Marijuana er en variant av cannabisplanten med mer enn 0.3% av det narkotiske stoffet THC.  Planten har vært brukt i folkemedisinen  i flere tusen år og like lenge som rusmiddel. Her en kort innføring i begge sider av planten: til nytte og misbrukBruk av medisinsk cannabisprodukter i behandling av sykdom  er ikke det samme som støtte til bruk av cannabis som rusmiddel.

                 Historiske eksempler på medisinsk bruk av cannabis.

Marijuana :Cannabis er en familie planter med bestanddeler med ganske ulik effekt. Marijuana er det meksikanske navnet på en gruppe av cannabisplanter med  høyt innhold av det berusende stoffet 9-THC  og som er en av årsakene til at planten ble brukt som smertestillende middel i folkemedisinen opp gjennom historien.

Nettstedet Procon.org har en god og nøytral historisk oversikt over bruk av cannabisplanten som medisin i mer enn 5000 år og som  kan anbefales dersom man vil vite mer .

Kina :I følge skrevne historiske kilder fra 2700 F.Kr. brukte kinesiske leger cannabis mot menssmerter, leddgikt, beriberi, forstoppelse og urinsyregikt. Dette var trolig ikke første gang cannabis ble brukt som medisin. Sjamaner i hele det asiatiske kontinent hadde flere tusen år før dette brukt og bruker fortsatt cannabis både for å helbrede sykdommer og for å få syner. Bruk av cannabis som legemiddel er fortsatt en del av asiatisk natur-medisin.

Israel :I  første Mosebok  30: 20-25 som forteller om tiden  rundt 1450 F.Kr. omtales bruk av cannabis (“qaneh-bosem”)som en flere bestanddel i en beroligende ,velduftende  oljeblanding  kalt Chrism som  prestene  smurte seg med når de gikk i templet for å be til Jahve.

Egypt: I samme tidsrom finnes egyptiske manuskripter som nevner bruk av cannabisplanten i behandling av smerter, underlivsproblemer  hos kvinner,betennelser og øyensykdommen grønn stær.

India:  India har bruk av tekster cannabis (”bhang”) blitt brukt i flere tusen år, men først 1000 år f.Kr. ble disse oppskriftene nedskrevet . Cannabis ble blandet med melk og brukt i behandling av smerter ,lepra og betennelser .Religiøse tekster omtaler bruk av cannabisplanten i fremstilling av den berusende drikken ”Soma” som gav vediske prester visjonære opplevelser.

Blader og blomster ble også røykt både av  sjamaner, yogier og legfolk for å oppnå en endret sinnstilstand ,dempe sult og utholde kulde i Nordlige områder av Asia.

Grekenland: I førkristen tid brukte greske leger  cannabis mot ødemer. betennelser og øreinmeksjoner.

Israel på Jesus tid : På Jesus tid brukte Levittene fortsatt Chrism når de skulle be til Jahve i templet.Markus ( 6:13) skriver at disiplene salvet mentalt syke med Chrism for drive ut onde ånder , som var datidens beskrivelse av angst og hysteri.Gamle kristne tekster omtaler bruk av Chrism sammen med bønn for å helbrede sykdommer i tiden etter Jesus bortgang.

Romerriket :  De romerske legene brukte  cannabis mot leddverk, mentale lidelser ,urinsyregikt ,sterke smerter og for å dempe sexuell trang. Denne bruken ble siden  arvet av arabiske leger og inngikk som en del av profetisk medisin

Middelalderen: Medisinsk bruk av cannabisplanten bredte seg fra Asia, Egypt og Israel til arabiske land, Grekenland og Roma, deretter videre til Russland og Europa og helt opp til Norge.

Fellesnevneren for bruken av medisinsk cannabis var plantens evne til å dempe smerter, redusere feber, motvirke infeksjoner og få pasienten til å slappe av. Om det alltid var en ” god medisin” er en annen sak; men i det var hva man hadde og man brukte det på anbefaling fra datidens leger.

Medisinsk cannabis i USA: Medisinsk bruk av cannabisplanten var fortsatt i bruk i hele Europa helt frem til begynnelsen av 1900 tallet. I USA var medisinsk bruk av cannabis som tinktur fra blomsten og bladene eller olje fra frøene en del av offisielt godkjent medisin fra 1850 og helt frem til 1973 da Richard Nixons regjering klassifiserte det som et farlig rusmiddel uten medisinsk virkning. Legene anbefalte planten mot stort sett de samme lidelser som fortidens naturleger.

 

                          Cannabis som rusmiddel:plantens mørke side.

Jazz  og Marijuana: Mens Cannbisolje og cannabis gradvis gikk ut av medisinsk bruk i forrige århundre, ble cannabis gradvis et foretrukket rusmiddel blant musikere på 1920-40 tallet. Cannabis arter med høyt innhold av det hallusinogene stoffet THC ( Tetra Hydro Cannabidiol)  fikk navn som Marijuana, Reefer, Weed , Plant, Hash, Herb og Jive og ble røykt av kjente Jazz musikere som Louie Armstrong ,Fats Waller og Benni Goodman. Louie Armstrong gikk endatil så langt som til å si at Jazz var umulig uten daglig røyking av” Reefer”( Betydning: å heise seil) .

Kampen mot hasj som rusmiddel: Bruk av Reefer/Hasj/Marijuana/Jive spredte seg raskt fra Jazzmiljøet til andre segmenter av samfunnet og ble etterhvert så utbredt at myndighetene startet en kampanje for å kriminalisere bruken av cannabis. Kampanjen ble ledet av Harry  J Anslinger  sjefen for Det Statlige Narkotika- Byrå. I følge Anslinger ledet røyking av Marijuana til usømmelig adferd, vold, kriminalitet og visse tilfeller til at brukere begikk mord i rus.

La Guardia rapporten: For å komme til bunns problemet gav borgermesteren i New York : Fiorello La Guardia i 1939  New York Medisinske Akademi i oppgave å utrede all sider ved hasjbruk. La Guardia rapporten kom ut i 1944 konkluderte blant annet med hasjrøyking ikke ledet til økt kriminalitet .La Guardia -Rapporten fikk ingen innvirkning på lovgivningen.

Shafer Rapporten: . I 1970 nedsatte predisent Richard Nixon  en ny kommisjon ledet av senator Raymond P Shafer fra Pennsylvania for levere argumenter for fortsatt kriminalisering av Marijuana .Men vitenskapen var heller ikke denne gangen på lovmakerienes side. Shafer Kommisjonens rapport på hele 258 sider konkluderte med det motsatte av hva Nixon ønsket.  Rapporten anbefalte at myndighetene skulle drive  opplysningsarbeid   fremfor å sende brukere i fengsel. Nixon lyttet ikke til sine rådgivere og fikk i 1976 gjennomført en lov som plasserte Marijuana i Narkotika Klasse 1, dvs blant de farligste narkotikamidler som finnes.

Legalisering på vei i USA : I dag slår pendlene den andre veien. Etter 50 år med lovforbud  har 37 delstater  gitt leger anledning til å foreskrive medisinsk Marijuana på resept og av disse  har 21 delstater i USA legalisert hasj til eget bruk  .Legalisering er ikke gjort fordi myndighetene anser det som et gode; men fordi man ønsker å få bort det illegale dyrking og salg utført av kriminelle.

                       Ny rapport advarer mot hver bruk av Marijuana for rus.

Mens tilhengere av «fri hasj»  (”Recreational Use”) argumenterer for planten som et bra valg for en daglig og etter deres mening ufarlig rus ,har en rapport laget av National Institute of Drug Abuse  i USA i 2020 listet opp en rekke negative virkninger av Marijuana som motsier denne holdningen på alle punkter.

  • Mens man er i rus: nedsatt vurderingsevne, redusert balanse, svekket hukommelse, angst, paranoia og i visse tilfeller psykose.
  • Etter at man har vært i rus: redusert søvnkvalitet, nedsatt læringsevne og koordinasjon.
  • Ved lang tids bruk: redusert IQ, redusert læringsevne, lunge/bronkitt problemer, trang til andre rusmidler og alkohol, økt risiko for schizofreni og skader på arvestoffene.

Ser man bort fra den personlige problemer Marijuana forårsaker; vil en person som bruke cannabis for rus skade sin egen evne til å få utdannelse ,redusere sin sjanse for å skaffe seg et yrke og å være en betydelig fare som fører av  motorisert fremkomstmiddel på land og til sjøs.

I følge en moderne forståelse er det derfor ikke noe positivt ved cannabisrus .

                                 Cannabis som legemiddel: nyere forskning.

At bruk av cannabis som rusmiddel ikke er å anbefale; har de fleste leger verden over sagt seg enig i. Men det betyr ikke at cannabisplanten er uten nyttevirkning som et legemiddel.

Medisinens historie er full av planter, urter og trær som har vært brukt som legemiddel; men som brukt i større doser eller over lenger tid er bevist å være helseskadelig og noen ganger direkte dødelig. Mer enn 70% av alle legemidler kommer fra slike kilder. Slik også med cannabis. Brukt som rusmiddel er planten ikke å anbefale; men planten kan brukes som legemiddel og kjemiske stoffer i planten som ikke inneholder det hallusinogene stoffet THC kan brukes som legemiddel i årevis uten problem.

Endocannabinoid systemet : En av mange årsaker til at alle cannabis-arter har en medisinsk effekt på kroppen; er  at kroppen lager egne kjemiske stoffer endo-cannabinoider som likner en stor gruppe stoffer i cannabisplanten, 60 i alt, som kalles cannabidioider. Plantens cannabinoider  kan derved imitere kroppens eget Cannabinoid-system.Endocannabidioidene pattedyr lager utgjøres av arachidonat-fedttsyrer, anandamide og stoffet AG-2.Disse fester seg til egne mottagere kalt Cannabinoid Reseptorer (CDr) på cellene i kroppen. Det finnes to type CD reseptorer:

  • CD1 reseptor: finnes i sentralnervesystemet og på nerve-endingene ide perifere nervetrådene. Når endocannabidioner fester seg til disse reseptorene oppstår reduksjon av smerter, kramper, sult, angst, hukommelse.. Man takler stress bedre og tåler mer fysisk belastning. Aktivering av CD1 reseptorene under fysisk trening er en årsak til at bevegelse gir opphav til en viss” rusfølelse”.
  • CD2 reseptorer: finnes på immunceller. Aktivering av disse reseptorene leder til reduksjon av betennelser og bedring av immunresponsen.

Fordi cannabidionene i cannabisplantene kan feste seg til CD reseptorene har inntak av cannbisolje den samme effekten som endocannabinoidene kroppen selv lager. Det hallusinogene stoffet THC  (Tetra Hydro Cannabinoid ) binder seg helt spesifikt til CD1 reseptorer i deler av hjernen som utløser en følelse av tilfredshet, lykke og gir indre syner.

Marijuana Hamp
Bruk Blader og blomster brukes til røyking og olje av frø til rus. Olje laget av stamme, blad, frø og blomst
Innhold av THC Mer enn 0.3% Mindre enn 0,3%

NB- Selv om flere land og delstater i USA nå tillater  kontrollert  dyrking, salg og bruk av cannabis for rus; betyr ikke dette at at det er en positiv utvikling.Det betyr bare at myndighetene ved å gjøre dette prøver å få kontroll over dyrking og salg utført  av kriminelle.De medisinske lasngtids-bivirkningene for regelmessig  rus-brukere er de samme.På den annen side viser forskning at  medisinsk marijuana gitt til syke under legetilsyn kan være en  terapeutisk mulighet.

Fortsettelse følger. Del 2.Beviste medisinske effekter av cannabis

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.