I dagens artikkel tar vi opp hva ulike forskere og forfattere mener å ha oppdaget om mulige forbindelser mellom feil kosthold, usunt levesett, overdreven bruk av hvitt sukker og mineral og vitamin-mangler, diabetes, hypo-glykemi, migrene, angst, depresjon  mm.

Om bestikkelser, forskningsbedrag og hvitt sukker.

I forrige artikkel skrev vi om hvordan det prestisjetunge amerikanske medisinske tidsskriftet JAMA publiserte informasjon om hvordan sukkerindustrien i USA hadde betalt leger på 60 tallet om å lyve om årsaker til hjerte-kar sykdommer. Legene ble bedt om holde tilbake kunnskaper om at sukker var farligere for hjertet enn kolesterol. Man gikk endog så langt som å be leger hevde at sukker var helsefremmende!

Denne bevisste feilinformasjonen  førte til at generasjoner av leger har holdt fokus på kolesterol og sett bort fra blodsukker som en pådriver på utvikling av hjerte-karsykdommer. Denne gangen skal vi se litt mer på andre helseskader av hvitt sukker og hvorfor 2018 bør bli et sukkerfritt år for deg !

Glukose: cellenes superbensin!

Du trenger energi for å leve! Energi i naturen er elektronisk! Du drives fremover fordi hver liten celle i din kropp har små motorer, kalt mitokondrier  som har evnen til å rive løs energirike elektroner fra glukose og fettsyrer og gi de videre til enzymer som drifter cellenes indre livsfunksjoner .

Mens fettsyrer er som diesel for en bilmotor så er glukose cellenes superbensin som gir rask forbrenning og mange enheter elektrisk energi hvert sekund når det samtidig tilføres oksygen. Hemmeligheten bak disse prosessene har vært kjent siden tidlig 1920 tallet da den tyske legen  Otto H Warburg målte  energiomsetningen i cellene med stor nøyaktighet.

Superbensinens vei fra glukose til ren energi!

Så tilbake til cellenergi og sukker! Glukose er som sagt cellenes superbensin. Den naturlige kilden er karbohydrater i bær, frukt og grønnsaker der glukose er en del av komplekse molekyler kjent som stivelse. ”Sukker” som du kjøper i butikken har noe ekstra som produsenter av matvarer putter i produktene for å gjøre deg til ”sukkerholiker” det er et raffinert produkt fra sukkerrør eller sukkerroe kjent under det kjemiske navnet ”sukrose”.

Sukrose består av ett molekyl glukose,  cellene superbensin og ett molekyl fruktose, kalt fruktsukker. Mens glukose kan brukes til å skape energi har fruktose ingen nytte for kroppen og er stort sett til skade for en rekke organer.

For at sukrosen som lages fra sukker-rør skal være ”delikat” blir råvaren fra sukker-rør  kokt, raffinert, vasket og bleket med kull laget av dyreknokler før  det selges til deg.

Hvitt sukker er med andre ord et industriprodukt og ikke en naturlig råvarer. Sukkerroe og sukkerrør inneholder enzymer, mineraler og vitaminer og er et naturens produkt, mens  industriens sukrose er et  produkt hvis eneste effekt er å skape energi mens det stjeler fra dine reserver av mineraler og vitaminer!

Ren glukose er superbensin som stjeler næring fra kroppen.

Glukosen avspaltes fra sukrose av enzymer i tarmen og transporteres til cellene der det slippes inn av insulin for så å føres til mitokondriene . I mitokondriene dannes energi i en to-komponent  prosess. Først nedbrytes glukosen til pyro-druesyre under dannelse av 4 enheter energi(ATP).

Deretter nedbrytes pyro-druesyre i en komplisert prosess som kalles respirasjonskjeden der pyro-druesyre omvandles til 34 enheter ATP-energi ved tilførsel av oksygen (”surstoff). Prosessen skjer i miniatyr-motorer kalt mitokondrier der enzymer sammen med oksygen fjerner energirike elektroner fra pyro-druesyre og hekter de på fosfor i ATP: med andre ord dine celler fungerer som en miniatyr elektromotor!

Raffinert sukker er et giftig stoff som skader din helse.

Økt sukkerinntak krever økt produksjon av insulin som igjen krever mer tilførsel av krom og vitamin B. Den økte etterspørsel etter insulin vil over tid brenne ut kroppens evne til å møte kravet og gi opphav til insulinsvikt som leder til diabetes.

Totalt sett er tilførsel av sukrose som er opphavet til glukose, det gir økt etterspørsel etter hormoner, mineraler og vitaminer. Men fordi hvitt sukker ikke inneholder de nødvendige stoffene får du et netto underskudd på mineraler og vitaminer, samtidig som du får et overskudd av syre. Totalt sett et tap av næringsstoffer i bytte mot kjapp energi

Sukker gir fedme og skader din lever og indre organer.

Den økte tilførslene av glukose som kommer fra økt inntak av sukrose fører til at kroppen må begynne å lagre glukose den ikke kan nedbryte. Lagringen skjer i leveren ved at hormonet glukagon omvandler glukosen i leveren som fører til en belastning i leveren.

Det sukker som ikke lagres på denne måten lagres som fettsyrer, spesielt i områdene rundt buken, setet, bryster og lårene. Når disse områdene er fylt med fett lagres ytterligere fett rundt indre organer som hjerte og nyrer og bidrar til økt blodtrykk.

Hypoglykemi: skjult årsak til  mange lidelser.

De store dosene glukose som utvinnes når du tilfører hvitt sukker og sukrose, leder til dramatiske endringer i leverens evne til å håndtere sukkerbehovet på. Det sukkeret du ikke umiddelbart trenger blir som forklart lagret i leveren og frigitt av stresshormonene fra binyrene i perioden mellom måltidene.

I naturen er samspillet mellom avspalting av glukose fra matvarer i tarmen og tilførsel av glukose fra leverens sukkerlagre fint avstemt, slik at kroppen hele tiden kan sørge for jevne sukkernivåer.

Bruker du hvitt sukker, sukrose, stiller det seg helt annerledes . Glukosen strømmer i store mengder inn i cellene og leder til eksplosiv produksjon av insulin som åpner celleveggenes sluseporter for sukker.  Deretter strømmer glukosen inn i cellenes energimotorer med stor fart og omdannes til energi. Du føler velvære og får et skikkelig sukker-kick. Men etter 2-4 timer er sukker-rusen over og leveren klarer ikke følge opp ved å tømmer sine sukkerlagre. Du får derfor et raskt fall i glukose og først etter 4-5 timer vil glukose-nivåene i blodet stige til normale verdier ved at kroppen tømmer ut store mengder stresshormoner fra binyrene.

Det kritiske timene før dette skjer kalles hypo-glykemi, en periode med fall i glukose i forhold til startverdien som fører til at hjernen får for lite energi og du opplever tretthet, kuldefølelse, hodepine, forvirring, noen får migreneanfall, andre erfarer depresjoner.

Kjøpesukker i ren form fører til syre-opphoping i kroppen!

Husk dette: Sukker du kjøper fra matvareprodusenter tilsetter stoffer for å gjøre deg ”hekta på søtt”, det   er et giftig stoff fordi det stjeler næringsstoffer og fordi det fører til økt syredannelse i kroppen.

Sant nok vil glukosen i sukkeret gi opphav til mer energi, men prosessen består av to deler og den første delen kan skade cellene. For jo mer glukose som pøses inn i cellene, jo mer pyro-druesyre dannes det. Men omvandlingen fra pyro-druesyre til energi ved celleånding er en ”flaskehals” som har begrenset kapasitet og jo raskere det dannes pyro-druesyre, jo mer blir det til overs som ikke kan gå videre til å danne ren energi. Dette overskuddet blir omvandlet til det giftige produktet melkesyre.

Du får derved et økt bidrag av syre til et moderne kosthold som allerede generer for mye syre. Klarer ikke kroppen å kvitte seg med syren fort nok, får du  syreopphoping i vevet  som leder til muskelverk og leddsmerter. Samtidig stjeler syren mineraler som kalk, magnesium, kalium og natrium og endringene i mineraler fører etterhvert til demineralisering av beinvev og tenner.

Det er med andre ord fullt mulig å kvitte seg med muskelverk, leddverk kun ved å kutte sukker og tilføre de vitalstoffene ren glukose stjeler av : vitamin B og mineralene kalk, magnesium, kalium og natrium. Denne kunnskapen har vært kjent innen ernæringsterapi av leddsmerter og muskelverk i flere generasjoner og på 1970 tallet var jeg selv innlagt på Lahenhöe Sykehus i Tyskland der de hjalp syke med alkalisk, vegansk mat og naturterapier. For mitt vedkommende var oppholdet givende og lærerikt!

Sykdomsfrie mennesker spiser ikke sukker!

 I en sensasjonell bok: Ernæring og Fysisk Degenerering skrevet av tannlege og oppdagelsesreisende Weston Price for 80 år siden kunne Price opplyse sjokkerte lesere i USA at det fantes sykdomsfrie urbefolkninger i mange steder i verden . De syksomsfrie urbefolkninger  kjente til hvitt sukker, alkohol ,hvitt mel eller konserverte matvarer .

Disse urbefolkningene hadde null hull i tennene, perfekt helse, ingen psykiske lidelser eller kriminalitet . Noen tiår senere besøkte Price de samme urbefolkningene og de som hadde begynt med vestlig kosthold hadde nå alle slike sykdommer under utvikling!

Price besøkte deretter fengsler i USA og kunne bevise at alle kriminelle han undersøkte led av feilernæring fra barnsben av med dårlig tannhelse og tydelige tegn på fysisk og psykisk helsesvikt .

Tross de gode nyhetene var det den gang mange som kritiserte Price uten å ha sjekket hans bakgrunnsmateriale og fortsatt er det de som tror han ikke talte sant!

Karbohydrater og sukker: les varedeklarasjonen!

Vi skal fortelle deg mere om sukkerets nedbrytende virkning på din helse i fremtidige helse-brev, men avslutter dagens foredrag med noen definisjoner du trenger å kunne noe om.

  1. Karbohydrater: fellesbetegnelse på enkle og komplekse sukkerarter. De komplekse sukkerartene finnes i frukt, grønnsaker og bær der de finnes sammen med nødvendige aminosyrer, mineraler og vitaminer som skal til for å nedbryte de og omdanne de til ulike sukkerarter kroppen trenger, herunder glukose, men ikke i så store mengder som rent ,raffinert sukrose. Betegnelsen karbohydrater kan derfor omfatte både sunne og sunne sukkerarter.
  2. Glukose også kalt druesukker. Monosukker som cellene omdanner direkte til energi i en to-trinnprosess som ved overbelastning kan skape store mengder melkesyre.
  3. Fruktose: fruktsukker er en av bestanddelene av sukrose ,men finnes også i ren tilstand i naturen og fra produsenter av søtstoffer .Fruktose anbefales ofte som erstatning for glukose i helsebøker ,men det er mange god grunner til å unngå fruktose blant annet fordi det belaster leveren, øker produksjon av urinsyre, kan gi fedme ,endre tarmens bakterie-sammensetning mm.
  4. Maltose: maltsukker består av to glukose-molekyler som er bundet sammen, med andre ord ikke stort bedre enn sukrose. Fordi maltose består av to enheter glukose kan det eksempelvis ikke brukes av diabetikere som erstatning for sukrose.
  5. Laktose: Finnes som navnet sier i melk ,men kan gi opphav til allergier fordi mange barn og voksne ikke kan nedbryte melkesukker.

PÅ varedeklarasjonen i ferdige produkter oppgir  mange produsenter mengden karbohydrater uten å oppgi hvor mye av karbohydratene som er glukose .Andre oppgir karbohydratmengden og glukosemengden, men oppgir ikke hvor stor andel som er fruktose, maltose eller laktose.

Neste gang skal vi se på helseskadelige sukkererstatninger

Kilder vi også har brukt eller du bør lese selv i søken etter sannhet:  William Dufty: Sugar Blues, Warner Books,1979, NY  (Selve «bilen» for deg som vil vite «alt» om sukkerindustrien og sukkerets skadelige effekter. En klassiker i sitt felt)

Paul Clayton: Helseguiden, Forlaget Press, 2005 ( En moderne lærebok om mineraler og vitaminer,ikke akkurat om sukker,men nødvendig for å forstå betydningen av mange kjemiske stoffers innvirkng på helsen)

Weston Price: Nutrition and Physical Degeneration, Price Pottenger Nutrition Foundation, 8 utgave ,utgitt 2009.( Selve gullstandarden om hvordan man gjør det:Resi og se hva som skjer og rapporter og ikke døm andre før du selv vet hva du skriver om.)

Bjørn J Øverbye: Mat er helse,Trygg Helse Akademiet, Tønsberg, 2007 (Min egen lille bok der det er sitert en del av  Weston Price Forskning )

Copyright Bjørn J Øverbye 2018

Artikkelen er en journalistisk gjennomgang av påstander og forskningsnytt.Den må sees i sammenheng om allment kunnskaper og helse og du kan ikke bare kutte hvitt sukker å håpe at alt blir bedre,men du kan kutte sukker og erfare hva det betyr for ditt liv! 

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.