På Bloggen´s åpne del lovte vi å bringe kreft-kirurg Bernie S Siegel`s råd for en vellykket kreftoperasjon. Rådene  bygger på å bedre kommunikasjon med din lege, fjerne angst og bygge trygghet. Rådene gjelder  også andre typer operasjoner og forutsetter selvsagt at man får en flink kirurg i bunnen som  utfører inngrepet. Det sistnevnte er som regel ikke et problem.

  1. Sørg for å ha med noen personlige ting å sette på nattbordet; et bilde av noen du er glad i. Be om å få en vindusplass. Det hjelper å se ut av  vindu ut mot blå himmel og er du heldig ut mot sykehusets parkanlegg. Det minner oss på naturens helbredende kraft. Hvorfor er det slik? Simpelthen fordi erfaring tilsier at vi er barn av jorden og elsker å ha kontakt med den og alle dens gaver; natur som  helhet og dens mange oppmuntringer  trær, blomster, fugler, mennesker, dyr. Alt som minner oss om livet og at vi er en del av det.
  2. Siegel sier at man bør unngå enveiskommunikasjon . Snakk åpent og fritt med legene og helsepersonalet. Ikke hold tilbake. Jo mer man sier; jo mer blir det problemer på innsiden og vi begynner å anklage oss selv for aldri å ha sagt våre behov i det åpne rom. Mange er redd for slike åpne samtaler; men erfaring tilsier at kirurger respekterer de som snakker ”fra levra” fordi de da vet hvor pasienter står og hvilken synspunkter den syke har. Husk uansett terapi: Selv en operasjon er et samhandlingsprosjekt..
  3. Fortell om dine spesielle behov. Siegel forteller at i USA oppfordret han pasientene til å sende ham bøker og lydband der du forteller om dine følelser, tanker og behov .Det vil si du fremtrer som et menneske for den som skal operer og ikke bare et ”nummer i rekken”.
  4. Ta med deg  mobiltelefon og ta  opp samtalene med kirurgen før inngrepet på mobilen .Del samtalen med  venner og familie og la de høre på den.La de  kan komme med innspill og kommentarer .Kanskje noe har hørt om noen som har hatt det liknende og erfart noe som kan være viktig.
  5. Ta med din mobiltelefonen og et par gode hodetelefoner og be kirurgen om å få avspille musikk eller innspilte positive budskap du har lagt inn til deg selv under inngrepet.
  6. Be de som er på operasjonsstua om å snakke vennlig og oppmuntrende til deg under hele inngrepet .Det viser seg at hjernen registrere hva personalet sier, selv om man er i narkose.
  7. Snakk til deg selv før inngrepet og forklar kroppen din at blodet skal forlate operasjons-stedet . Mange vil synes dette lyder temmelig uvanlig; men Siegel mener ut fra erfaring at dette faktisk bidrar til bedre resultater
  8. Be de som er glad i deg å besøke deg så raskt som mulig etter operasjonen og be dine venner ,familie og kjære ringe deg opp etter inngrepet og  snakke oppmuntrende med deg. For de fleste er nok dette ganske vanlig; men en del mennesker er ”redd for å forstyrre” de som ligger på sykehus. Fakta er det det motsatte; de som er på sykehus liker å ha kontakt med sine venner.
  9. Kom deg opp av sykesengen så raskt som mulig og begynn å beveg deg .Ta deg en tur på byen sammen med venner og spis på en god restaurant. Det siste råd er kanskje litt utdatert i dagens Norge i og med at man har kort liggetid, men da Siegel skrev boken i 1989 var det fremdeles vanlig at man hadde lenger liggetid på sykehus etter en operasjon for å overvåke forløpet av inngrepet.

Disse rådene sier doktor Siegel vil øke dine sjanser for bedre utfall av operative inngrep .Å uttrykke sine behov og følelser vil bety mye for hvordan du møtes og den service du får. Uansett hvor maskinmessig og effektivt økonomene ønsker sykehusdriften må være og selv om sykepleiere blir instruert i å ha en nøytral holdning overfor pasienter; så er mennesker i bunnen og grunnen mennesker og reagerer på hva vi sier. Så glem ikke gamle  sannheter: vi er mennesker som kan  til å skape en sone av positivitet rundt oss med vår væremåte.

Kilde:Kjærlighet,medisin og Mirakler av Bernie S Siegel, Bonnier Forlag, 1989.

Copyright Bjørn J Øverbye 2018

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.