Den russiske undergrunns TV- kanalen 1420 som driftes av dataingeniøren Daniil Orain legger jevnlig ut videoer om livet i Russland. Et besøk på kanalen gir et interessant innblikk i livet i Russland og hva folk på gata synes om alt fra Putin og krigen i Ukraina til om det er bra å bo i Russland og greit å hate sitt eget land.

Putin´s krig  har gjort Ukraina urett, men også demonisert hans eget land og folk i vestlige media. Turister fra Vesten uteblir, vestlige butikker i de store russiske byene stenger ned, folk får ikke si sin mening offentlig. Landet blir stadig mer isolert. Men hva synes den vanlige russer om dette ? Støtter de sin leder i tykt og tynt ? Hater de vesten ? Er de forblindet folk uten egne meninger ? Før man gjør seg opp en mening, hvorfor ikke lytte til hva russere flest mener ?

Hvor finner man det ? I russiske media? Nei! En god kilde til ufiltrerte nyheter om livet i Putin´s rike er undergrunns kanalen 1420 som driftes av  den unge dataingeniøren Daniil Orain. For å få tilgang på den må du gå til Google og skrive DuckDuckGo. Når dette søkefiltret er aktivert skriv 1420  fjernes noe av den politiske sensuren som ligger i amerikanske søkemotorer. Man har da ubegrenset tilgang russisk undergrunns -TV med mange timer etterutdanning i hva som skjer hos landet i Øst som enkelte media vil at vi skal hate.

Hva er demokrati?  Synet på problemet er høyst delt ”Vårt land har det ikke .Vi trenger ikke demokrati .Vårt styresett er stabilt” Eller: Russland har demokrati slik som i USA! ” eller : ”Demokrati er ikke bra, se bare på USA som bruker det aggresjon mot andre ”. ” Dersom du mener noe annet må du enten forlate landet eller akseptere det slik det er .Det finnes ikke talefrihet”. Men hva om man uttrykker avvikende meninger ? ”Regjeringen har forberedt seg mot protester. Folket har lært seg hjelpeløshet og har ikke lenger tro på demokrati ”. Konklusjon ? ”Vi har ikke demokrati uansett hva man kaller det er det ikke demokrati !”

Liker du Putin ?  En eldre dame :” Ja, han er kjekk !” En ung dame : ” Jeg er jo ikke 60 år og liker ikke Putin ” Eller ” Alle er blitt lei av ham…” ” han tenker på staten og ikke på seg selv ” ” selvsagt, selvsagt ” Eller  helt enkelt :” nei!!!” ” (Putin representerer ) stabilitet, normalitet, behagelighet ” Universitetsutdannet: ” I undervisning om diplomati lærte vi ikke å svare på slike spørsmål” Med alder kommer erfaring ”Er du mot Putin vil de komme å hente deg (til fengsel)” ” Det er mye korrupsjon. Ingen ting er forandret (i Russland ), jeg ser ikke mye håp ”

Hva hater russere mest ? ”Tingenes tilstand , vi få en ny start” –”Vi er et fattig land som ikke avhenger folket men av regjeringen” ” I følge den russiske regjeringens lover er det ikke lov til å svare på dette spørsmålet.”  I følge Russlands regjering er landet et klasseløst kommunistisk samfunn, men folket mener noe annet ”Russland er et klassesamfunn med store lønnsforskjeller ” Konklusjon om tema:” Fordi jeg ikke kan besvare spørsmålet; sier det det meste.”

Hva liker russere ved Russland ? ” Det er et sammensatt land med mange folkeslag” Vel ikke alle liker landet” Jeg liker ingen ting, jeg liker ikke krigen” Men.” Jeg liker det russiske folket” ” Jeg liker naturen og arkitekturen” ” Jeg liker naturen og folket” .” Jeg liker friheten ” ” Jeg liker russere fordi vi er humanitære” ” Russland vil ikke herske over andre land ” Ikke alle er enige i det.

Hvorfor liker ikke verden oss ? ” Fordi vi invaderer et annet land ” ” Fordi vi er overgripere ”. ” de 122 i FN som stemte mot den russiske invasjonen er ikke mot russere, men for sunn fornuft”

Hvorfor har Russland så mange fiender ?  ” Utlendingene  vil invadere det og ta landets resurser. ” Ikke alle er enige : ”Vi har jo mange allierte også” ” Fordi vi ikke lar oss styre av eliten”

Vil du gå i krigen hvis du blir vervet ? Et vanskelig spørsmål men høyst uensartede svar: ” Jeg vil forsvare moderlandet” ”Mot hvem ?” spør Orain ” den unge mannen svar: ”Mot fienden”. Men kan man nekte ” Man kan ikke nekte om man bli vervet”. ”Alle menn må gå inn i hæren og vise sitt maskuline jeg” Men .. ” Nei! Jeg vil ikke dø for noen ”onkler” (dvs politikere) i fine dresser” ” Finnes det ikke noen land vi må beskytte oss mot? ” ” Nei alt er bare oppdiktet” . Eller: ” Jeg vil forsvare moderlandet, men ikke delta i angrep mot andre” Ingen av de spurte unge menn oppviste noen spesiell intersse for krigen eller hæren.

Dette er svar som kommer fra yngre mennesker i Moskva og andre store byer. Men på landsbygda der det er fattigdom, arbeidsledighet og de fleste er eldre mennesker preget av håpløshet er synspunktet på livet adskillig mer i tråd med Putin´s versjon av verden.

Hvem startet krigen i Ukraina ? spør Orain  eldre folk på landsbygda en kald vinterdag og får en heftig porsjon krigspropaganda i retur .Svarene viser hva mangel på utdannelse kombinert med fattigdom gjør med en befolknings forståelse av verden: : ”Ukrainere ” . ”Ukrainere, de skulle aldri blandet seg inn i andre folks anliggende.” ” Ikke spør om slikt, da banker vi deg opp!!” ”Ukraina har alltid tilhørt Russland.” ” Vi må beskytte Russland ” ” Ukraina trengs og bombes!!” ”Vi må befri Ukraina fra nazistene” ” Zelensky er en oppvigler som styres av fremmede krefter”

Last ned videoer på 1420 og lær noe om nabostaten i Øst. I disse krigstider er det nødvendig å vite noe om et folk styrt av en president og et lederskap på kollisjonskurs med Vesten og sitt eget folk….

@ COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.