Bromelain er en blanding av enzymer utvunnet av ananasplanten med virkning på ulike helseplager. Alt fra betennelser, kreft og leddsmerter til sårtilheling og bihulebetennelser kan bli bedre ved daglig inntak av Bromelain. Her fakta og priser på produkter.

Hva er Bromelain? Det er svovelholdige, proteinnedbrytende enzymer som er utvunnet fra stammen på ananasplanten. Produktet ble godkjent som naturlegemiddel i USA i 1957 og er siden solgt til millioner av brukere verden over. Til dags dato er det skrevet over 400 vitenskapelige avhandlinger om Bromelain´s virkning. Her er noen slike avhandlinger.

Bromelain og kreft: Ved søk på nettet finner man et stort antall vitenskapelige studier av hvordan enzymene kan drepe kreftceller i laboratorieforsøk på cellekulturer. Det finnes også flere studier på ulike kreftformer hos mus. Dessverre er antall studier av Bromelain gitt til mennesker med kreft meget sparsomme.

I en utgave av medisintidsskriftet Agressologie (3:261,1972) kunne man lese at når man gir Bromelain sammen med cellegift blir resultatet av terapien bedre. Legene mener at årsaken er at enzymene bryter ned den fibrøse kappen som kroppen danner seg rundt kreftsvulster for å isolere den, men som reduserer cellegiftenes evne til å trenge inn til kreftcellene.

I en annen undersøkelse fikk pasienter med eggstokk-kreft og brystkreft med spredning en markant bedring ,endog helbredelse ved  langtidsbruk av inntak av cellegift sammen med 600 milligram Bromelain pr dag.

Bromelain og bihulebetennelse : I et forsøk fikk 48 pasienter med moderat til alvorlig bihulebetennelse vanlig antibiotikaterapi med eller uten tilskudd av Bromelain. Forsøket var dobbelt blind, så hverken pasient eller lege visste om man fikk aktiv substans eller placebo i 6 dager.

Etter 9. dag var resultatet slik: 83% av de som fikk Bromelain var fullstendig helbredet, mens bare 52% av de som fikk placebo .Hos pasienter som ikke fikk antibiotika, men bare Bromelain eller placebo ble resultatene slik: 85% ble helt bra med Bromelain, forbløffende nok ble 40% bra med bare placebo!! ( Ryan JC. Headache 7(1) 13-17,1967)

Bromelain og betennelser: En betennelse (inflammasjon) er til opplysning ikke en infeksjon, men en reaksjon i ulike typer vev på skader, autoimmune reaksjoner  eller giftige substanser. For slike problemer finnes flere antall gode undersøkelser av Bromelain´s virkning på dyr og mennesker.

Et eksempel på slik forskning er en studie av 219 pasienter som var innlagt på kirurgisk avdeling på sykehus og hadde fått inflammasjon etter skader, operasjoner eller  sår-inflammasjoner. I tillegg til vanlig sykehusbehandling fikk pasientene Bromelainkapsler.75% av alle pasienter opplevde utmerket bedring.

I en annen undersøkelse fikk 100 pasienter med vevsreaksjoner etter operasjon Bromelain. Disse ble bra og kunne utskrives etter bare 8 dager, mens 150 pasienter som ikke fikk Bromelain ble liggende på sykehus i 16 dager.

I en tredje undersøkelse fikk 62.5% av i alt 339 pasienter med dårlig tilheling etter operasjoner av ulikt slag Bromelain. Tilhelingen ble bedret. (Cirelli, Clinical Medicine 74(6),55-59,1967.

Bromelain ved sportsskader: Det finnes flere undersøkelser som alle bekrefter at hevelser og betennelser (rødhet, smerter og  ømhet) tilheler fortere når man inntar Bromelain. I en undersøkelse opplevde 78% boksere som var utsatt for bløtdels-skader at de ble bra etter bare 4 dager med Bromelain, mens de  som ikke fikk Bromelain var det bare 14% som ble bra på så kort tid.(Practicionair 203,206,1969)

I en annen undersøkelse opplevde hele 90% av personer som var utsatt for skader som enten trengte kirurgi eller ikke, at hevelser og vevsbetenmelser ble bedret med Bromelain (Medizinische Welt 52; 3211-12,1967)

Bromelain og leddreumatisme: I en undersøkelse av 25 pasienter med reumatisk leddbetennelse (Rheumatoid Arthritis) i stadium 2 og 3, dvs langtkommen leddproblemer, som ikke ble helt bra med kortisonterapi, ble samtlige gitt tilleggsbehandling med Bromelain. Etter 3 uker-13 måneder opplevde 32% utmerkede resultater på leddhevelse, 52% gode resultater, mens 32% hadde liten eller ingen resultater. I den perioden pasientene fikk Bromelain trengte pasientene mye mindre legemidler. (Pennsylvania Medical Journal 67: 27-30,1964)

Produkter: Det finnes et stort antall produkter på markedet. Effektiviteten av produktene regnes i såkalt m.c.u som står for milk clotting units dvs evnen til å få melkproteiner til å felle ut i løpet av 180 minutter. En annen måleenhet er g.d.u som står for gelatin- digesting-unites (gelatin nedbrytende enheter) Optimal virkning oppnås ved dagsdose på 1800-2000 g.d.u. (Werbach M og Murry M :Botanical influence on Illness, ThirdLine Press 2000)

Nedenfor er noen eksempler på produkter med garantert innhold av Bromelain.

  • NOW : inneholder 2400 g.d.u pr gram. 500 milligram kapsel. En boks inneholder 60 kapsler..Dette skulle Kan bestilles fra iHerb og koster 160 kroner + porto.
  • California Gold Nutrition3000 g.d.u  pr gram. 500 milligram pr kapsel. 30 kapsler I en boks. 95 kroner pluss porto for en boks  Bestilles på nettet fra iHerb.
  • Piping Rock Bromelain. 600 g.d.u pr gram 850 mg kapsel. En boks inneholder 120 kapsler.. Pris 161 kroner + porto .Bestilles fra produsenten på nettet

Produkter man skal unngå: Det finnes påstander på nettet at å spise ananas hjelper og noen selger ananasjuice med samme påstander. Dette er ikke det samme som Bromelain .Bromelain utvinnes fra stammen på frukten og ikke fra selve frukten ved en kjemisk prosess. Det er videre viktig å få med seg at Bromelain aldri er bevist å helbrede kreft; men at det kan gjøre cellegift mer effektiv ved visse typer kreft!

Image by Freeepik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.