Havmusolje ; mer en 20 beviste helse-effekter.

Havmusolje ; mer en 20 beviste helse-effekter.

Hv Havmusolje (Ratfish Oil) er en fiskeolje fra leveren på fisken med høyt innhold av Omega-3 og sjeldne oljer som squalene og alkylglycerol(AKG). Oljen fra leveren har viste seg å ha en rekke helsefremmende virkninger ved regelmessig bruk. Havmus (Rat Fish) hører med...