Dette er ikke en konspirasjonsteori.Det er et Bill Gates støttet prosjekt med kodenavn : FICER som er en plan for å spre svoveloksyd ut i øvre atmosfæren slik at det skal blokkere sollyset og gi et kaldere klima. FICER er bare en av flere liknende prosjekter som er på gang for å endre jordas klima. Her er fakta du ikke trodde var mulig.

«.Vi vil kontrollere været og den som kontrollerer været ,kontrollerer verden «                                                     President Lyndon B Johnson – 27 mai 1962

Klimakrise og panikk :Konklusjonene til FN´s klimapanel IPCC har over flere tiår ført til panikk blant verdens ledere fordi man nå tror at dersom den globale temperatur øker til mer enn 1,5 grader Celcius i forhold til temperaturen i 1850 ;  vil jorda gå mot en klimatisk styrt undergang.Panikken har fått verdens rikeste til å slå seg sammen i forbundet World Economic Forum (WEF) hvis hoved-agenda er å bruke IPCC rapportene som argument  for å ta seg betalt for å tilby  en ny verdensorden ; The Great Reset  Man vil me dette endre økonomi ,energi-produksjon ,transport ,jordbruk og matvareproduksjon til å bli mer klimavennlig. The Great Reset forutsetter at beslutninger fremkommet i WEF må om nødvendig overstyre demokratiske beslutninger og rettigheter.

Projekt FICER : Men det slutter ikke der. Medlemmer av WEF slik som multimilliardærene Bill Gates (Data ), Sir Richard Branson(Flyselskap), Murray Edwards (olje) og Niclas Zennström(Data ) er alle aktive bidragsytere og pådrivere til prosjekt FICER som har som formål å starte vær-modifiksjon («Geo-engineering») ved å spraye svoveloksyd ut i atmosfæren, for å etterlikne et vulkanutbrudd.

Ideen til FICER (Fund for Innovative Climate and Energy research ) kommer fra professorene David Keith ved Harvard Universitet og Ken Caldeira ved Stanford Universitet. Siden 2009 har disse og deres medarbeidere mottatt penger både fra staten og direkte fra Bill Gates og andre velgjørere.

Penger er også gitt videre til Aurora Flight Science ; et selskap som utvikler teknologi for å bruke droner til å dumpe 1 million tonn svoveloksyd i atmosfæren hvert år.

Prosjekter som FICER og likende prosjekter Gates har gitt penger til har unngått mediaomtale i Norge.

Forurensende værforandringer: Konsekvensene for denne type vær-modifiksjon er enorm.Det er ikke bare snakk om å endre klima; men å tilføre atmosfæren enorme mengder giftige kjemikalier som over tid faller mot jord og skader folks helse og påvirker naturen.

Som om dette ikke er nok har Putin godkjent forsøk med vær-modifiksjon i mindre skala i Russland, men oppgav det etter protester i hjemlandet.Like fullt har Putin henvendt seg til IPCC og bedt om at vær-modifiksjon må bli en del av IPCC agenda. Norske, tyske og svenske delegater til IPCC møtet i Stockholm protesterte; mens andre var mindre skeptiske.

Gi penger til de som jobber mot værmodifisering : Hvis man synes dette er en farlig utvikling; er det absolutt på sin plass å reagere ved å gi penger til organisasjoner som jobber mot vær-modifikasjon og dele slike nyheter på sosiale medier. Vår blogg vil informere om denne type prosjekter etterhvert.

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.