Zelinsky ? På spørsmål om hva russere mener om Zelinsky er svarene unnvikende. Orain forteller i et intervju med nettstedet Business insider at da de spurt hva man syntes om den ukrainske presidenten, spurte de 124 folk på gata. 28 gikk med på et intervju, men selv da var man tilbakeholden. Frykten er for å uttale seg sitter dypt inne. Man kan derfor undre seg på når man leser om russiske galluper: hvor mange har egentlig turt å svare.

Dette og mye annet kan man finne ut når reporter Daniil Orain tar med seg kamra og vandrer rundt i Moskva eller reiser rundt på landsbygda eller besøker småbyer langt fra metropolen.

I en tid der media skriver lite om den vanlige russers liv; er det lærerikt og nødvendig å bli minnet på hvor skremt og redd den russiske befolkningen er for å uttrykke sine meninger. Og vi blir påminnet om hvor lite vi i Vest egentlig får vite om landet og befolkningen i Øst. Det er slett ikke et land befolket med krigshissere, hjernevaskede nasjonalister som ønsker at Ukraina skal bli russisk. Det er vanlige folk, ganske like oss i Vesten som ønsker fred,  trenger økonomisk vekst og mere frihet. Channel 1420 kan anbefales som folkeopplysning og en påminnelse at det ikke er befolkningen i Russland som ønsker krig. Det er ledelsen av landet som er problemet.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.