Bare tre måneder etter at vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderne ble rullet ut for massevaksinasjon, begynte det å oppstå rykter om at vaksinene kunne endre menneskets DNA. Etter den gang er dette en av de mest seiglivede påstandene i visse antivaksinemiljøer. Men hva startet ryktene? Fantasier eller bevist ved vitenskapelig forskning ? Her er fakta til ettertanke.

Desember 2020 forskning utført ved Harvard Universitet og MIT: Harvard Universitet og Massachusetts Institute of Technology regnes i USA for å være vitenskapelige troverdige forskningssentre. I en artikkel publisert på nettstedet BioRxiv.com den 13-12-20 og seinere på pubmed.com i 2021 hevdet en gruppe forskere at det lot seg bevise at RNA-arvestoff fra coronaviruset, SARS-CoV-2, ble omdannet til en DNA kopi ved såkalt revers transkriptase. Denne biten ble så bygget inn i menneskecellers genmateriale. Forskerne hevdet at cellene så ville lage RNA viruskopier som deretter kunne registreres via COVID virus gen-tester kjent som PCR og at dette forklarte hvorfor noen personer kunne teste positivt for coronavirus selv om de for lengst var friske av COVID-19!!

2 uker seinere den 30-12-20 ble denne artikkelen og et par andre sitert på det anerkjente nettstedet Imuno-medica.commed overskriften: Harvard forskere sier at COVID-19 vaksiner kan endre menneskets DNA for alltid. Men hvordan kan nettstedet påstå dette ? Som sannhetsvitne siterer de biokjemiker og fysiker  Dr. Doug Carrigan som den 27 november 2020 hadde lagt ut et lenger innlegg på sin blogg sciencewithdrdoug.com med en teoretisk betraktning om hvorfor han mente at vaksine mRNA kunne revers transkriberes til menneskelig DNA og bli en del av vårt arvestoff .Ett av argumentene for at dette kunne skje var vaksine mRNA var syntetisk og laget for å leve lenge i cellene og at den økte livslengden ville øke mulighetene for at revers transkriptase kunne finne sted. Med andre ord ingen handfaste bevis; men en antagelse basert på ett forskningsfunn at revers transkribering kan skje for virusets del   og en påfølgende antagelse at det samme kan skje for vaksine RNA.

21 mai 2021 artikkel i PNAS: denne datoen ble det publisert en lenger artikkel i PNAS (Proceedings of The National Academy of Science) av tre forskere i USA (Dr. Rudolf Jaenisch et al ) som hadde vært publisert på Immuno-medica.com  7 måneder i forveien. Forskerne fremla beviser for at virus RNA kunne skrives inn i menneskelig DNA via revers transkriptase.. Denne ganger var artikkelen såkalt fagfellvurdert og funnet troverdig. Men fortsatt ingen beviser for at vaksine mRNA kunne revers transkriberes inn i menneskelig DNA. Forskerne etterspør så mere forskning som kan fremlegge mere bevis for hva som så skjer. Men; altså: ingen beviser for at vaksine mRNA endrer menneskets DNA så langt.

10 mars 2022 Lund Universitet: En gruppe svenske forskere beviste at vaksine mRNA som ble injisert i menneskelige leverceller i laboratorie etter bare 6 timer hadde lagd DNA kopier av seg selv. Dette er så nær man kan komme en mulighet for at disse DNA kopiene så kan bygges inn i menneskelig arvestoff.Men forskere beviste ikke at dette skjedde.

2022 artikkel på nettstedet Genes : den 20 april 2022 publiserte Tomislav Domatzet-Loso en artikkel med titlen : mRNA Vaksiner: Hvorfor blir  retroposisjons biologi ignorert ? Forfatteren påpeker at det finnes mye litteratur som påstår at  vaksine mRNA ikke kan bygges inn i menneskets DNA; men at det på den andre siden ikke finnes spesifikk forskning som kan bekrefte påstanden .Forfatteren sier at ut fra allmenn vitenskapelig kunnskap om  reivers transkribering av RNA til menneskelig DNA finnes det mange gode argumenter for at en slik prosess kan finne sted. Forfatteren selv fremlegger ikke noen beviser i form av eksperimenter som kan bevise mistanken, han bare argumenterer for at det teoretisk sett ikke er noe i veien for at det kan skje.

Hva så? Så langt er det altså bevist at genkoder fra coronavirus RNA kan bygge seg inn i menneskelig DNA via revers transkriptase, men det er enda ikke bevist for vaksine mRNA. Når spørsmålet er så betent hvorfor forsker da ingen på det spør Tomislav Domatzet-Loso? Til det er det enda ikke gitt noe svar. Er det fordi alle er overbevist om at det ikke kan skje og at det derfor er bortkastede forskningsmidler for universiteter; eller er det ingen ønsker å finne svar fordi det vil ha for store konsekvenser? Inntil dette er besvart er det ikke hold i påstander om at det er vitenskapelig bevist at vaksine mRNA påvirker vårt arvemateriale.

Men at vaksinene har andre og høyst uønskede bivirkninger må ansees bevist.

@ COPYRIGHT DR ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.