Det ansees vitenskapelig bevist at daglig inntak av visse vitaminer, fettstoffer og mineraler i store nok doser til å ha medisinsk effekt kan redusere utvikling av en rekke sykdommer; herunder demens og Alzheimers sykdom. Her er noen fakta.

Kosthold :En vanlig oppfatningen i dagens medisin er at demens og Alzheimer skyldes arv og tilfeldigheter. De vitenskapelige fakta derimot viser en klar sammenheng mellom kosthold og de samme sykelige aldersforandringer. I en undersøkelse ble det bevist personer med lavt næringsinntak hadde økt sjanse for å utvikle Alzheimer. En slik situasjon opptrer ofte hos eldre enslige og personer innlagt på institusjon. Mat som inneholdt lite dyre-fett og mye plantefett av typen omega-6 vil også disponere for demens og Alzheimer[i].

På den positive siden viste en større undersøkelse utført blant befolkningene i 11 land at den eneste matvaren som beskyttet mot Alzheimer var regelmessig inntak av fisk -mat. Jo oftere fisk som mat, jo mindre Alzheimer som gammel. En av årsakene til dette kan være at fisk inneholder høye verdier av omega-3[ii] En mer overraskende oppdagelse om demens er at personer som regelmessig inntar moderate mengder rødvin har 19% lavere forekomst av demens og 29% lavere forekomst av Alzheimer [iii]! Forklaringen synes å være er at rødvin inneholder  antioksidanter som finnes i blå druer-skall.

Vitamin B1(Tiamin): Undersøkelser av personer med Alzheimer og demens viser at disse ofte har lave eller alt for lave verdier av Tiamin i blodet selv om de ikke nødvendigvis spiser mat med lavere Tiamin innhold i maten enn folk flest. Årsaken er i følge forskning at med høyere alder blir opptak av vitaminer redusert på grunn av aldring i tarmsystemet. Redusert inntak av Tiamin kan over tid resultere i nervesykdommen Beriberi som arter seg som svekkelse i nervene til beina, tretthet, tap av matlyst og nedsatt konsentrasjon og hukommelse. Disse symptomene kan mistolkes som demens og Alzheimer; men i motsetningene til disse sykdommene er beriberi reverserbar ved inntak av vitamin B1 i tablettform. Løsningen på problemet er i følge professor Werbach[iv] å få tatt en Tiamin prøve hos legen og dersom det er lave verdier innta 3000 milligram Tiamin pr dag i en tre måneders periode.

Vitamin B3(Niacin): Underskudd på niacin fører over tid til sykdommen Pellagra som har tre typiske symptomer: demens, hudutslett og diaré. I en undersøkelse av pellagrasyke eldre viste det seg imidlertid at hele 28% av pasientene ikke hadde diaré.[v] I likhet med Tiamin-mangel har mange eldre Niacin-mangel selv om deres kosthold ikke har mindre verdier enn folk flest. Ved å ta måle Niacin verdiene i blodet og iverksette tilskudd av Niacin i tablettform vil man over tid reversere Pellagra. Dette vil derved avsløre hvor mye av det legen mener er Demens egentlig er Pellagra fremkalt av Niacin-mangel. Professor Werbach anbefaler 100 milligram Niacin pr dag[vi]

Vitamin B6(Pyridoxin): En amerikansk undersøkelse viste at 1 av 3 eldre som ble undersøkt hadde for lave verdier av Pyridoxin i blodet, selv om de hadde” nok” Pyridoxin i kosten sammenliknet med yngre friske personer [vii]. Tilskudd av Pyridoxin til eldre viste seg i en undersøkelse av personer med Demens og lede til bedre langtids-hukommelse[viii]

Vitamin B12 (metylcobalamin) : I likhet med  de andre B-vitaminene har eldre et dårligere opptak av vitamin B12 enn yngre personer og vil derfor komme i underskudd dersom de inntar samme mengde vitamin B12 som yngre gjør. Eldre må derfor ha en høyere dagdose vitamin B12 enn yngre for å unngå å utvikle et kronisk vitamin B12 mangelen kronisk vitamin B12 mangel som arter seg med en rekke symptomer som til forveksling likner demens slik som depresjon, nedsatt hukommelse og langsom tankegang [ix]. Disse symptomene kan opptre uten at det viser seg med den typiske blodsykdommen som kalles pernisiøs anemi. Tilførsel av vitamin B12 i store nok doser til at det har en medisinsk effekt vil over tid reverse tilstanden. For å oppnå best mulig effekt bør man bruke metylcobalamin i tablettform sammen med jevnlig injeksjoner med B12 hos legen. [x]Selv ved relativt store doser vitamin tilskudd B12 er det ingen fare for forgiftning, det neste som synes å skje er at tilhelingen av demenssymptomene går raskere.

Folinsyre/Folat: også kalt vitamin B9 samarbeider med vitamin B12.Lav B12 ledsages ofte av en tilsvarende lav verdi av folat. Typiske mangelsymptomer på vitamin B9 er apati, manglende orienteringssaks, dårlig konsentrasjon og redusert hukommelse; alle typiske symptomer ved demens. I motsetning til demens av andre årsaker er hjernefunksjonsnedsettelse på grunn av folat -mangel reverserbar innen få uker med store nok doser vitamin B9 til at det har medisinsk effekt.

Vitamin C: Det finnes flere undersøkelser som viser at lavt inntak av vitamin C i kostholdet hos eldre fører til økt sjanse for demens og Alzheimer. Anbefalt dagsdose i følge professor Werbach er 1 gram vitamin C pr dag.

Vitamin E (alfa-tokoferol): I en undersøkelse av 633 personer over 65 år viste det seg at eldre som hadde høyt inntak av vitamin C og vitamin E hadde lavere forekomst av Alzheimer; enn personer som hadde lavt inntak av de to vitaminene [xi]. Forklaringen synes å være er at begge vitaminer er viktige for avgiftning av cellene i kroppen; herunder nervesystemet. Professor Werbach anbefaler 2000 internasjonale enheter pr dag.

Kreft, Alzheimer og demens: Det er en interessant og viktig observasjon at lave verdier av vitaminene som er nevnt i denne artikkelen foruten å disponere for Alzheimer og Demens også øker forekomst av en rekke kreftformer. Ved daglig inntak av disse vitaminene i tablettform reduserer man sjansene for å påføre seg hjernesvekkelse og samtidig reduserer man sjansene for å utvikle kreft. Funnene er såpass pålitelige at når man først har lest og forstått de bør de lede til handling. Det er videre viktig at man tar opp disse oppdagelsene med sin fastlege; med mindre vedkommende allerede kjenner til dem og at man samhandler med legen i både vanlig av riktig dose og type vitamin.

[i] Werbach M R: Textbook of Nutritional Medicine, Third. Line Press, Tarzana,2000 s. 290-94

[ii] Werbach M R: Textbook of Nutritional Medicine, Third. Line Press, Tarzana,2000 s. 290-94

[iii] Orgogozo et al: Rev. neurology (Paris) 153(3) 185-92,1997

[iv] Werbach M R: Textbook of Nutritional Medicine, Third. Line Press, Tarzana,2000 s. 290-94

[v] Spivak JL et al: John https://dr-overbye.no/vitaminer-som-er-bevist-a-redusere-sjansene-for-a-utvikle-kreft/Hopkins Medical Journal,140(6),295-309,1977

[vi] Werbach M R: Textbook of Nutritional Medicine, Third. Line Press, Tarzana,2000 s. 290-94

[vii] Rall et al: Nutritional review. 51  ;217-25,1993

[viii] Werbach M R: Textbook of Nutritional Medicine, Third. Line Press, Tarzana,2000 s. 290-94

[ix] Geland Clinical Psychiatry News,sepetmber 1989

[x] Werbach M R: Textbook of Nutritional Medicine, Third. Line Press, Tarzana,2000 s. 290-94

[xi] Morris MC et al.Alzherimer Dis. Associated Disorder 12(3) 121-26,1998

@Copyright Øverbye 2022

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.