Kinesiske forskere har gjort et gjennombrudd i å forstå hvordan Covid-19 viruset skader kroppen. Det er ikke primært en lungesykdom. Spike-proteinene på overflaten av viruset fremkaller blodpropper og angriper blodårene. Heretter må COVID-19 forstås som en blodåresykdom.

 

COVID-19 ble først forstått som en lungesykdom: Da COVID-19 først ble beskrevet i Kina i august 2019 ble sykdommen forstått som en lungesykdom. Viruset som forårsaker sykdom ble derfor døpt SARS-CoV-2 som betyr Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus- type 2; med andre ord” alvorlig  akutt respiratorisk sykdom-Corona virus type 2”. Denne oppfatningen ble spredd i medisinske journaler og via media som fokuserte på de pasientene som fikk lungeproblemer og måtte ha respiratorbehandling.

Pasienter dør med blodpropper og betente årer: Men etterhvert ble det klart at det dreide seg om noe mye mer enn en lungeproblematikk. Når man obduserte pasienter som var døde av COVID-19 fant patologer som obduserte de døde betennelser i blodårer til lunger og andre organer og en mengde små blodpropper som så ut til å være en viktig årsak til at pasientene døde. Dette ble kjent offentliggjort sommeren 2020 (Ackerman et al 2020 ).

ACE-2 reseptorer et angrepspunkt:Det ble også klart at viruset festet seg til spesielle mottagere på blodårenes cellevegger kjent som ACE-2. Disse er viktige mottagerstasjoner for hormonet angiotensin som regulerer blodtrykket ved å få årene til å snøre seg samme. Når viruset fester seg til ACE-2 reseptorene påvirker de ikke bare den lokale blodsirkulasjonen, de bruker også mottagerne til å bane seg vei inn i cellenes indre der de bruker cellens proteinmaskineri til å lage kopier (Blume et al 2020).

Men fortsatt ble sykdommen oppfattet som en lungeproblematikk og blodåreproblematikken som et parallelt problem, men ikke hovedproblem.

Spikeproteinene gjør viruset farlig: I løpet av  2020 kom det rapporter at det var de såkalte spike-proteinene på overflaten av SARS-CoV-2 viruset som fester seg til ACE-2 reseptorene (Xie et al 2020). Denne oppdagelsen var det som så resulterte i at vaksineindustrien i løpet av dette året lagde vaksiner som inneholdt geninformasjonen som viruset bruker for å lage spikeproteiner.

Endelig bevis for at spikeproteinene lager sykdom i blodårene: I mars 2021 skjedde det et gjennombrudd i forståelsen av spikeproteinene, en gruppe forskere ledet av Yuyang Lei lagde kunstige spikeproteiner av den typen man finner på COVID-19 viruset.

Man kunne da ved dyreforsøk og ved studier av cellekulturer påvise at spikeproteinene alene, uten viruset, fremkalte betennelsesendringer i blodårene slik man ser ved en virkelig infeksjon (Lei 2021).

Dette fikk Salk News som er nettstedet for Salk Institutt for Biologisk forskning til å trekke frem de kinesiske oppdagelsene og å hevde at heretter må man oppfatte COVID-19 som en sykdom i blodåresystemet! ( Salk News 2021)

Spikeproteinene lager blodpropp: I desember 2021 kom enda en ny rapport ; en gruppe kinesiske forskere hadde oppdaget hvordan spikeproteinene på viruset fremkaller blodpropper i årenettet.(Yi Zheng et al 2021)

 COVID-19 en sykdom i blodet og  blodårene: Situasjonen er nå denne: COVID-19 må for all fremtid oppfattes som en sykdom i blodårenes indre, et såkalt endotel betennelse, som skader årenes funksjon og som fremkaller blodpropper. «Synderen» er spikeproteinene og ikke selve viruset. Alt man før trodde er derved snudd på hodet.

Hva angår spikeproteiner som lages av vaksine mRNA er den rådende oppfatning at de lages i for lite antall til å ha noen betydning. Man mener også at spikeproteiner laget av mRNA vaksiner  har en form som muligens beskytter mot blodåreskader. Et unntak synes å være vektor-vaksinene fra Astra-Zenca (Kowarz 2021) og  Johnson &Johnson . Ingen av disse brukes i Norge, nettopp av denne grunn.

Mer spike-protein forskning følger.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.