Covid-19 vaksiner virker, det har vi lagt ut dokumentasjon for. Men hva er disse nye vaksinene egentlig ? Sjefen for Bayer´s legemiddelavdeling uttalte at mRNA vaksiner egentlig er genterapi. Det fikk mange til å lure på om dette betydde at vaksinene også kunne påvirke vårt arvestoff. Så langt er det ikke bevis for dette. Her følger faktabasert informasjon.

Er COVID-19 vaksinen «genterapi»: Inntil  2020 var en vaksine definert som injeksjon med dødt eller svekket virus eller bakterie for at kroppens immunsystem skulle programmeres til å huske fienden og nedkjempe denne når den virkelige bakterien eller virus kom inn i kroppen.

Men i desember 2020 kom den første av en helt ny type terapi:  injeksjon av gen-informasjon i form av mRNA for å lage spike-proteinene som sitter på virusets overflate og gjør det mulig for viruset å feste seg til cellenes ACE2-reseptorer. Med andre ord terapi med gener. Men er da dette en form for «genterapi «og ikke en vanlig vaksine? I bakgrunnen lå så spørsmålet: vil injeksjon av fremmed genmateriale endre mennesket arvestoff, kalt genomet ?

Hva sa sjefen for Bayers legemiddel-divisjon om dette? Sjefen for Bayer AG som også lager vaksiner, Stephan Oelrich holdt åpningstale på World Health Summit den 24.oktober 2021 der han uttalte i følge et  offisielt video-opptak fra konferansen «mRNA vaksiner er gen og celle-terapi.  Jeg liker å si dersom vi hadde en meningsmåling for 2 år siden om du ville være villig til å akseptere celle eller genterapi og få det injisjert i kroppen, da ville vi sannsynligvis hatt 95% avvisning. Jeg tror at pandemien har åpnet folks øyne for innovasjon vi ikke trodde var mulig før..»

Uttalelsen vakte betydelig oppsikt på Nettet. Dette fikk Open Fact –checking på nettstedet www.antifake.ro  kontaktet Bayer om uttalelsen . De svarte :” Det var åpenbart en glipp. I følge Bayer er mRNA ikke genterapi slik man vanligvis forstår det.  Men hva er det da? Det er i alle fall følgende i følge vanlig informasjon om emnet:

  • COVID-19 vaksinene inneholder mRNA med genkoder for å lage COVID-19 virus spike-proteiner.
  • Når mRNA sprøytes inn i kroppen tas arvestoffet opp i menneskelige celler og brukes av disse til å lage virus spikeproteiner.
  • Kroppens immunceller reagerer så på spikeproteinene som er laget av cellene med mRNA fra vaksinen og lærer da å bekjempe viruset.
  • Etter noen dager tilintetgjøres mRNA fra vaksinen.

mRNA er genmateriale; men påstanden fra vaksine-industrien er at mRNA fra vaksinen ikke bygges inn i menneske-cellenes arvemateriale og derved blir en permanent del av menneskets DNA slik som ved ekte gen-terapi.

Altså ikke ekte genterapi, men terapi med gener. Er det genterapi eller ikke ?

Så til det andre spørsmålet, genterapi eller ikke. Kan mRNA gen-instruksjonen i vaksinen bli bygget inn i menneskets genom. Her følger forskning:

Kan vaksine mRNA påvirke menneskets arvestoff ?  Ekte genterapi slik det er blitt forstått inntil nå har vært at genterapi er å injisjere arvemateriale i kroppen som så bygges inn i kroppens celler. Da er det snakk om genterapi som permanent genmodifiserer våre celler.

I forsøk ledet av Dr. Markus Alden ved Lund Universitet  fant man bevist at mRNA fra COVID-19 vaksiner  kunne  lage DNA kopier. Prosessen skjer i cellene ved såkalt revers transkriptase, dvs at menneskecellene lager en DNA motpart av mRNA.

Forskningen viste at dette skjedde så raskt som 6 timer etter at mRNA fra vaksinen var tilført cellekulturene i laboratoriet. Cellene som ble brukt var menneskelige Hub7 lever-kreft celler.

Forskerne skriver Vår studie viser at BNT162b2 kan bli revers transkribert til DNA i Hub7  og dette kan reise bekymring for at BNT162b2 derivert DNA  kan bli integrert i gen DNA, hvilket ville ha gentoksisk bivirkninger. På det nåværende stadium vet vi ikke om DNA som er dannet ved revers transkriptase fra BTN162b2 blir integrert i celle-genomet«.

Konklusjon : Så langt i  diskusjonen om hva de nye mRNA vaksinene er:

  • mRNA er injeksjon av genmateriale
  • Det injisjerte genmaterialet forsvinner innen få uker
  • Det er ikke bevist at geniformasjonen i vaksine mRNA bygges inn i kroppens eget DNA .

Det som derimot er  bevist er at det nå  finnes beviser for at mRNA fra selve viruset kan bygges inn i menneskelig DNA.

 

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.