Her er en artikkel om mineraler og vitaminer som kan hemme og forebygge kreft. Forskere innser at økologisk kosthold og et sunt levesett kan hjelpe deg til å motstå noe av de mange farene som er forbundet med å leve  på en et forgiftet  og døende jord.

Kreft en miljøsykdom?

Kreft er i stor grad et resultat av sosialt og økologisk forfall. Den amerikanske tannlegen og ernæringsforskeren Weston Price skrev i 1936 bok Ernæring og Fysisk Degenerasjon der han forteller om sitt arbeid blant 20 ulike urbefolkninger der kreft var ukjent! I dag finnes det knapt noen urbefolkning som ikke har ”smakt” den hvite manns medisin: krig, vold, fryktbaserte religion, sukker ,alkohol, raffinert mel, næringsfattige og forgiftede matvarer og forurensinger fra industrier og oljeutvinning. I kjølvannet av en slik rasering av livsgrunnlaget dør dyr, planter og mennesker av gifter og feilernæring. Weston Price advarte mot dette for 80 år siden og ble elsket av de mange, men forhatt av de få med makt og talsmenn for legemiddelindustrien som allerede den gang tjente store penger på sykdommer skapt av sosialt forfall.

Gjelder Westons Price observasjoner fortsatt? Så langt er de ikke motbevist. Ingen lege eller ernæringsekspert har noen sinne klart å føre et holdbart bevis for at forurenset og næringsfattig mat, et skadet livsmiljø, stress, bruk av nytelsesmidler og inntak av raffinert sukker fremmer god helse! Og alt som ikke fremmer helse legger grunnlag for sykdom. Kreft er intet unntak . Kreft er i følge den tyske legen Doktor Max Gerson som var inspirert av den samme kunnskapen som Price hadde oppdaget, ikke annet enn en degenerativ sykdom skapt av forfall i næring og miljø. Ved å bedre levekår og ernæring kunne Gerson forebygge og reversere utvikling av kreft. Heller ikke Gerson ble vel mottatt av det lille fåtall som levde godt av at den arbeidende mann og kvinne levde i sosial og ernæringsmessig armod og de leger som talte den herskende klasses interesser. Som konsekvens av  Doktor Max Gerson sosiale engasjement for bedre ernæring led han den triste skjebne å få sitt kontor ransaket av politiet og alle hans arbeider ble beslaglagt og ikke levert tilbake. Etter at doktor Max Gerson hadde utgitt boken En Kreft-Terapi  i 1958  om 50 kurerte kreftsyke som ble bra/bedre ved bruk av mat som kreftmedisin. Året etter at boken ble utgitt døde doktor Max Gerson  som da var ved god helse under mystiske omstendigheter. Det blir fortsatt spekulert i om «noen» ville hevne seg på ham fordi han den gang hevdet at mat = medisin!

Kan kunnskap om Ernæring kan være din redning?

Er det bedre i dag? Definitivt. Stadig flere leger over hele verden innser at forskere som Doktor Max Gerson og  Weston Price hadde rett. Internett som informasjonskanal har spredd kunnskapen og viktigheten av et fullverdig, økologisk, giftfritt kosthold og nytten av å tilføre de stoffene som mangler i maten som ”kosttilskudd”. Det er knapt nok noen lege med god utdannelse som bestrider dette. Kun de som mangler skolering eller som er betalt av industriforetak eller grupper som forsvarer forgiftning av vann, luft og miljø sier seg uenig i denne kunnskapen.

Her er forskning som bekrefter nytten av giftfri mat og av å tilføre det som mangler i kostholdet i form av ”kosttilskudd”, hentet fra Textbook of Nutritional Medicine av professor Melvyn Werbach og Jeffrey Moss.

Lactulose: 20 gram Lactulose (avførende middel) reduserer farene for kreft i tykktarm og endetarm.

Selen: Dagsbehov 200 mikrogram organisk selen: Personer med lite Selen i blodet har økt fare for å utvikle en rekke kreftformer. I et forsøk fulgte man opp 1300 pasienter med hudkreft. Disse ble gitt Selen i den tro at det ville reduserer forekomst av hudkreft. Det viste seg at Selen ikke reduserte forekomst av hudkreft, derimot reduserte inntak av selen forekomst av nye tilfeller av kreft i lungene, tykktarm, prostata og en rekke andre kreftformer. Selen reduserer også skade-effekter av kjemoterapi!!

Vitamin A: 60 milligram i uken reduserer faren for kreft i munnhulen.

Vitamin E: 50 milligram pr dag reduserer farene for kreft i prostata, bryster, hud, lunger, svelg, spiserør, tykktarm, endetarm. Forskning som ligger til grunn for rådet bygger på studier av vitamin E i blodet hos pasienter, doble blindforsøk og studier av å gi vitamin E til syke. I en finsk undersøkelse av eldre personer som røykte viste det er at ved å innta 50 milligram alfa-toko-ferol skjedde det en svak økning i forekomst av kreft i magesekkene ( 14 flere fikk magekreft blant de som tok vitamin E). Man vil tro at det å kutte røyken ville vært langt smartere enn å gi røykere vitamin E tilskudd!!!

Vitamin E har vist seg å redusere ubehag fremkalt av kjemoterapi rettet mot kreft.

Beta-karoten: hører med til plantestoffgruppen karotenoider. Karotenoider finnes i i mange frukt og grønnsaker og er dokumentert å redusere innhold av giftstoffer i blodet og derved rederes forekomst av kreft. Inntak av beta-karoten som er en av mange karotener fører til reduksjon i forekomst av nye krefttilfeller. En paradoksal situasjon må nevnes: I en undersøkelse der det ble gitt så mengder syntetisk betakaroten til røykere fikk de lettere lungekreft. Derimot er det ingen forskning som noen sinne har motbevist at daglig inntak av store nok mengder naturlig forekommende karoten i mat har noen som helst skadelig effekt. Snarere viser det seg at tilstrekkelige mengder (50mg pr dag) reduserer forekomst av en rekke kreftformer med opptil 40%.

Probiotika med Lactobacillus casei : 1-3 gram pr dag reduserer forekomst av blærekreft!

Vitamin C  reduserer forekomst av kreft. Målinger på pasienter viser at de med lave verdier av vitamin C i blodet oftere får kreft. Omvendt vil tilskudd av vitamin C i store nok mengder redusere forekomst av mange kreftformer og bedre overlevelses-sjansene når man først har fått kreft .Vitamin C gjør også at kjemoterapi-midler som fluo-uracil, cisplatin og bleomycin og stråleterapi virker bedre!! I en undersøkelse ble det vist pasienter som fikk strålebehandling for kreft og samtidig tok 5 gram vitamin C pr dag gikk det slik at 63% av de som fikk vitamin C hadde full effekt av terapien mot bare 45% effekt hos de som ikke fikk vitamin C.

Vitamin D: Vitamin D reduserer farene for å utvikle tykktarmskreft, brystkreft og ovarialkreft. Tilskudd av 1,25OH vitaminD3 hemmer veksten hos følgende kreftformer: melanom ,brystkreft, prostata , osteosarcom og muligens kreft i parathyroidkjertlene. I USA anbefales befolkningen et daglig inntak av 1000 enheter 1.25OHD3 fra spebarnsalder og hos barn, ungdom og voksne er det ansett som bra å innta 1500 -2000 enheter. Dette er betydelig mer enn det norske myndigheter anbefaler. Interessant nok er den norske anbefalingen på 400 enheter 1,25 OHD3 omtrent det som er gjennomsnittet av inntak i befolkningen kosthold.( 10mg = 400 enheter). Norske myndigheter anbefaler fet fisk (laks, ørret, torsk og smør) som gode næringskilder. Dessverre er mesteparten av fet fisk oppdrettsfisk eller fanget i forurensede havområder og derved den beste kilden for forurensing fra havet siden så mange miljøgifter lagres i fiskens fettvev.

Vitamin B12: Forskning bekrefter at B12 kan forhindre leukemi, men forskningsdata er usikre fordi om man gir B12 til pasienter som allerede har leukemier kan disse forverres!

Riboflavin (B2): Personer som inntar for lite B2 i sitt kosthold har lettere for å utvikle spiserørskreft og kreft i tykktarm og endetarm.

Niacin (B3): dersom Niacin gis sammen med acetyl-Salicyl-syre(AlbylE) øker dette overlevelse hos pasienter med blærekeft!!

Folinsyre/Folat (vitamin B9): Det foreligger mye forskning om samband mellom kreft og Folinsyre. Lave verdier av Folat i blodet øker farene for livmorhalskreft, tykktarmskreft og lungekreft. Tilskudd av store nok mengder Folat kan bedre overlevelse hos pasienter med lungekreft.

FARE !

Alkohol: Alkohol øker farene for å utvikle en rekke kreftformer slik som: brystkreft, livmorkreft, magekreft , melanom, spiserørskreft med flere. Vil du redusere farene for kreft eller allerede har kreft er rådene fra forskere entydige og klare: slutt med enhver form for alkohol. Alkohol har aldri vært bra for helsen og vil aldri bli det. Unngå alkohol i enhver form om du vil ha god helse.

Kaffe: I en avhandling som gjennomgikk 500 forskningsrapporter om kaffe fant man bare økt kreftfare hva angikk blærekeft hos menn, men ellers viste det seg at kaffe kan beskytte mot ulike kreftformer. Undersøkelsen gav dessverre ingen opplysninger om typen av kaffe, økologisk versus bespøytet kaffe, antall kopper pr. dag , om personene hadde sukker i kaffen, alder, tobakksforbruk osv..

Dersom du har kreft følg alltid leges råd. Denne nettsiden kan ikke erstatte legers råd.

Les vår Disclaimer.

Copyright Dr. Bjørn Johan Øverbye 2016

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.