Det er i alt isolert 540 ulike kjemiske stoffer fra cannabis. Her er en kort oversikt over noen få av disse, samt nyere forskning  gjort ved bruk av cannabis  og cannbisprodukter for behandling av  kronisk smerte og sykdommer i nervesystemet. Bruk av medisinsk cannabisprodukter i behandling av sykdom  er ikke det samme som støtte til bruk av cannabis som rusmiddel.

Cannabisplanten inneholder en rekke biologisk aktive substanser. Her er en kort oversikt over noen av de viktigste.

Cannabidiol og Cannabinol.

 

  • Oppdaget av Dr. Wood i 1899.
  • Cannabidiol (CBD). Oppdaget av Mechoulam og Shvo i 1963. Svak aktivering av CD 1 og CD2 reseptorer.
  • 9-Tetra Hydro Cannabinol (9-THC). Oppdaget av Mechoulam og Gaoni i 1964.Sterk aktivering av CD1 og CD2 reseptorer.

 

De biologiske effektene av CBD og 9-THC.

Biologisk observert effekt   Ren 9-THC CBD olje uten THC
 Demper betennelser + +
Bedrer immunresponsen + +
Krampehemmende + ++
Muskelavslappende + +
Demper angst +/- ++
Rusfølelse Moderat til sterk  Ingen rus effekt
Antipsykotisk ++
Antioksidant for nervevev + ++

 

CBD motvirker flere av negative virkningene av 9-THC, blant annet følelse av angst, rus og sedasjon; samtidig som CBD har alle de positive effektene som 9-THC har.-Fordi CBD olje fra cannabisplanten hemmer 9-THC effekten kan denne oljen brukes til å hjelpe rusavhengige til reparere noen av skadene som er påført ved langvarig bruk av marijuana.

Terpener.

En annen viktig gruppe kjemisk substanser i Cannabis er terpener. Mer enn 100 ulike terpener er isolert fra planten. Terpenene har en sterk antibetennelseseffekt og kan hemme kreft og virke bakteriedrepende på en rekke ulike bakterier. Terpener finne oljen fra planten og følger med når man lager CBD olje.

Fenoler.

En tredje gruppe biologisk aktive substanser i cannabis er fenoler som har en rekke biologiske virkninger slik som:

  • Demper sult følelse
  • Bremser vekst av kreft.
  • Demper betennelser
  • Hemmer vekst av virus og bakterier

540 ulike kjemikalier isolert fra cannabis

Mer enn 540 ulike kjemiske substanser er isolert fra cannabis, mange av disse er enda ikke utforsket med hensyn til sin biologiske virkning. Utforskningen av de ulike stoffene i cannabis er bare så vidt begynt til tross for plantens lange historie som medisinplante .

Akutt smerter.

Vitenskapelige undersøkelse på bruk av medisinsk cannabis doser på 5-15 milligram av 9-THC har vist en smertedempenede effekt hos pasienter som har akutte smerter etter operasjon .Effekten likner den man oppnår ved å ta valium. I en annen undersøkelse deltok 41 pasienter som hadde gjennomgått operasjon. I denne undersøkelsen ble pasientene gitt doser med cannabis med 5 milligram THC eller narrepiller (placebo).Det var ingen forskjell mellom placebo og cannabis.

Kronisk nevrogen smerte .

Nevrogen smerter oppstår ved skader på nerve, betennelser, brudd på ryggraden, trigeminus smerter og smerter fremkalt av infeksjoner slik som HIV.

I rapporter som omfattet resultater fra  18 undersøkelser viste det seg at bruk Marijuana med ulikt innhold av 9-THC oppgav 80% av pasientene at de opplevde en positiv smertedempenede virkning.

I en annen avhandling som analyserte data fra 24 undersøkelser som omfattet 1334 pasienter med kronisk smerte opplevde de fleste at ved bruk av Marijuana en reduksjon av smertereduksjon på 30-50%.

I en undersøkelse som omfattet 56 pasienter med fibromyalgi oppgav pasientene at de opplevde en reduksjon av smerter, følelse av avspenning, søvnighet og opplevelse av velvære ved bruk av Marijuana.

I en placebo kontrollert undersøkelse som omfattet 28 pasienter med HIV opplevde alle en 30% smertedempenede eller mer ved daglig bruk av Marijuana. Effekten var større enn placebo

 

Multippel Sklerose.

MS syke har også vært utredet som kandidater for bruk av cannabis mot smerter og kramper. Undersøkelser har vist moderat virkning på kramper og smerter ved bruk av produktet Sativex eller andre produkter av cannabis.  gitt under tilsyn av lege.

Reumatiske smerter.

Undersøkelser av effektene av cannabismedisinen Sativex og Nabilon gitt under legetilsyn var vist en moderat smertedempenede effekt; men ikke så stor at legene som deltok i forsøkene fant å ville anbefale det.

 Smerter fremkalt av kreft.

Behandling med fullt spektrum CBD olje som inneholder mer enn 0.3%  9-THC har vist seg å ikke å gi ønsket effekt. Men et produkt laget av cannabis Nabiximol viste god effekt og var bedre enn placebo.  Andre forsøk der kreftsyke fikk doser med  full spektrum CBD olje med 2,5mg 9-THC opplevde 43% av pasientene en reduksjon i smerte med 30%.

I et forsøk med 72 kreftsyke som hadde kvalme og oppkast fremkalt av cellegift, svarte hele 83% at de hadde nytte av doser full spektrum CBD med 2,5mg 9-THC. 9-THC holdig CBD olje har også vist seg å ha en moderat effekt på matlystenhos kreftsyke.

En ny film på NetFlix med titlen Weed The People tar opp tema om erfaringer med medisinsk Marijuana og kreft. Filmen er instruktiv og viser ved intervju med leger og deres pasienter hvorfor mange vil prøve slike produkter sammen med vanlig medisinsk behandling.

Utforskning av medisinsk Marijuana er fortsatt i begynnerfasen ,fortsatt gjenstår mye forskning.Pasienter som vil prøve dette i tillegg til skolemedisinsk terapi ; kan via fastlege eller spesialist få  resept på medisinsk cannabis-produkter  og prøve disse ut under tilsyn med lege . EgeImport av slike produkter er forbudt ved lov.

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.