Dette er ett av flere  innlegg på bloggen om siviles forhold i ulike krigssoner; denne gangen Gaza stripen. I mai 2022 kom en rapport fra WHO som belyser de forferdelige forholdene for sivilbefolkningen. Som ellers alltid: når det er krig; blir de siviles lidelser fortiet. Her er hva man sjelden hører om i media.

Dette er ikke innlegg i krigen mellom Hamas eller Israel; men sammendrag av en  en  FN rapport om forholdene på Gaza i tiden før krigen brøt ut.

Lav levealder ,høy barnedødelighet: Gjennomsnittlig levealder for palestinere bosatt på Gazastripen er 73,3 år for menn og 75,3 for kvinner , mens tilsvarende for jøder bosatt i Israel er 81,8 år for menn og 85, 3 for kvinner. Lavere levealder gjenspeiler dårligere ernæring, boforhold, psykososialt stress og sykdommer. Barnedødelighet for jødiske barn i Israel var barnedødeligheten bare 3 pr 1000; mens for palestinere 5-6 ganger høyere !

Mange skadde: i 2021 ble det registrert 257 dødsfall og 2367 skadde på grunn av opptøyer på Gazastripen. Storparten av dødsfall og skader skyltes raketter.

Forfall i helsetilbud: I 2021 var det 66 israelske angrep rettet mot helseinstitusjoner. Dette sammen med allmen fattigdom har ført til at 2 av i alt 30 mindre og større sykehus i området er satt ut av drift. 57 av i alt 93 helseklinikker var også ute av drift , de resterende 36 var delvis ute av drift. Det betyr at befolkningens helsetilbud var meget dårlig til tross for et stort behov for medisinsk hjelp. Mer alvorlige sykdoms-tilfeller ble derfor behandlet i Israel; men bare dersom man hadde ID papirer godkjent av den israelske stat.

Angrep på helsearbeidere: Under konflikt med jødiske militære i mai 2021; en av mange opp gjennom årene, ble et stort antall helsearbeidere skadet , 57 ambulanser ble skadet og 124 helseklinikker angrepet.

Ødelagt infrastruktur : På Gaza stripen er det store ødeleggelser av skoler, vannforsyning og sanitæranlegg etter årtier med krig. 2132 hus var ødelagt og bare delvis beboelige.

Psykiske sykdommer florerer: krig, trangboddhet, fattigdom og høy arbeidsledighet har ført til at et sted mellom 25-38% av alle familier opplyser at de har et familiemedlem med psykiske lidelser. Sjansene for å få hjelp er minimale og årsaken til lidelsene er der hele tiden og går ikke bort. I 2022 var 621.000 pasienter i kontakt med leger og helsearbeidere for å få psykiatrisk hjelp. Dette utgjør ca 30% av befolkningen og gjør Gaza stripen til verdens største «psykiatriske sykehus».

Medisinsk hjelp i Israel : palestinere som søker kan få medisinsk og tannlegehjelp i Israel, men ca 60% av alle som søker blir avvist. Det betyr at et stort antall alvorlig syke i behov for hjelp ikke får den hjelp de trenger

WHO´s rapport er bare en av flere rapporter skrevet av lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner som forteller om de samme forhold.dagens krigssituasjon gjør ikke forholdene bedre; men mange ganger verre.Når skal palestinernes lidelser ta slutt?

Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.