Hva er sant og usant om mRNA vaksiner og COVID-19? Her er  4 teorier fremsatt  av konspirasjonsteoretikere som påstår at vaksiner og viruset er biologiske våpen og at myndighetene putter radiosendere i vaksinene for å overvåke oss. Noen av teoriene kommer fra minoriteter på nettet, men noen er faktisk laget av regjeringer  i land som driver psykologisk og økonomisk krigføring mot vesten. 

Påstand : mRNA vaksinene kan endre menneskets DNA.

Fakta: Opphavet til påstanden er det faktum at visse RNA virus kan lage DNA kopier av sitt arvestoff via en prosess som  kalles revers transkriptase, denne DNA biten kan så bygges inn i de infiserte cellenes DNA i cellekjernen og derved endre arvestoffet permanent.

Det eksisterer derimot ingen overbevisende forskning som viser at dette gjelder for det syntetiske vaksine mRNA. Det som finnes er ett laboratorieforsøk der svenske forskere tok vaksine mRNA og tilsatte dette til kreftceller fra lever. Etter få timer hadde vaksine genkoden laget en DNA kopi som ble gjenfunnet i cellekjernen til levercellenes DNA i cellekjernen.

Dette ene forsøket beviser imidlertid ikke at vaksine mRNA vil gjøre det samme hos mennesker til tross for dette lever påstandene om at vaksiner skader menneskets DNA videre på nettet.

Det er derimot påvist ved laboratorieforsøk at corona virus RNA kan kopiere seg inn i menneske DNA via revers transkriptase. Dette er en helt annen problemstilling og angår ikke vaksiner.

 

Påstand: Vaksineindustrien  i USA har puttet små sendere inn i vaksinen slik at myndighetene identifisere vaksinerte via så ulike metoder som  5G  mobil nettet , Blue Tooth eller RIF scannere.

Fakta: Ryktene går tilbake til 2020 og ble spredd via ulike sosiale kanaler. Teknologiene det var snakk om var høyst ulike. Noen mente det var sendere som kunne kommunisere med 5-G mobilnettet, andre mente det var BlueTooth sendere og en tredje kandidat var sendere som reagerte på håndholdte scannere, kalt RIF teknologi.

Ved en gallupundersøkelse i USA at 5% trodde dette var  var helt sant og 15% mente det muligens var sant. I England førte ryktene til at 133 tele-installasjoner ble påtent av aktivister som mente seg urettmessig overvåket

Konspirasjonsteoretikere  mener at de som står bak det hele kunne være Bill Gates tidligere sjef for Microsoft, milliardæren George Sooros , sjefen forFDA Anthony Fauces eller den amerikanske skyggeregjeringen kalt Deep State. Hensikten skal være å fotfølge vaksinerte  via mobilnettet

Det viserimidlertid  seg at det er ikke praktisk mulig å injisere mikroskopiske sendere med vaksinesprøyter man bruker i helsevesenet. Til det kreves spesialutstyr og selve senderenheten er flere centimeter stor og kan sees med det blotte øye..

Teorien synes derfor   ugrunnet. Likevel er den populær i USA blant grupper som mener at regjeringen overvåker folk unødvendig.-I Russland sier lederen for kommunistpartiet at amerikanerne  injesjerer mikrosendere via vaksinene for å gjøre folk til slaver. Ryktene er derved tatt opp på et høyere politisk nivå.

 

Påstand: mRNA vaksinene ble opprinnelig laget som et  biologisk våpen.

Fakta: I følge  pålitelige statistikker fra myndighetene i USA og i Europa har mRNA vaksinene en høy forekomst av alvorlige bivirkninger . Men det er selvsagt et langt steg derfra til å påstå at vaksinene fra starten av ble laget som et biologiske terrorvåpen laget for å skade menneskeheten ! Det er snarere snakk om  bivirkninger som først har fremkommet gjennom massevaksinasjon.

Likevel er det mange konspirasjonsteoretikere i  mange land som hevder at vaksinene fra starten av ble laget som et terrorvåpen. I følge nettstedet ADL.org  er en av kildene det engelske nettstedet BitChute . To konspirasjonsaktivister Robert Mahoney og Charlie Ward la ut  påstander om at Spansk høyesterett i 2021  felte en dom som sier at mRNA vaksinene er biologiske våpen. Noen slik dom finnes ikke, men nyheten spredde seg på nettet og blir fortsatt trodd av mange.

Et annet nettsted euvsdisinfo.eu skriver at Kremlin har kommet med de samme påstander om at Pfizer vaksinen er et biologisk våpen laget for å svekke befolkningen i Vesten. Hensikten skal ha vært å promotere sin egen vaksine Sputnik V. Ironisk nok vil de fleste russere ikke ha Sputnik V vaksinen fordi de tror den skader helsen til den russiske befolkningen.

Påstand: SARS-CoV-2 er et menneskelagd biologisk våpen utviklet i Kina eller kanskje USA.

Fakta: Det finnes i dag en rekke vitenskapelige artikler om opphavet til SARS-CoV-2 viruset som forårsaker  sykdommen COVID-19. De vanlige teoriene er at viruset er et virus som har eksistert blant flaggermus og at infiserte dyr har blitt solgt på markedet i Wuhan i Kina og infisert en eller flere kjøpere og spredd seg derfra. En annen teori er at det kommer fra beltedyr. En tredje teori er at det kommer fra beltedyr som har blitt infisert av flaggermusene. Merkelig nok – ingen av virusene man har funnet hos slike dyr er identiske med SARS-CoV-2-Kinesiske myndigheter har i tillegg til å undersøke slike kilder foretatt 80.000 blodprøver på over 200 dyrearter.Heller ikke dette gav noe treff.

Det er således bevist  at det inntil nå ikke er funnet et såkalt SARS-CoV-2 virus hos noen dyreart; bare versus som likner.Dette har ført til at det er oppstått mistanke om at viruset er laget i et laboratorium. En av de som tror dette er virusforsker Charlton Brown som hevder at genomet til viruset består av gener fra et kinesisk flaggermusvirus pluss gener som ikke finnes i naturen og derfor må ansees å være menneskeskapt. Han er imidlertid klar på at viruset ikke er laget i Kina!!

En annen forskere er med en liknende teori er den kinesiske legen og varsleren  Li-Meng-Yan som påstod at hun har beviser for at viruset ble laget i Kina  for biologisk krigføring. Yan´s artikkel finnes på nettstedet researchgate.net. En omfattende artikkel på nettstedet tandfoline.com  skrevet av forskerne Jennifer Nilsen, Joan Donovan & Rob Faris sies det ganske bestemt at Yan´s påstander ikke er troverdige og  at hele saken ikke lar seg bevise.

En omfattende analyse på nettstedet Atlanticcouncil.org   finner man en tredje  biovåpen-teori. Nemlig  påstander fra kilder tilknyttet myndighetene i  Iran, Kina og Russland  som påstår at viruset er et biologisk våpen laget i USA.

 

@ Copyrigh Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.