Naturlig thyroid-hormon slik som Armour Thyroid og Erfa Thyroid foretrekkes av de fleste pasienter fordi produktet virker bedre på deres mentale evner, humør og hukommelse – bedre enn syntetisk hormon. Noen leger er fortsatt ikke klar over denne forskjellen! Her er noen fakta til ettertanke.

Armour Thyroid; bedre for hjernen?

En av de mest problematiske endringene hos personer med for liten produksjon av eller liten effekt av thyroidhormoner er forfall i mental tilstand. Vanlige helseplager forbundet med ubehandlet/underbehandlet hypothyreose er : depresjon/liten glede, vansker med konsentrasjon, redusert hukommelse. I langtkomne tilfeller kan dette lede til tilstander som minner om tidlig senilitet og Alzheimers sykdom.

Vitenskapen vet i dag at thyroidhormonene T4 (thyroxin) og T3(liothyronin) er nødvendig for hjernens utvikling  i mors liv og deretter opp gjennom oppveksten,deretter vedlikeholder hormonene hjernens helse frem til døden. Dette er godt belyst i en avhandling av doktor Bruce McEwen [i]ved Rockefeller Universitet som kan nedlastes fra nettet . Forskningen beviser at det er T3 som hjernen trenger. Hos mennesket lager thyroid-kjertlen både T3 og T4. T3 virker direkte, T4 må først omvandles til T3 av et spesielt enzym dejodase som er selen-avhengig.[ii]

Bedre hjerne med Armour Thyroid ?

Hjernens  direkte avhengighet av T3 hormonet forklarer hvorfor så mange pasienter med mentale symptomer fortrekker kombinasjonsprodukt med T4/T3 fremfor bare ren T4 (eksempel : Synthroid, Levaxin). Årsaken synes å være at ikke alle mennesker er like «flinke»  fra naturens side til å omdanne ren T4 raskt nok til det livsnødvendige T3. Er dette riktig skulle det bety at flere foretrekker et tilskudd med både T4 og T3 som likner mest mulig på det din egen kropp lager. Denne antagelsen blir bekreftet i ulike undersøkelser. Her er en undersøkelse gjengitt i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine[iii]  Pasienter som fikk  kombinasjonsproduktet Armour thyroid med både T3 og T4 skåret bedre på 6 av i alt 17 undersøkte ferdigheter i forhold til de som brukte kun ren, syntetisk T4 (Synthroid).

Den kjente amerikanske legen doktor Mercola ( sjekk: www.mercola.com) oppfordrer sine lesere til å henvise til denne undersøkelsen dersom deres lege nekter de å få Armour Thyroid [iv]

Armour Thyroid  fortrekkes av 49% mot 19% som foretrekker syntetisk thyroid.

Doktor T Hoang og medarbeidere gjorde liknende erfaringer i 2013[v]. 70 personer mellom 18 og 65 år med hypothyreose ble tilfeldig valgt ut (randomisert) og deretter delt i to grupper. Hverken lege eller pasient visste hvilke legemiddel som ble foreskrevet (dobbel-blind) og den ene gruppen fikk syntetisk thyroid (T4) og den andre fikk naturlig thyroid (Armour Thyroid). Pasientene fikk behandling til TSH var normalisert og deretter fikk de legemidlene i 12 uker. Deretter ble legemidlene byttet om og pasientene gikk på legemidlene i nye 16 uker.

Da koden ble brutt og legene og pasientene fikk vite hva de hadde brukt ble resultatet slik:

  • 49% foretrakk Armour Thyroid fremfor syntetisk thyroid
  • 19% foretrakk syntetisk thyroid fremfor Armour Thyroid
  • Resten 32% merket ingen forskjell.

Forskeren oppdaget at de store forskjellene mellom syntetiske og Armour Thyroid lå i at de pasientene som foretrakk Armour Thyroid sa at det hadde en markant bedring på hukommelse, humør og mentale prestasjoner når de tok Armour Thyroid; men ikke når de tok syntetisk hormon [vi]. Dette betyr i klartekst: om du ikke erfarer bedring som forventet med Levaxin og legen din av en eller annen grunn nekter deg Armour Thyroid vil du gå glipp av en mulig bedring som bare naturlig thyroidhormon gir.

Stoffskifte handler om praktisk håndverk, ikke media-debatter.

Noen ikke informerte  leger synes å oppfatte Armour Thyroid og andre naturlige thyroid hormoner (Eks. Erfa Thyroid og Thyroid Gold ) som ”naturmedisin” og tror deres effekt ikke er vitenskaplig bevist. Dette vil bli oppklart til alles beste ved faktabasert kunnskap i fremtidige blogg innlegg.

Videre tror visstnok de samme leger at de av deres kolleger som foreskriver Armour Thyroid ol. er spesielt naturmedisinsk orienterte eller ”holistiske” [vii] og derfor ikke like opplyste som de som driver ”mainstream”. Til dette er å  si at debatten mellom holisme, naturmedisin, skolemedisin, akademisk medisin er en negativ debatt holdt i gang av media og hører fortiden til. I våre dager velger opplyste leger og pasienter i samarbeid de metoder som beviselig gir best resultater, raskest mulig og med minst mulig bivirkninger [viii]. Vi tror tiden er inne for fred og at man ikke lenger lever i skyttegravene og kriger om det ene eller det andre. Det beste fra alle leire er å foretrekke i en opplysningstidsalder.

Mer Thyroid hormon stoff kommer.

@cCOPYRIGHT ØVERBYE 2022


Disclaimer


Kilder – Litteratur: 

[i] Siegel GJ, Agranoff BW, Albers RW, et al., editors.Philadelphia Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. 6th edition http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27899/

[ii] Bernal J. Endocrinol Invest. 2002 Mar;25(3):268-88.

[iii] The New England Journal of Medicine 1999;340:424-429, 469-470.

[iv] http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/01/02/armour-thyroid.aspx

[v] Hoang TD et al Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyroidism: A randomized, double-blind, crossover study. J Clin Endo-crinol Metab 2013;98:1982-90. Epub March 28, 2013.

[vi] ibid

[vii] http://www.diavista.com/armour-med-for-thyroid-problemer/

[viii] http://www.armourthyroid.com/Naturlig thyroid

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.