Økologisk mat er mer næringsrik ,inneholder ikke giftige plantevernmidler og  minsker risiko for sykdommer mer enn vanlig . Økologisk landbruk  er også bra for miljøet, forurenser mindre ,og skader ikke bier og humler , fugler og ville dyr.  Likevel påstår talspersoner for det industrielle landbruk at økologisk landbruk og  deres varer ikke holder hva de lover og at de endatil må koste mer.Her er 8  slike påstander   og hvorfor det er bevist at de er usanne.

I serie om The New Food Order har det dukket opp ulike påstander om hvorfor økologisk jordbruk og matvarer ikke holder mål og man derfor må bruke GMO, sprøytemidler og kunstgjødsel. Her er 8 slike uriktige påstander  om organisk jordbruk.

1. Økologisk landbruk er gammeldags og uvitenskapelig: I en rundspørring foretatt av tidsskriftet Journal of Marketing (november 2014) om økologisk landbruk; svarte tilhengere av det industrielle jordbruk at det var vitenskapelig og gav bedre fortjeneste; mens økologisk jordbruk ble ansett som uvitenskapelig,overtroisk og anført «av en eller annen guru». Fakta er imidlertid annerledes: Økologisk jordbruk bygger på lange tradisjoner og erfaringer og har sin egen vitenskaplige forskning.

2. Økologisk landbruk gir produserer ikke not matvarer : Anklagen mot økologisk landbruk er at det ikke er effektivt nok og derfor ikke kan brødfø en nasjon. I en undersøkelse av 115 vitenskaplige studier av produktiviteten av økologisk jordbruk fant forskerne ut at økologiske bønder i snitt produserte 19,2 % mindre enn vanlige bønder; men ved mer effektive metoder kan forskjellen reduseres til bare 8-9% !! Dette er såpass liten forskjell at det ville være mulig å brødfø like mange som i dag; dersom man utnyttet råvarene bedre; dvs kastet mindre mat. Pr dato kastes det i snitt i EU hele 30 % av all mat som produseres.Dersom man halverer det som kastes kan hele EU og Norden brødføs ved økologisk jordbruk.

3. Økologisk landbruk er dyrere og mindre effektivt: En tysk studie viste at kostnadene ved å drive økologisk kostet 800 Euro mindre pr hektar enn å drive konvensjonelt. Bonden kan derfor klare seg med litt mindre inntekter, fordi utgiftene er mindre .Dersom 30% av alle bondegårder i Tyskland ble omgjort til økologisk drift innen 2030 ville man spare 4 milliarder Euro i investeringer i jordbruket. Siden økologisk landbruk også binder mere CO2 i jorda ville man redusere CO2 utslipp i atmosfæren.

4. Økologisk landbruk ivaretar ikke naturen: En tysk undersøkelse av i alt 396 vitenskaplige studier, viste 83% av disse at økologisk landbruk bevare artsmangfold av planter,insekter, ville dyr og fugler der det ble praktisert, bare 14% fant ingen forskjell med vanlig landbruk.Bare 3% av artiklene støttet påstanden om at økologisk landbruk forurenser mer.Døm derfor selv!

5. Økologiske vegetabilske produkter er ikke sunnere enn vanlige råvarer: En vanlig anklage mot planter,bær og frukt er at de ikke er sunnere enn vanlige råvarer.Også dette er feil. En analyse av i alt 343 vitenskaplige studier viste klart at økologiske planteprodukter hadde høyere innhold av vitaminer,mineraler og hele 50% mere antioksidanter.Deres innhold av tungmetallet Cadmium var 30-48% lavere og innhold giftige kjemikalier var lavere enn produkter fra industrielt landbruk.

6. Man får ikke bedre helse ved å spise organisk mat: Igjen en feil som ofte hevdes av de som støttet industrielt landbruk.Vitenskaplige studier viser at dersom man spiser organisk mat oppnår man følgende helse-effekter:

  • Mindre fedme og diabetes-2
  • Mindre hjerte-kar-sykdommer
  • Mindre/ingen plantevernmidler som kan bidra til kognitiv svikt
  • Mindre allergier
  • Mindre fare for antibiotika-resistens
  • Mindre risiko for kreft.

7.Ikke alt som er merket økologisk er dyrket økologisk: Helt korrekt.Fordi det er stor etterspørsel etter økologiske matvarer svindles det også.Eksempelvis kaller noen hydroponisk for økologiske.Ved hydroponiske metoder dyrkes planter i vann tilsatt næringsstoffer. Dette gir lavere innhold av næringsstoffer i plantene og er bestemt ikke økologiske metoder. En annen form for svindel er at de som produserer eller selger varene merker de økologisk uten at de er det.

8. Økologiske produkter er dyrere i butikken: Å produsere økologisk koster bonden noe mere enn å produsere industrielt.Hvor mye er variabelt.Men fordi det i snitt er koster noe mere, vil butikkene som selger varen ta seg mere betalt fordi de vil beholde sin (høye) fortjeneste. En annen årsak er i følge professor Tor Andreassen ved NHH at butikk-kjedene spekulerer i at de som kjøper økologisk er mer helsebevisste og er villige til å betale mer for maten.

I Danmark derimot har butikk-kjeden Notto som filosofi å tilby økologiske varer til samme pris som vanlige varer .Notto sjefen sier at ved å gjøre dette; tjener de like mye på økologiske varer som konvensjonelle.Så, dersom det er slik i Danmark, ja hvorfor er det da ikke mulig i Norge ?

Når du har lest disse 8 falske påstandene om økologiske produkter vil enhver helsebevisst og miljøbevisst forbruker velge økologiske varer fremfor vanlige varer.Du kan også begynne å etterspørre slike varer i din butikk og oppfordre de til å ta inn økologiske /mere økologiske varer.Du kan til og med oppfordre butikkene til å senke prisene. Går ikke det: prøv innvandrerbutikker som er de eneste gjenlevende små, privateide butikkene som vanligvis selger friske bærfrukt og grønnsaker.Eller du kan prøve å spore opp produsenter og handle direkte fra disse.Forbrukermakt er viktig bare den benyttes.Tro på at ditt valg kan være med å forandre matfatet.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.