Skeiv adferd ble i fortid forklart som en  syndig adferd som skulle straffes.  Mot en slik  misforstått holdning prøver moderne vitenskap å finne helt andre og mer humane forklaringer.Her er noen fakta til ettertanke.

Skeiv adferd forklart som psykologisk avvik fra det normale: I følge ulike studier av seksuell adferd oppgir 90% av alle menn og kvinner at de foretrekker sex med det motsatte kjønn. Forklaringen på hvorfor man  utvikler skeiv adferd, blir i moderne forskning forklart ut fra to typer kunnskap om menneskelig adferd: en psykologisk og en biologisk forklaring.

De psykologiske modellen hevder at en homoseksuell adferd kan forklares ut fra påvirkning og  læring. Ut fra en slik tankegang hevdes det at man ved psyko-terapi kan kurere/reversere homofili tilbake til heterofil adferd. Denne tankegangen kom i kjølvannet av fremveksten av psykoterapi i tiden før annen verdenskrig; selv om psykoanalysens” far” Sigmund Freud selv i 1935 ikke mente at skeiv adferd ikke var en sykdom som kunne behandles Dette forhindret imidlertid ikke at konservative leger og psykologer likevel trodde på homofili som en psykisk sykdom “Behandlingen” i følge slike leger kunne omfatte alt fra samtaleterapi, gruppeterapi til elektrosjokk!!  Sistnevnte behandlingsform brukes dessverre fortsatt som «terapi» homofili i land som Tsjetsjenia.

Farvel til homofili som psykisk sykdom: Med den seksuelle frigjøringen som fulgte med de mer liberale tider på 1960 og 70 tallet skiftet synet på homofili som en sykdom. En av pådriverne til denne endringen i USA var professor Dr. John Frey som underviste i psykiatri ved Temple Universitet som i 1972 stod frem som bekjennende homofil. Hans tale til forsvar for skeiv legning kan nedlastes på YouTube.

I Norge medførte slike endringer i tiden og impulsene fra USA til at man i 1972 avkriminaliserte homofili. I USA fjernet APA, Den Amerikanske Psykiatriforening, homofili som diagnose året etter (1973).

Mainstream psykiatri og psykologi i den Vestlige verden har 50 år etter disse tider totalt forlatt skeiv legning som en medisinsk diagnose som behøver å behandles.APA og mange andre lands psykiatriforbund har enda gått så langt som å mene at homofili er en naturlig væremåte for de som føler for det.

Dette betyr ikke at alle helsearbeidere har endret syn: I en lenger artikkel av Dr .Philos Philos Robert L Kinney III på National Library of Medicine 4.11.2015  retter forfatteren sterk kritikk mot APA og hevder at man fortsatt bør anse homofili som et avvik i medisinsk forstand.

Gener og skeiv adferd: Den andre forklaringen på skeiv er bygget på en biologisk forklaring av adferd som en biologisk betinget . Med andre ord skeiv adferd som skjebne; en type vitenskap de fleste homofile ønsker velkommen.

Det finnes to ulike teorier som prøver å forklare skeiv adferd som et biologisk fenomen: at homoseksualitet genetisk betinget eller at den er hormonelt betinget. Det ene behøver ikke utelukke det andre.

Lenge var den genetiske forklaringen selve” gullstandarden” for å forklare hvorfor man” føler seg annerledes”. I tråd med forestillingen at man er født skeiv og ikke tillært; kunne Aftenposten den 18-2-2014 bringe et oppslag der man henviste til to vitenskapelige studier av gener og homoseksualitet. Det ene var en undersøkelse av 400 homofile menn der forskere hadde funnet avvik på to kromosomer hos skeive som ikke forekom hos heterofile. Det andre var en undersøkelse blant 100 homofile menn som viste at dersom ett barn i en søskenflokk var homofil økte sjansen for at en bror også skulle bli det.

Denne type resultater ble i følge artikkelen vel mottatt av forbundet LLH (Landsforeningen for Lesbiske og Homofile). Men uansett hvor attraktiv forklaringen var ,viste også denne seg å være beheftet med svakheter. Ny genetisk forskning basert på undersøkelse av seksuell legningen og arvemateriale hos  500.000 personer England gav et heller uventet svar. Personer som foretrakk” sex med samme kjønn” hadde genetiske avvik i kromosomer som lukt og hormoner som man vet styrer seksuell adferd. Ut fra forskningsresultatene mente man at gener kan forklare et steds mellom 8%-25% seksuell legning og adferd; resten må tilskrives andre faktorer .Dette betyr at jakten på ”de skeive gener” ikke har resultert i entydig svar som forklare hvorfor så mange homofile opplever at de er ”født slik”.

Hormoner og skeiv adferd :Den psykologiske teorien og den genetiske teorien har i tru og orden blitt detronisert som den eneste sanne forklaring på skeiv adferd .Den neste teorien som er blitt utforsket er teorien om at skeiv legning skyldes medfødte endringer i kroppens hormoner. Man vet fra over 150 år med medisinsk forskning at feminin /maskulint utseende og seksuell adferd bestemmes av østrogener og testosteron. Østrogener gir feminint utseende og adferd, testosteron gir oss mannlig utseende og legning deretter. Om en kvinne begynner å bruke testosteron vil hun få dypere stemme, tilbakedanne brystene, utvikle skjeggvekst og økt kroppsbehåring. En mann som bruker østrogen vil på sin side utvikle bryster og feminiseres. Dersom en slik hormonell ubalanse oppstår i fosterlivet vil dette resultere i et barn som fødes med en biologi og legning som avviker fra det kjønnsorgan det er utstyrt med.

I en gjennomgang av 24 avhandlinger og 14 undersøkelser av emnet fant forskere ut at lesbiske kvinner hadde  høyere verdier av testosteron enn heterofile kvinner. Liknende funn ble gjort hos homoseksuelle menn som viste en høyere verdi av kvinnelige kjønnshormoner.

Konklusjon: Det finnes trolig ikke en teori som forklarer alle skeive menneskers legning. Det synes som om seksuell orientering er et samspill mellom mange faktorer: læring, gener, hormoner og immunsystem. Hvilken av faktorene som dominerer virker å være helt individuelt. Behandling av homoseksualitet slik man en gang hevdet var god medisin er et tilbakelagt stadium. I dag dreier det seg mer om å finne aksept for at en minoritet av menn og kvinner ikke har en seksuell preferanse som er i samsvar med det kjønn de er født med og ved dialog og opplysningsarbeid prøve å finne en fornuftig plass for en slik legning i et samfunn  der majoriteten er hetrofile.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.