To norske professorer hevder i siste utgave av Tidsskrift For Den Norske Legeforening at manuell terapi og kiropraktikk ved nakkesmerter ikke er stort bedre enn placebo(«narre-terapi»). På tide med et lite forsvar for kiropraktikk ?

Manuell terapi: betyr hva det sies: behandling uført ved bruk av hendene. Behandlingsmåten består av ulike teknikker: massasje av muskler, bruk av trykkpunkter, varmebehandling og fremfor alt mekanisk korreksjon av ledd og isolerte deler av virvelsøylen og bekkenet.

Opphavet til metodikken går langt tilbake i tid. Man vet fra buddhistiske skrifter at slik behandling ble utøvd i India for 4000 år siden. I Yoga har man en rekke vridningsøvelser som kan sammenliknes med de vridingene manuelle terapeuter utfører på sine pasienter.

I en   papyrusruller fra 1552 f.Kr. omtales manuell terapi av ledd og korreksjon av brudd. Den greske legen Hippokrates fra Kos i Grekenland underviste i manuell behandling av ryggsøylen i år 400 f.Kr. Behandlingsmetoden gikk videre til romerske leger.

Bonsetters: Da Romerriket gikk gradvis i oppløsning i det 4 århundre overtok kristne munker og etterhvert nonner restene av gresk-romersk legekunst og ble sin tids leger innenfor klostrets murer. Munker og nonner som behandlere fortsatte opp gjennom hele middelalderen. Da reformasjonen kom og klostrene ble nedlagt ble munker og nonner bokstavelig talt arbeidsledige og måtte livnære seg som best de kunne i det verdslige samfunnet.

I England skjedde denne overgangen under kong Henrik den 8 i år 1541. Munker og nonner måtte avsverge katolske tro. Mange giftet seg og de som kunne behandle syke fortsatte med dette, nå som en del av sin tids terapitilbud til syke.

De som kunne manuell terapi ble kalt” bonesetters” og ble opphavet til dagens kiropraktorer. Kunsten å behandle brudd og ledd som var ute av plass gikk fra da av i arv innen familier. Mange bonesetters var også selvlærte. Noen statlig lisenser ble ikke utdelt .Det var fritt frem for hvem som helst.

Kiropraktikk: På 1600 kom bonesetters til USA med innvandrerne. I 1895 fikk bonesetter et nytt navn da den amerikanske bonesetter Daniel David Palmer oppdaget at manuell behandling av ryggsøylen kunne påvirke pasientens helse. Han døpte sin nye erkjennelse kiropraktikk som er gresk for manuell behandling. I følger Palmer´s erfaringer med syke utviklet han et system for behandling som ble den del av  grunnlaget for dagens kiropraktiske metoder.

Sentrale prinsipper :i Palmers metode  er at smerter i ryggsøylen oppstår når det er en vriding mellom to virvler; en såkalt subluksering .Subluksasjon betyr at virvlene ikke er vridd ut av ledd, luksert, men bare er svakt forskjøvet i forhold til hverandre .

Årsaken kan være muskelspenninger som trekker på virvlene eller brå vridninger ved utøvelse av fysisk arbeid eller idrett av ulikt slag. Virvlene låses derved i en svakt vridd posisjon og feilposisjon holdes ved like av stramminger i leddband og muskler.En annn måte å se det på er at virvlenes normale bevegelighet er begrenset.

.Feilposisjonen øver så press og drag på nerverøtter som gir opphav til smerte lokalt og påvirkning i nervens forløp  til andre muskler og organer.

Behandling består av ulike teknikker hvis felles prinsipp er å skyve de sublukserte virvlene på plass ved mekanisk trykk av handen eller mekanisk vriding av det affiserte delen av ryggsøylen eller bekkenet, alt avhengig av hvilke ledd som er sublukserte. I det. Man utfører manipulasjonen høres ofte et lite ”smell” som tegn på av leddflatene kommer på plass.

Krig med legene: Palmer skole for kiropraktikk tiltrakk seg etterhvert et stort antall elever som ble undervist i anatomi, fysiologi, en del av sin tids medisinsk viten og behandlingsprinsipper som vitalisme (læren om livsenergien) , magnetisme og spiritualitet.

Som om dette ikke var nok til å vekke legestandens irritasjon påstod Palmer og hans elver at når det oppstod subluksering er i ryggsøylen eller bekkenet ville dette irritere nerver til indre organer og fremkalle sykdommer. Diverse sykdommer kunne derfor i følge Palmer behandles ved manipulering av bekken og rygg.

Det er liten tvil ut fra erfaringer at mange helseplager ble bedre av kiropraktikk; men det er også liten tvil om at Palmer sett med dagens øyne nok gikk for langt i å love behandling av sykdommer som vi i dag vet skyldes forhold  gener, infeksjoner og mangel på mineraler og vitaminer. Man kan heller ikke anklage ham; heller ikke hans tid leger var klar over dette i den grad vi vet det i dag.

Moderne Kiropraktikk: Utviklingen av kiropraktikk fulgte utviklingen i moderne medisin og ble opp gjennom årene stadig mer en vitenskap med et medisinsk pensum som tilsvarer legers kunnskapsnivå på mange områder som anatomi, fysiologi, kjemi, nevrologi, indremedisin mm.

En moderne kiropraktor er således en vel utdannet person og majoriteten av utøvere vil knapt nok hevde at ved å korrigere ryggsøylen kan man kurere de fleste sykdommer slik man en gang hevdet.

Tross denne positive vitenskapelige utviklingen innen kiropraktikk har det eksistert et hatforhold mellom kiropraktikk og legestanden i USA like opp til vår tid. Så sent som i 1963 ville den Amerikanske Legeforeningen faktisk forby kiropraktikk og krigen endte en gang på 1980 tallet da amerikanske helsemyndigheter endelig godkjente kiropraktikk og en avart av denne kalt osteopati som legale terapier.

Kiropraktikk i Norge: Utviklingen i Norge har stort sett fulgt utviklingen i USA da norske kiropraktorer har vært utdannet i USA. På 1960 kom en tysk versjon av kiropraktikk til Norge som ble døpt manuell terapi som blir utøv av fysioterapeuter som tar tilleggsutdannelse i manipulasjon. Deretter fikk vi den engelske versjonen av osteopati. Og endelig har man fått en svensk versjon som kalles naprapati.

AK, det komplette system: På 1960 tallet utviklet den amerikanske kiropraktoren Georg Goodheart sammen med en gruppe kolleger det som ethvert ble til det komplette terapisystem kalt Anvendt Kinesiologi (AK) AK tar utgangspunkt i hvordan spenninger og svakheter i ulike muskler drar ledd ut av normal posisjon.

Dette er for så vidt ikke noe nytt innen kiropraktikken. Det ny er at AK integrerer musklelæren med asiatisk akupunktur, kunnskapen om spesielle systemer av triggerpunkter, kosthold og psykologiske faktorer. AK har også spesiell kunnskap og behandling av såkalt ”kranie-forskyvinger” og et eget pensum for samspillet mellom bittfysiologi, tenner og kjeveleddsfunksjon.

AK er en påbygning av kiropraktikk som aksepter leger, tannleger og kiropraktorer som elver.

Ikke så ille som påstått: Med denne korte gjennomgangen av et stort fagfelt håper man å ta til motmæle mot en foreldet holdningen innen norsk medisin som ser på manipulasjon utført hos kiropraktor, osteopat, naprapat eller fagutdannet AK-terapeut som noe ”mindreverdig”. Det er i høyeste grad behandling utført av høyt kvalifiserte behandlere som vet hva det gjør. Og publikum bør absolutt oppsøke en slik terapeut dersom man har smerter i nakken.

Flinke folk som kan sitt fag: En flink terapeut kan i dag rekvirere røntgen, MR. Vedkommende er kvalifisert til å utføre en god nevrologisk undersøkelse og samarbeider greit med leger. De to professorers råd om heller å ta smertestillende og betennelseshemmende, såkalt NSAID, kan derfor synes noe forhastet.

Nakkesmerter og manuell terapI: Helt til slutt Cochrane Institute for medisinsk dokumentasjon i København har ved gjennomgang av 51 vitenskaplige artikler om manuell behandling av nakkesmerter kommet til at det er en bra behandlingsmåte; spesielt om det kombineres med LASER terapi.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.