Søtmalurt på latin Artimisia annua har vært brukt over store deler av verden i tradisjonell medisin mot infeksjoner. I 2006 ble uttrekk av planten anbefalt av WHO mot malaria. Gode resultater er også sett ved Tuberkulose. En del leger og naturleger har prøvd den ut ved Lymes sykdom. Uttrekk av planten kan drepe coronavirus i laboratorium, men fortsatt mangler erfaring med syke.

Søtmalurt (Artimisia annua) er en viltvoksende plante som vokser  vilt over hele Sørøst-Europa , Sibir, Kina, Japan, India. I USA er planten importert fra Asia som dels en hageplante og dels en medisinplante, og fra slike planteskoler og hager har planten spredd seg slik at det nå også er vill Søtmalurt i USA. I Afrika finnes en slektning av Søtmalurt som kalles Artimisia afra.

Mange aktive stoffer: Planten inneholder en rekke stoffer som artimisin, essensielle eteriske oljer og flavinoider. De kjemisk aktive stoffene har vist seg å være sterke antioksidanter som nøytraliserer frie radikaler som dannes ved infeksjoner og betennelser. I tillegg har plantestoffene en sterk antibiotisk effekt. En av stoffene artimisin har vist seg å kunne drepe så ulike parasitter som malaria-parasitten og Borrelia. Den har også vist seg å drepe Tuberkulose bakterien og bakterier som stafylokokker, E-coli og Psuedomonas.

I folkemedisin og tradisjonell medisin i Asia har Søtmalurt blitt brukt til så forskjellige lidelser som febersykdommer, diare, fordøyelsesplager, nattesvette, dysenteri, sår, ulike hudsykdommer, malaria og tuberkulose.

 Malaria: I tradisjonell asiatisk medisin og folkemedisin ble infeksjonssykdommer som malaria antatt/trodd å komme fra klimatiske forhold. På slutten av 1800 tallet oppdaget legene Charles Louis Alphonse Leveran og Ronald Ross at Malaria ble fremkalt av en parasitt. Da hadde leger som praktiserte TKM: Tradisjonell Kinesisk Medisin alt behandlet sykdommen med kinesisk søtmalurt Qingjao i 1600 år.

Professor Youyou Tu : På 1960 tallet oppmuntret WHO leger i Asia til å utprøve plantemedisiner mot malaria fordi antimalariamedisinen Hydroxyklorokin begynte å miste sin effekt da parasitten utviklet antibiotika resistens. Dette førte til at Mao Tze Tung i 1969 igangsatte et prosjekt kalt 523 under ledelse av professor  fru Youyou Tu for å utprøve TKM mot malaria.

Godkjent av WHO mot malaria:Professor Tu´s team gikk gjennom 2000 oppskrifter og fra disse konsentrerte de seg om et fåtall oppskrifter og det var slik de oppdaget Søtmalurt. Resultatene var ikke uten videre oppløftende. Men i 1971 klarte de å lage et uttrekk av urten som hadde evnen til å drepe 100% av all malariaparasitt.

I 1972 ble uttrekket renfremstilt og gitt navnet hydroxyartimisin. Medisinen ble så prøvd ut på malariapasienter ved ulike sykehus for å vinne erfaringer med legemidlet i praktisk arbeid med syke. I 1981 presenterte kinesiske forskere sine resultater for kinesiske og vestlige leger i en legekonferanse i Bejing. Siden 2006 har WHO akseptert artimisin som den del av krigen mot malaria.

Tuberkulose: I disse Corona tider glemmer vi ofte de virkelig store infeksjonssykdommene som har herjet verden i alle år. Tuberkulose er en av disse. Hvert år smittes 8 millioner nye tilfeller og 1,6 millioner dør uten at det synes å interessere media.

15 personer smittes hver sekund: Sykdommen som en gang tok livet av rundt 30% av Europas befolkning, er nå utryddet hos oss. Men hvert sekund smittes 15 nye tilfeller over hele verden. Dårlig ernæring, trangboddhet, fattigdom og dårlig hygiene er pådrivere for sykdommens utbredelse. I mange av landene der sykdommen er mest utbredt er det samtidig dårlig tilbud av legemidler og legehjelp. WHO har derfor oppfordret leger i disse land til å forske på naturmedisiner. Det er i denne sammenheng at Artimisia er blitt utprøvd, mede stort hell.

Helbreder tuberkulose på en uke:I flere forsøk utført ved Runguba Sykehus i Nord Kivu i Kongo utførte en gruppe leger under ledelse   Dr. Bati Daddy forsøk med uttrekk av Artimisia afra på tuberkulose syke pasienter  Alle innlagte pasienter som var med i utprøvingen av plantemedisinen reagerte positivt. Hoste, feber og utmattelse forsvant. Etter en uke var all bra og ønsket å reise hjem, noe legen mente var forsvarlig. Liggetiden var selv etter europeisk målestokk kort og forsøkene en stor suksess.

Lymes sykdom : Lyme´s sykdom en av verdens raskest voksende infeksjonssykdommer. Den arter seg med et stort spekter av symptomer alt fra feber, leddbetennelser, muskelverk, utmattelse, nevrologiske utfall, lammelser mm. Årsaken til sykdommen er en familie av trådparasitter som kalles Borrelia. Den mest kjente i USA og Norge er Borrelia burgdorferi oppkalt etter den amerikansk-sveitsiske mikrobiologen Willy Burgdorfer.

Borrelia en formskiftende parasitt:Parasitten har en nesten uhyggelig evne til å endre form og adferd i blodbane og vev når den angripes med antibiotika. Måned lang terapi med flere bredspektrede antibiotika er nødvendig. Den kan også trenge inn i kroppens celler og leve der slik som malaria-parasitten. Av den grunn har mange leger begynt å behandle Borrelia infiserte med malariamedisin

Artimisin mot Borrelia: Forsøk med artimisin er blitt gjort mot Borrelia med til dels stort hell, da det viser seg at uttrekk av planten kan drepe parasitten under laboratoriebetingelser.  I forskning utført under ledelse av Dr. Jie Feng ved Jo Hopkins Universitet i USA fant man at alkoholisk uttrekk av Artimisia lammet Borrelia bedre enn de vanlige antibiotika.

Leter man etter forsøk utført ved sykehus med Artimisia mot pasienter som er rammet av Lyme´s sykdom finner man lite eller ingen ting. Derimot finner man at det er mang pasienter som på egen hand eller sammen med leger med sympati for naturmidler som har prøvd det ut og sies å ha blitt bedre.

 Artimisin dreper coronavirus i laboratorieforsøk : Søker man på Artimisia og COVID-19 får man 3,82 millioner treff på Google ! Så noe må skje ”der ute” .Spørsmålet er bare hva ? For det første finner man en del artikler der forskere forteller at artimisin kan hindre SARS-CoV-2 å dele seg under laboratorieforhold.

Artimisin prøves ut i Madagaskar :Leter man derimot etter utprøving på sykehus på COVID-19 pasienter i Vesten, leter man dessverre forgjeves. Dette forhindrer ikke at en del afrikanske land har begynt å prøve ut uttrekk av Artemis afra i større skala mot Covid-19. På Madagaskar har president Andry Rajoelina stilt seg bak av en drikk kokt av ulike urter og Artimisia. og lovprist resultatene som” et mirakel”. Slike resultater har fått tyske forskere ved Max Planck Instituttet i Tyskland til å forske mere på Artemis mot coronavirus. Foreløpig er det  ingen anbefalinger fra leger i Vestlige industri-land eller WHO mot å prøve det på COVID-19 syke.

Bruk av Søtmalurt:  I enkelt land brukes blader av planten i salat.Til medisinsk bruk brukes uttrekk av planten laget ved at planten trekkes i varmt vann (infusjon).I andre sammenhenger lages uttrekk av planten ved at den legges i alkohol.På Internett finnes både tørket plante til å lage te av og alkoholisk uttrekk.

Siden uttrekk av Atimisia er en potent plantemedisin bør man rådføre seg med en utdannet urtelege og sin egen fastlege før man starter med tiltak med tiltenkt helse-effekt.Dette gjelder spesielt de som bruker legemidler, da artimisia uttrekk er vist å påvirke hvordan en rekke legemidler virker.Som alle plantemedsiner vil for store doser eller for lang tids bruk gi bivirkninger som kvalme, hodepine,utslett, søvnløshet, nyreproblemer, skjelvinger og synsforstyrrelser.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.