Hva er galt med Aspartam? Del 2  Farlig søtt.

Hva er galt med Aspartam? Del 2  Farlig søtt.

  Aspartam har havnet på WHO´s liste over kreftfremkallende stoffer. Men dette er bare toppen av isfjellet. Søtstoffet har en lang historie bak seg med protester fra vitskapsfolk som har påvist en rekke helseskader ved regelmessig inntak av Aspartam i doser som...