Ginsengurten har beviste positive  effekter på så ulike problemer som nedsatt hukommelse hos eldre, redusert yteevne, diabetes type 2  og  ereksjonssvikt hos menn.

Ginseng i tradisjonell asiatisk legekunst: I Asia har ginsengplanten vært brukt til medisinske formål i mer enn 2000 år. Det finnes ikke mindre enn 13 ulike varianter som vokser i så forskjellige områder som  Nord-Amerika, Himalaya, Japan, Viet-Nam, Korea og Kina. I historiske dokumenter fra Kina forekommer ingrediensen Ginseng i 13-18% av alle oppskrifter noe som viser hvor mye verdsatt urten var for datidens leger.

Den tradisjonelle bruken har vært mot så ulike helseproblemer som menstruasjonsforstyrrelser, mannlig impotens, anemi, anoreksi, hyppige infeksjoner og redusert helse i alderdommen. Den mest brukte varianten er Panax Ginseng .Panax   betyr ”bra for alt ” og dyrkes i Korea og i Kina. Andre varianter er i følge asiatisk medisin ikke like potente.

De kjemisk aktive stoffene i Ginseng kalles ginensgoider. I alt det det påvist hele 50 ulike ginensgoider   i uttrekk fra urtens rot og bær. Ginsengoidene har beviste virkninger på en rekke ulike helseproblemer.

Rød og hvit ginseng: Ginsengroten behandles på to ulike måter.Den kan soltørket.Dette gir opphav til hvit ginseng.Dersom den  varmebehandles med vanndamp får man rød ginseng.I følge tradisjonell asiatisk medisin virker hvit ginseng avkjølende på kroppen.Rød ginseng  ansees å virke varmende. Forskning på effektene av de to variantene har dampbehandling omvandler viktige stoffer i roten til biologisk aktive substanser med spesielt sterk virkning på immunsystemet, blodsirkulasjon og kreftceller.

Forebygger cancer: I en undersøkelse  av den koreanske legen Dr. Taik-KooYun  i perioden 1998-2003 blant personer som inntok en daglig dose ginseng  , fant han ut  at de hadde mindre kreft enn den vanlige befolkningen. Dette gjaldt  kreft i så ulike organer som lever, lunger, munnhule, spiserør, pankreas, eggstokker, tykktarm og endetarm.Undersøkelsen bekreftet at ginseng har en allmenn kreft-forebyggende virkning.

Forklaringen på denne positive  effekten er at ginensgoider aktiverer immunsystemets kamp mot kreftceller.De hemmer kreftcellers evne til å  dele seg . Ginsengoidene demper  også betennelsesreaksjoner som  får  kreftceller til å spre seg (metastasene) .Disse resultater stammer fra  observasjoner av cellekulturer og i dyreforsøk.

Forsøk utført på kreftsyke: Leter man på Internett etter undersøkelser på forsøk gjort på mennesker  som allerede har kreft, er det dessverre lite å hente. I en kinesisk oversiktsartikkel ble det funnet bare to mindre undersøkelser der ginseng ble gitt sammen med cellegift. I begge undersøkelsene hadde pasienter som fikk ginseng en noe bedre overlevelse. Konklusjonen synes derfor å være at de best beviste resultatene stammer fra  forebyggende inntak av en daglig dose ginseng styrkedrikk over flere år.

Blodsukker og diabetes type 2: Ginseng har en aktiverende effekt på insulinproduserende hormon i bukspyttkjertelen. Komponenter i urten øker også insulinets effekt på cellenivå. Dette gjør at glukose raskere går fra blodbanen og over i cellene og blir omdannet til energi.

Inntak av ginseng vil derfor bidra til at man unngå høyt blodsukker  over lenger tid etter et karbohydratrikt måltid. Ved undersøkelser av en rekke medisinske studier fant forskere ut at ginseng hadde en blodsukkersenkende effekt hos personer som hadde forstadiet til diabetes 2.

Der pasientene allerede hadde kommet så langt at de måtte bruke antidiabetes medisin eller insulin, var effekten ikke lenger merkbar. Dette er i stor grad typisk for mange plantemedisinere  ,at deres effekt er best til forebyggende behandling og i tidlige stadier av sykdom.

Hukommelse hos eldre: Forsøk utført på mennesker har noe ulike resultater. Dersom man gir ginseng til yngre personer ser man ingen positiv effekt på hukommelse. En koreansk undersøkelse blant 3918 eldre personer viste imidlertid interessante resultater på langtidsbruk av ginseng.

De som hadde brukte 0.2-0.4 gram ginseng-tilskudd daglig  i mer enn 5 år hadde bedre hukommelse enn de som ikke brukte ginseng. De som hadde brukt ginseng daglig mindre en 5 år hadde ingen positiv effekt. Det er altså bare forebyggende langtidsbehandling som gir de ønskede resultater for en bedre hjerne i høy alder!

Utmattelse og yteevne: Ginseng er også kjent for å ha god effekt på energinivået i kroppen; både fysisk og psykisk. Ved gjennomgang av 10 vitenskapelige artikler om emnet, fant forskere ut at ginseng-tilskudd økt følelse av energi hos personer som led av utmattelse syndrom i forbindelse med kroniske sykdommer. I en annen undersøkelse som omfattet for det meste yngre personer fant forskerne ingen sikker bedring i fysisk prestasjon  ved inntak av ginseng.Ginseng for å bedre prestasjon hos idrettsutøvere er derfor ikke tilstede.Dette gjør at ginseng ikke er på dopinglisten til IOC (International Olympic Committee)

Ereksjons problem hos menn: I tradisjonell asiatisk legekunst har ginseng blitt brukt ved ereksjonssvikt. I en oversiktsartikkel som ble publisert i British Medical Journal i 20028, fant koreanske forskere ut ved gjennomgang av flere undersøkelser en positiv effekt. Menn med mild til moderat ereksjonssvikt opplevde en bedring ved bruk av rød ginseng i forhold til forsøkspersoner som fikk placebotabletter.

En annen undersøkelse blant 119 menn med mildt ereksjonssvikt fant forskerne ut at daglig tilskudd av 350 milligram ginseng hver dag kom det en bedring av alle sider av sesksualfunksjonen hos deltagerne etter 8 uker. Resultatene var betydelig bedre enn hos de som fikk placebo.Med andre ord ;ikke en psykologisk effekt, men en reell virkning på impotens!

Bivirkninger: Tar man for høye doser over tid , kan ginseng gi opphav til bivirkninger som hodepine, søvnvansker, utslett, hevelser, høyt blodtrykk, depresjon, nedsatt appetitt, mageproblemer og forstoppelse. Inntak av 200-400 milligram pr dag ser imidlertid ut til å tolereres bra for inntak over flere år uten problemer. Fordi ginseng har innvirkning på flere funksjoner i kroppen bør personer som bruker legemidler mot sykdom alltid rådføre seg med sin fastlege om bruk.

Ekte og forfalsket ginseng: Ginseng selges i ulike former som oppmalt rot i kapsler og tabletter, flytende og så te. Ved en gjennomgang av 507 ulike ginsenprodukter  fra 12 land på 6 kontinenter fant forskere ut at  24% av alle produkter ikke inneholdt Panax Ginseng, men andre urter. Ofte ble det brukte andre urter i samme familie som Panax Ginseng som er bevist å ha svakere virkning og noen ganger  urter som ikke var i ginseng-familien i det hele tatt . De eneste produktene der alle undersøkte leverandører brukte ekte Panax Ginseng var de statskontrollerte koreanske produktene. Dersom man kjøper ginseng-produkter  som er laget i  andre land, er det vanskelig å kunne være sikker på at det er ekte Panax Ginseng man kjøper.De beviste effekter vil derfor ikke være garantert.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.