Den svenske legen Annika Dahlquist har kalt angsten for mettet fett som årsak til hjerte kar sykdommer” fettskremt” Er fenomenet begrunnet i vitenskapelige fakta ? Historiske fakta viser at sukkerindustrien på 1960 tallet betalte forskere for å bevise at mettet fett var farlig for helsen, samtidig som forskerne ble bedt om å motbevise forskning som viste at sukker var helsefarlig.Her er noen historiske fakta til ettertanke

Kolesterol teorien fødes: I 1904 fremsatte den franske legen Fredrik Marchand en teori om at tett årer som gir opphav til hjerte-kar sykdommer (HKS) kom fra avleiringer med kolesterol. 4 år senere hevdet den russiske legen A Ignatowski å ha bevist via dyreforsøk at kolesterol i foret førte til åreforkalkning. I 1910 påviste den tyske legen doktor Adolf Windaus at forkalkninger i blodårer hos mennesker inneholdt store mengder kolesterol. 3 år seinere bekreftet den russiske forskeren Nicolai Anichkov de samme oppdagelsene. Derved var kolesterolteorien født. Men var den derved sann.

Tyske forskere oppdaget mekanismene bak lavkarbo: I 1933 oppdaget tyske forskerne Rudolph Schoenheimer og Fritz Breusch ved Freiburg Universitet viktige forhold vedrørende kolesterol som var i direkte strid med hva forskere før de hadde oppdaget:

  • Når mus ble foret med karbohydratrik mat (brød) økte produksjonen av kolesterol i kroppen (Seinere forskning forklarte dette ved at sukker i brød ble omdannet til kolesterol i lever )
  • Moderate mengden kolesterol i foret førte til reduksjon av egenproduksjon av kolesterol ( i lever) og derved ikke til økt kolesterol i blodet.
  • Store mengder kolesterol i foret førte dette til redusert produksjon og økt nedbrytning av kolesterol.
  • Fett i foret som ikke var kolesterol førte ikke til økning av kolesterol hos forsøksdyrene.

Schoenheimer og Breusch hadde derved ved vitenskapelige forsøk bevist det som   siden ble en av påstandene til tilhengere av lavkarbo dietten; nemlig at problemet med kolesterol ikke uten videre er mettet fett i mat; men for mye karbohydrater.

Moderne medisinsk forskning har bekreftet de samme forhold hos mennesker.

Men hvorfor ble ikke disse oppdagelsene som også ble bevist av andre forskere i Europa før krigen tatt på alvor? Fordi det kom en krig .Europeisk forskning ble delvis glemt, amerikansk forskning kom til å dominere og i tiden etter 1945 var resultatene til Schoenheimer og de som oppdaget det samme som han en uønsket kunnskap ; noe følgende vil bevise.

Fettskremt anno 1957: Dagen før sin død 12 april 1945 beordret president Roosevelt en nasjonal innsats for å finne ut hvorfor det var en økende forekomst av HKS. Det ble tidlig i denne forskningen oppdaget det samme i USA som i  Tyskland og Russland før Verdenskrig 2: nemlig at HKS ble fremkalt av åreforkalkning og at kalkavleiringene i årene inneholdt kolesterol. Teorien var feilaktig at dette kolesterolet kom fra kolesterol og mettet fett i maten; noe Schoenheimer og Breusch hadde motbevist i 1933.Den ubehagelige sannhet var at karbohydrater kanskje var synderen. Og verre: at raskeste av alle raske karbohydrater: rent sukker var den verste av alle syndere.

Dette ble med stor iver hevdet av den britiske forskeren professor John Yudkin som i 1957 kastet seg inn i den amerikanske kolesteroldebatten og hevdet at det var en nærmere forbindelse mellom inntak av sukker og HKS enn mellom HKS og inntak av kolesterol. Yudkin skrev senere om dette i sin bok” Rent, Hvitt  og Dødelig”. Interesserte kan nedlaste dette historisk viktige dokument gratis fra internett.

Yudkin’s motstander i debatten om HKS var ernæringsfysiologen Ancel Keys som med stor påståelighet hevdet at kolesterol i kostholdet var årsaken og at sukker var saken uvedkommende.

Sukkerindustrien blir en aktiv medspiller i debatten om HKS: Sukkerindustrien så i denne debatten både en fare og en mulighet. Faren var at sukker skulle bli identifisert som en årsak til HKS. Muligheten var å støtte  de som mente at  sukker ikke var problemet ,men mettet fett i maten. Via industriens ”forskningsorganisasjon” : Sugar Research Foundation (SRF) hvis eneste hensikt var å fremme forbruk av sukker i enhver form begynte ledelse i SRF aktivt å gripe inn i debatten om årsakene til HKS for å renvaske sukker.

I tråd med et slikt ønske utalte stiftelsens visepresident John Hickson og leder av stiftelsens forskningsavdeling i 1964 at nå var tiden moden for å begi seg inn på et større program for å motarbeide” negative holdninger mot sukker” og” motsi kritikerne ”. Det gjaldt å finne støttespillere med et godt rykte.

Bestilt forskning betalt av sukkerindustrien: Stiftelsen kontaktet i sakens anledning tre av USA´s fremste ernæringsforskere Harvard Medical School: Robert McGandy, Mark Hegsted og Fredrik Stare og betalte de tre for å skrive en artikkel om forbindelse mellom HKS, fett og sukker. Etter dagens dollarverdi var summen 48.000 US Dollar eller 0.5 mill. kroner. SRF ønsket et resultat som skulle frata sukker skyld for HKS og i stedet legge skyld på mettet fett slik Keys hevdet.

Etter tre år med gjennomlesning av en rekke forskningsrapporter; hvorav flere beviste at HKS var knyttet til nettopp sukker og ikke fett; besluttet de tre forskerne å vektlegge bare rapporter som mente at HKS var knyttet til mettet fett og å nedtone rapporter som hevdet at sukker var et problem.

Artikkelen ble deretter publisert i New England Journal Of Medicine i 1967. Ved søk på nettet viser det seg at artikkelens er fjernet .

Look to cholesterol, forget about sugar:  Sukkerindustrien hadde via artikkelen oppnådd hva man ønsket ved å aktivt blande seg inn i debatten om årsakene til HKS! Den amerikanske befolkningen og de fleste leger ble i årene som fulgte” fettskremte”; men ikke sukkerskeptisk.

Hva skjedde så med de tre forskerne som hadde mottatt penger fra sukkerindustrien? Med de gikk det bra på alle vis: I 1977 ble D. Mark Hegsted sjef for avdelingen for ernæring ved landbruksdepartementet og ble en av de som ledet utarbeidelse av statlige kostholdsråd. Stare på sin side ble leder av avdelingen for ernæringsforskningen ved Harvard.

Budskapet var da at mettet fett var en hovedårsak til HKS. Sukker som årsak til de samme problemer ble og blir fortsatt fortiet. I en rundspørring blant leger gjengitt i The Guardian tror fortsatt 54% av alle leger at kolesterolet i blodårer kommer fra maten vi spiser; så er det sagt. Når selv de beste blant de best tror slik; hva skal publikum uten medisinsk embetseksamen tro om saken??

Slutt på del 1.Fortsettelse følger.

@Copyrigth Øverbye 2023

DISCLAIMER

Fortsettelse følger.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.