VedaPulse er markedets mest avanserte lille diagnosemakin, bare 200 gram .Når den forbindes med en PC og avleser hjertets elektroniske signaler via  elektroder festet til hvert handleddene.Den  gir deg all informasjon om hjertehelse og forutsi kommende hjerteproblemer. Man kan også kjøpe tilleggsmoduler som diagnostiserer alt fra energien i kinesisk akupunkturmeridianer, energien i energisentrene i Yoga til optimalt kosthold og riktig valg av plantemedisinen og  mye mer..

Leger i Kina i over 2000 år analysert kroppens energisystem ved hjelp av pulsdiagnose; en ferdighet det kan ta år å lære. Ved hjelp av analyse av ikke mindre enn 12 ulike pulsavlesninger kan en god asiatisk lege (eller vestlig lege trent i samme metodikk) stille diagnose på de 12 oriansystemene i kroppen og deres tilhørende energibaner (meridianer). Hele systemet er kjent som TCM ( Tranditional Chinese Medicine ) Et tilsvarende system Ayura Veda har eksistert i India like lenge; men har også inkorporert kunnskap om de 7 energisentrene som kalles «chakra-systemt» TCM ble i det første årtusen etter Kr.F eksponert til Japan, Korea og Viet-Nam.

For å aktivere de indre organer og forebygge sykdommer ; såvel som å behandle sykdommer når de først oppstår anbefaler TCM bruk av akupunktur ,fysisk og mental trening . Mens i Yoga og Ayura Veda brukes i liten grad akupunktur.

Moderne medisinsk forskning har bekreftet meridianesystemet.Ved å stimulere spesielle punkter på hver meridian kalt «kildepunkter» med elektrisk strøm opplevde forsøkspersoner en følelse som gradvis spredte seg langs en linje som når de ble bedt om å tegne den inn med tusj på huden; tilsvarte dette ganske nøyaktig tilsvarende tegning av meridianen fra et vanlig akupunktur-atlas. Forsøkene ble utført på flere tusen frivillige og man har derfor konkludert med at meridiansystemet er en neurologisk realitet som i det alt vesentlige virker på indre organer via det automatiske nervesystemet.

Kunnskap om meridiansystemet er derfor basis for all TCM og en del av Ayura Veda, men det kan også brukes av vestlige leger som et supplement for å avlese det automatiske nervesystemet.

Illustrasjon :vedapulse.com

Inntil nylig var kunsten å avlese meridiansystemet med pulsdiagnose en tidkrevende metode å lære og en ikke alltid 100% sikker metode. Japanske og deretter tyske leger gikk derfor etter krigen over til å utvikle teknisk utstyr som kunne måle energistrømmen i meridianene ved å bruke spesielle målepunkter på fingre og tær.Slikt utstyr er dyrt og lite egnet til egendiagnose.Det var derfor et stort gjennombrudd da russiske , kinesiske og indiske leger gikk sammen for å utvikle en helt ny teknologi: nemlig avlesning av meridiansystemet ved å analysere hjertets pulsrytme via en matematisk analysemetode kjent som Hjerte-Rytme- Variabilitet . I stedet for å telle antall pulseringer pr minutt; måler en HRV avstanden mellom to hjerteslag i millisekunder og studerer hvordan denne avstanden varierer over tid. HRV metodikken har lenge vært brukt til diagnose av hjertehelse innen medisin, analyse av effekten av fysisk trening og til å vurdere stress.

 illustrasjon. vedpaulse.com

Det russiske ,indiske og kinesiske leger gjorde var revolusjonerende.De klarte via avansert matematikk og dataanalyse å dekode hvordan elektrisk ubalanse i merdiainene og derved det automatiske nervesystemet og de 7 kjertlene styrte de indre organer. Systemet ble døpt VedaPulse og selges i dag på internett sammen med et sertifiseringskurs på nett som garanterer at man kan bruke maskinen slik det skal

 Illustrasjon: vedapulse.com

Det geniale ved systemet er at det egner seg til hjemmebruk.En basismodell av koster rundt 10.000 kroner og bør være overkommelig for helsebevisste personer. Både de som vil avlese treningseffekt, overvåke egen helse og avlese hvordan naturmedisiner og legemidler virker inn på kroppens automatiske reguleringssystem.Ekstra moduler koster ca 6000 kroner ekstra kjøpe en modul for å trene og måle virkningen av evnen til å styre kroppens organer og nerver ved meditasjon.

VedaPuls krever en vanlig PC med Windows 10 versjon for å virke. Software kan nedlastes gratis på nettstedet til Veda Pulse, men virker først slik det skal når man kjøper selve den elektroniske boksen med elektroder som koples til PC .

Illustrasjon: Vedapulse.com

I disse mindre hyggelige tider har mange vestlige land avskåret all kontakt med Russland for å straffe landets befolkning og lederskap for en høyst unødvendig krig i Ukraina.Derved har man også sagt farvel til et av verdens mest avanserte forskere hva angår forskning og kunnskap på elektronisk diagnoseutstyr som forener vestlig og asiatisk medisin

.Men en slik situasjon behøver ikke å forhindre intelligent tenkende personer å dra nytte av kunnskap som ikke kjenner grenser .Ved å kjøpe utstyr støtter man også en god sak; en liten gruppe forskere i Novosibrisk og indiske leger som har samarbeidet med å utvikle produkt og software i snart 20 år . Det er viktigere enn noen sinne at vi samhandler i en stadig mer fraksjonert verden.

KILDE: VedaPulse.com 

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.