Hva heter den nye sykdommen? Vel, sykdommen er ikke helt ny. Det har vært utbrudd over hele kloden i årtusener, vår tid har ikke vært spart. Bare i forrige århundre regner man med at over 100 millioner døde og millioner fikk varige skader av to store utbrudd. Etter de store utbruddene fortsatte sykdommen i mange andre land; Viet- Nam, Korea, Kina, Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten og nå sist i Europa og Russland. På 1980 tallet var det hele 23 utbrudd og 75% av alle som ble skadet eller døde var sivile.

 Sykdommen vi sikter til er selvsagt krig. FN organisasjonen Nuclear Age Peace Foundation som ble stiftet av blant andre biskop Desmond Tutu, Dai Lama og mediemogulen Ted Turner har i årevis sammenliknet krig med en epidemi, som uansett hvordan den starter alltid ender i en menneskelig tragedie. Her er noen av kostnadene ved krig.

Ukraina priser på strøm rammer oss alle lenge sa kraftindustriens talspersoner og faktasjekkere at de unormalt høye strømprisene i Norge ikke kom fra utenlandskablene, men av dårlig vær. Nå sier selv statsministeren at høye strømpriser skyldes rekordeksport av norsk kraft til EU for å hjelpe et Europa som ved egne politiske vedtak har sørget for å miste gass, olje og strømleveranser fra Russland. Dette har ført til en energikrise over hele Europa og den norske regjering presses mer eller mindre av byråkratene i Brüssel  til å øke  eksporten til EU; noe norsk produsenter ikke synes å ha motforestillinger mot. Resultatet er at prisene på strøm i Norge har fulgt prisene i EU og konsekvensene for det norske samfunn er ikke mindre enn dramatisk.

Europeisk og norsk  fattigdom øker på grunn av  krigen i Ukraina: For høye priser på strøm treffer hardt . I Norge ser vi de samme problemene som ellers io EU: Fattige i Europa blir på grunn av prisene fattingere. De mange små bedrifter i Norge har fått strømpriser som er 5-6 ganger høyere enn i 2021; mange må derfor si opp ansatte og legge ned. Restauranter går konkurs. Idrettshaller stenger ned. Badehaller må stenge. Mange gartnerier har ikke lenger råd til å dyrke frukt og grønnsaker. Bønder klarer ikke lenger strømutgifter og legger ned. Større bedrifter som får strømstøtte kan muligens holde et enda en stund; men vet ikke hvor lenge. Ute i Europa er situasjonen like dann. For hver dag krigen går stiger kostnadene for oss alle. Men de folkevalgte gjør ingen innsats for å utvikle en vaksine mot sykdommen. Alt de har å si er  de må eksportere mere våpen til Ukraina og  be folk flest lide i solidaritet med et Europa .

En sykdom kalt krig tar liv: Under corona pandemien ble vi fortalt hver dag at det var en tragedie at mennesker ble syke og døde som følge av COVID-19. Her er noen tall som burde bekymre oss: 9000 ukrainske og 25000 russiske soldater er til nå falt i kamper. 5996 sivile er drept og 7890 er skadet; mange for livstid.  I tillegg til disse tallene blir et ukjent antall soldater fra begge sider og sivile  i alle aldre påført  psykiske skader som  sannsynligvis aldri vil ble leget.

En sykdom kalt krig skaper hjemløse: 140.000 hus er bombet i stykker av russiske styrker. 2400 barnehager er ødelagt. 500 kulturelle minnesmerker er utradert. 91 % av alle sykehus medisinske institusjoner er beskutt !! 2591 universiteter og skoler er bombet og 291 er totalt lagt i ruiner.Som følge av de totale antall ødeleggelser og drap av sivile, har 12 millioner ukrainere: kvinner, barn og eldre menn rømt fra sine hjem. 5 millioner av disse har forlatt landet. 26.000 av disse er ankommet Norge. Hva man skal tilby disse nye landsmenn, de fleste gamle, kvinner og barn har man foreløpig få konkrete planer for.

Kostnadene for flyktningene i Norge er beregnet til 40 milliarder; pluss 10 milliarder regjeringen har gitt direkte til regjeringen i Kyiv.

En sykdom kalt krig skader miljøet: Miljøødeleggelsene i Ukraina er enorme. Russiske soldater har tent på kornåkrer. Mange kamper utkjempes på dyrket mark. Det legges ut et stort antall landminer som gjør store landområder ubrukelige. – Frukthager og grønnsaksmarked er sprøytet ned med gift av ukrainere selv for ikke skulle tjene som mat til fienden.

Bruk av missiler og ammunisjon laget av utarmet, radioaktivt uran som brukes av begge parter, danner skyer av radioaktivt støv som vil påføre miljøet ubotelige skader for uoverskuelig tid fremover. Hverken myndigheter i EU, USA eller Russland snakker høyt om dette.

En sykdom kalt krig bidrar til global oppvarming: De siste dagers hendelser med sprenging av gassledningene North Stream 1 og 2 som går mellom Russland og Tyskland slipper ut enorme mengder giftig metangass. Mye av denne giftige gassen brer seg til Skandinaviske land og er et tragisk bidrag til klimagassutslipp som igjen generer mer global oppvarming.

En sykdom kalt krig kan utløse en atomkatastrofe: En stadig mer presset Putin har begynt å ty til stadig mer ekstrem krigføring i Ukraina i et forsøk på å vinne. Vesten har på sin side bidratt med milliardbeløp i våpen som har satt ukrainske styrker i stand til å påføre russiske styrker uventet store tap. Putin har sagt ved flere anledninger at dersom denne utviklingen fortsetter vil han overveie å bruke atomvåpen. Skjer dette vil Europa dekkes av skyer med radioaktivt støv, likeledes i Norge. Vi har alt opplevd konsekvensene av eksplosjonen ved atomkraftverket i Tsjernobyl, kommer det en atomkrig kan skadene bli mangedoble.

En sykdom kalt krig har bare en løsning: Den eneste løsningen på krig er ikke mere krig, men fred.  Verden har nok av geniale tenkere og statsmenn med store vyer og stor innflytelse og det bør ikke være et problem finne en vei til fred der man nå har krig. Gevinsten synes åpenbar for ethvert tenkende menneske.

Image FreePik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.