Fysisk syke trenger ikke psykiatriske diagnoser !

 
Ingen behøver å forklare deg hva det vil si å være syk: det er noe du opplever som avvik fra det å være frisk. En helsearbeiders oppgave er å notere alle dine problemer, gjøre relevante målinger, finne ut årsaker ved målinger og undersøkelser og deretter forme en forklaring. Så skal det  lages en forklaring og en behandling basert på kunnskap. Men fortsatt er det helsearbeidere som tror at at dersom de ikke finner svar er du ikke troverdig, og din helbred blir derved forsinket...
Fra serien: Selvhelbredelse
"De innbilt syke..."
Mind Your Health Club".

Mat for liv
Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Tar vi alle for lett på våre påstander når vi sier at noe er sant eller bevist??

NLP er kunnskapen om hvordan vi bruker og misbruker språket for å løse problemer eller skape forvirring,utnytte hverandre eller å falle i transe.NLP påstår at  av vår store idealer ikke er annet enn tomme ord som leder til forvirring,maktmisbruk og krangel.Tør vi tro det eller er dette en farlig lek med samfunnets mest edle verdier? Du avgjør, vi bringer fakta til torgs.

De store Ordene!

"Tomsing!"

«Tomsing!»

Du har hørt det før: Vitenskaplig bevist. Tilgi dine fiender .Tro på Gud!!. Vær rettferdig.  Del godene. Flotte ord .Men hva  legger du i de? Spør du de som bruker slike edle og gode begreper vil de umiddelbart si at dette er greit å forstå fordi alle og enhver lett kan innse det. Alle bruker de!!Eksempelvis vil en vitenskapsmann/kvinne si at det de gjør er vitenskaplig bevist fordi alle de kjenner gjør det på deres måte. En vennligsinnet menenske vil si at det er selvinnlysende hva tilgivelse er, fordi alle gode menensker gjør det. Å tro på Gud vil enhver troende si er innlysende fordi alle store religioner sier at Gud finnes . Enhver jurist vil si at rettferd er noe som blir opprettholdt av jurister. t. Slik kan vi holde på og slik holder vi på og besynderlig nok: Jo større idealene er, jo mer ufredsynes de å  skape. For historien om mennesket er dessverre også historien om hvordan de som kaller seg og sin gruppe :gode, religiøst /moralsk/etisk troende, rettferdige  og edle har ført kriger med andre grupper og nasjoner som sier det samme om seg selv og sine! Dette paradokset ledet ingeniør  Alfred Korzybski. til å utvikle den moderne teori for språket og det åpenbare misbruk/misforståelser.

Godhet som opphav til krig og krangel.

Knocking on Heavens Door

Knocking on Heavens Door

Så hvorfor ble historien om menneskene slik ? Kan det være at svaret ikke er djevelen,onde ånder,feil tro..men noe så enkelt som at vår hjerne  ikke er nok utviklet? Vitenskapen vi kaller NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) har i 50 hevdet at konflikter, personlige tragedier endog sinnslidelser skyldes at vi ikke innser hva språk og språkets makt egentlig gjør med oss.Richard Bandler og John Grinder; grunnleggerne av NLP hevder at vi altfor ofte lar oss mislede av de store, tomme ordene som setter i gang de voldsomste følelser;men egenlig ikke er fylt med innhold!! De sier at det ikke finnes en Gud med mindre den vi som tror slik forklarer hvordan Gud oppleves av oss som tror på Gud og hvilken konsekvenserdet har for våre handlingsmønstre og verden vi lever i.Det finnes ingen rettferd med mindre en advokat forklarer hvilken lover han dømmer etter og hvorfor disse lovene kan ansees å skape et gode for de som følger lovene.

Ordbok for Underklassent?

Du skal ikke drive ord!!

Du skal ikke drive ord!!

Den samme sunne skepsis gjelder selvsagt også byråkratisk talemåte! Forfatterne Arne Klyve og Jon Severuds fantastisk underholdende og dypt alvorlige bok Ordbok For Underklassen tar for seg  byråkratiske språkbruken og hvordan ord mister innhold.Eksemplevis  omtales norske bombeflys innsats i Libya som «å levere varen» «Dialogmøte» er ikke noe annet enn et møte der folk snakker sammen.Og hva betyr det at vi trenger «kloke ledere»? spør forfatterne, når ingen vet hva klokskap er! Og hva betyr en bekymringsmedling?Kan en enkelts persons bekymring  over andres tale og handlemåter ha noen som helst betydning uten at vi vet noe om anmelderens  egen psykologi,tenkemåte,moral og motiver?Dersom  myndigheter tror på den som er «urolig» åpner vi ikke da også for muligheten til at også personer i psykisk ulikevekt, psykopater eller personer med spesielle religiøse eller ideologiske holdninger kan igangsette «hekseprosesser» mot mennesker de subjektivt tror er en fare for de selv, spør professor i psykiatri  Thomas Szasz i sin banbrytende bok: De Som Skaper Pyisk Sykdommer.Om som alltid:Det er språket som fanger og fengsler.

Du skal ikke drive ord!

Erkjennelsen av språkets bruk og misbruk og dets evne til å gjøre livet verre eller bedre for hverandre kaller NLP utøvere for språkets meta-teori. Språkets meta-teori ble utviklet av en gruppe geniale amerikanskere bevissthetsforskerne Richard Bandler, John Grinder og språkteoretikeren Alfred Korzybski . Teorien er grunnlaget for den kunnskapssamlingen som kalles Neuro Lingvistisk Programmering, beskrevet som verdens mest effektive metode for å løse problemer når det brukes i god hensikt, men også når det misbrukes av reklameindustri ,politikere og andre interessegrupper verdens beste metode til å forlede, lyve og bedra i stor stil.

Vitenskaplig bevist;hva er dette for talemåte?

Korzybski: Kartet er ikke terrenget!

Korzybski: Kartet er ikke terrenget!

Så når du leser på nettet påstander Dette er vitenskaplig bevist; ta det hele med en viss ”klype salt”. Oftere enn du ønsker er kan det også være en form for talemåte for økonomiske interesser, trosretninger, maktspill, manipulasjon. Historien har nok av beviser for misbruk av vitenskap. Men hva er hensikten med slik verbalt misbruk? Oftere enn vi liker å tro er det et spill om makt og posisjon; em en grupps rett til å herske over andre ved å påstå at de «eier sannhet». Så hva er veien ut av uføre?, spør NLP grunnleggerne.Hva er så motgiften mot språkets iboende løgnaktighet? NLP har sin vers*jon kalt de 12 grunnobservasjoner av språkets natur også kalt språkets meta-teori.Vi skal senere ha for oss alle 12 observasjonene.Inntil videre: Det finnes itntet som er vitenskaplg bevist like lite som det finnes en objektiv Gud; det som finnes er veier til erfaring som kan følges slik at vi kan oppleve det er er forklart.Slik sett eksisterer kun vitenskap i forhold til teknisk utstyr man bruker for å måle, handbøker for å bruke utstyr, målte verdier og teorier om hvordan målingene/observasjonene kan brukes.Bruker man hjernen som teknisk utstyr  som i religion og sosiale vitenskaper gjelder de samme prinsipper.

Andre Kilder :The Users Manual for The Brain av pastor Bob Bodenhamer og psykolog Michael Hall ; utgitt på Crown House Publishing, 2000. og  NLP-en Grundbog i teori og praksis av Joseph O`Conner, Aschehoug Forlag, 2000.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Som alltid, les vår Disclaimer