Naturlig immunforsvar etter gjennomgått infeksjon med coronavirus av alle typer er for personer med normal helse er like bra eller bedre enn vaksiner..Her er statistikkene og uttalelsene forskerne  har gitt bom sine funn. 

Naturlig immunitet: En mulig forklaring på dette paradokset er at vaksine-immunitet og naturlig immunitet ikke er helt identisk. Ved en naturlig immunitet vil et levende SRARS2 virus (SARS-CoV-2) feste seg til slimhinnene og deretter entre blodbanen. Dette utløser en kompleks immunreaksjon mot hele viruset og ikke bare mot spike-proteinene på overflaten av viruset. Forskning så langt fra SARS1 i 2003 virus tyder på at denne immuniteten vil vare i flere år(Li Ping Wu et al)

Vaksine-immunitet: Vaksinering er gen-terapi med mRNA koden for det såkalte spike-proteinet. Når mRNA koden opptas i lymfeknuter (“germinal centers”) rundt om i kroppen vil immunsystem reagere kun mot slike spike-proteiner. Statistikker på viser at effekten avtar etter noen måneder for alle vaksinetypers vedkommende; men at måten de mister sin effekt på avhenger av alder og av personers helsetilstand.

  9 studier viste naturlig immunitet etter COVID-19 er like bra som fullvaksinering:

Disse 9 statistikkene stammer fra tiden før Omikron og er relevant for variantene Alfa, Beta og  Delta.

Mens vaksinasjon gir høy beskyttelse mot alvorlig COVID-19 sykdom; viser vår oversikt at naturlig immunitet hos personer som har kommet seg etter COVID-19; er likeverdig med beskyttelsen man får fra fullvaksinerte i en befolkning som ikke har vært syke.” (Shenai et al 2021)

Cleveland Clinic Health System undersøkelsen: Den første undersøkelsen ble foretatt før Omikron og konkluderte med følgende. Av 52.238 ansatte var 1.359 uvaksinerte og hadde allerede hatt SARS2 infeksjon. De to gruppene ble fulgt opp i 9 måneder. I disse 9 måneden var det ingen reinfeksjon blant de uvaksinerte.

Konklusjonen var :“personer som har hatt SARS-CoV-2 infeksjon vil trolig ikke ha nytte av vaksinering. Vaksiner kan derfor trygt prioriteres de som ikke har hatt infeksjon” (Shresta et al 2021)

Britisk Studie av 150.325 pasienter viser høy beskyttelse ved naturlig  immunitet:

Beskyttelse ved tidligere gjennomgått infeksjon var 81.8% og mot symptomgivende infeksjon 84.5%.Beskyttelsen tiltok over tid.”(Sheehan et al 2021)

Qatar undersøkelsen januar 2021- mars 2022.04.11 viste at naturlig immunforsvar er bedre enn vaksiner selv under Omikron-pandemien.

Undersøkelsen omfattet et stort antall innbyggere i Qatar som ble fulgt opp i perioden januar 2021 til mars 2022. I løpet av desember 2021 slo Omikron bølgen inn og smittet ned såvel vaksinerte som de som hadde naturlig immunitet. Men resultatene var overraskende. Forfatterne av undersøkelsen skriver:

“ Selv under Omikron bølgen var naturlig infeksjon forbundet med 50% mindre forekomst av sykdom enn for BNT162b2 (Pfizer) vaksinerte og 40% lavere forekomst enn for mRNA 1273 ( Moderna) vaksinerte.”   Og videre:” … Mens vaksine beskyttelse mot infeksjon avtar med tid eller 2 dose, viste naturlig immunitet knapt noen avtagende beskyttelse i de 8 månedene de ble observert etter sin første infeksjon” (Chemaitelly et al 2022)

Konklusjon så langt?  Statistikkene som omfatter et stort antall mennesker i mange land viser at dersom man har vanlig god helse og har gjennomgått en COVID-19 eller asymptomatisk SARS2 infeksjon er man godt beskyttet mot ny infeksjon; like bra eller bedre enn for vaksiner.

Har man naturlig immunitet etter infeksjon viser noen statistikker at det å gi vaksine ikke bedrer immuniteten og en statistikk viser at man kommer dårligere ut

Har man derimot svekket immunitet på grunn av sykdom og alder er de fleste enige om at vaksiner er å anbefale.

Men en diskusjon som ikke er fremkommet i media og som bør tas på alvor; er at immunsystemet kan bedres ved bruk av sunnere ernæring, mineraler, vitaminer og utvalgte planteprodukter med bevist immun-styrkende effekt.

@ Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.