Kan store nok doser av vitaminer brukes for å bygge immunsvaret og derved redusere behovet for antibiotika ?? I en tid da leger nå frykter at de fleste mikroer er i ferd med å bli resistente , kan det være fornuftig å se på en gammel, velprøvd erfaring: Å bygge immunforsvar slik at mikrober ikke får fotfeste når de først besøker vår kropp. Med andre ord: en slags ”naturlig vaksine” ved bruk av stoffer naturen selv lager for å beskytte seg mot angrep utenfra

Litt historie om infeksjoner og vaksiner.

På 1860 tallet brøt det ut en heftig debatt mellom mikrobeforskerne Louis Pasteur og Antoine Bechamp Louise Pasteur (1822-95 ) ble kjent som en pioner innen utvikling av vaksiner . Antoine Bèchamp (1816-1908) hadde utdannelse i naturvitenskap og en doktorgrad i medisin!! Bèchamp var også en pioner i bruk av høyoppløslig mikroskopi,men Pasteur i så måte ikke var stor bedre enn de fleste på sin tid..i følge hans kritikere.

.Ingen av de var biologer i ordets moderne betydning slik det ofte skrives på nettet.Det riktige er at de drev forskning som siden ble det det faget vi kaller mikrobiologi!!Det mange har misforstått er selvsagt at det fantes mikroskopister helt siden 17oo-tallet, men de hadde enda ikke grunnlag en mikrobiologisk vitenskap,Det kom først med Pasteur og Bechamps.

Professor Bechamp ;en pioner for god helse som forsvar mot infeksjoner!

Bechamp var utdannet innen kjemi, farmasi  og medisin og var en foregangsmann i utforskningen av høyoppløselig mørke-felt-mikroskopi (MFM).Han var en av de første til å oppdage symbiontiske mikrober i blodet hos friske og syke,men ut fra tidens kunnskaper trakk han muligens for vidtfavnende slutninger.Men han  hadde en meget god observasjon ingen siden har motsagt: Kroppens almene helse betyr forskjellen mellom sykdom og helse.

Pasteur angrep Bèchamp gjentatte ganger, så mye at vi i dag vil kunne kalle det person-forfølgelse og hevdet at det var mikrobens agressivitet som var nøkkelen.Fordi man på denne tiden ikke hadde antibiotika var Pasteur løsning: vaksiner!!Effekten av Pasteur`s  var den gang og er fortsatt diskutable.

På dødsleiet skal Pasteur i følge hans nærmeste ha gitt Bèchamp rett, men for sent!!

Pasteur ble for alltid forbundet med vaksinering som eneste metode mot infeksjonsforsvar.

 

Bedre helse, mindre infeksjoner!!

Bèchamp almene helse-forskning ble stort sett glemt inntil Ethel Douglas Hume gjenoppdaget Bechamp  og skrev en rimelig krass bok der Pasteur ikke fikk hederlig ettermæle. Boken utkom i  1942 .Det kan være mye rett i denne kritikken i dag; men den gang da Pasteur levde ble hans vitenskap ansett som god etter datidens forståelse.

”Helsekostbølgen” etter annen verdenskrig  tok så Bechamp,s ide om allmennhelse som beste forsvar til sitt hjerte. Mange  tok hans oppdagelser til inntekt for sine forsøk med å bruke kosthold som en ”vaksiner”.

I etterkrigstiden ble det gjort omfattende forskning på hvordan man kan styrke immuniteten med naturlige substanser. Her er noen forskningsresultater som du kan ta opp med legen din i samtaler om bedre helse .Vi er sikre på at de fleste leger vil ha interesse av denne forskningen.

Mat som skader immunsystemet.

Fettfattig mat: Det finnes forskning som viser at dersom man reduserer inntaket av animalsk fett  øker dette immunforsvaret . Lav-fett kan øke aktiviteten i kroppens Killer-Celler   med opptil 30% (Werbach 2000) , dvs de immuncellene som dreper inntrengere og kreftceller. Aktivitetsøkning kan sees ved bruk av mørke-felts mikroskop og fasekontrast mikroskopi som gjør det mulig å se levende blodceller og levende mikrober i blod, spytt og urin. Et godt utstyrt legekontor bør kunne ha slike mikroskoper i dag.(pris fra 150.000 og oppover)

Unngå hvitt sukker: Det finnes mye forskning som viser at sukkerartene glukose(vanlig strøsukker og sukkerbiter og sukker i matvarer og leskedrikker), fruktsukker, sukrose, honning og endatil appelsinjuice reduserer immuncellenes aktivitet!!(Werbach 1999)Sukker virker derfor skadelig på immunforsvaret.

Unngå kaffe: Kaffe demper både immuncellene evne til å drepe mikroer og kreftceller!! Kaffe reduserer kroppens evne til å lage immunglobuliner!!(Werbach 1999)

 

B-vitaminer som styrker immunsystemet!!

Innta nok B-vitaminer: Det finnes god forskning på at mangel på en eller flere B-vitaminer reduserer immuncellene. Følgende vitaminer i –gruppen er kjent for å svekke immuncellene: B1, B2,B3, B5(Pantotensyre), B6 og B12.Omvendt vil inntak av terapeutiske doser av disse vitaminene virke immunaktiverende .I følge det anerkjente oppslagsverket Textbook of Nutritional Medicine av den kjente professoren Melvyn R Werbach er forskningsbaserte råd bsert på det som i USA kalles ortomolekylær medisin som ble grunnlagt blant annet av av Nobelprisvinner i kjemi og fredsbevarende arbeid :professor Linus Pauling, forsker og lege Abham Hoffer, lege/famasøyt og biokjemiker Carl Pfeiffer.

  Utøvere av Ortomolekylær medisin hevder ut fra omfattende forskning og erfaring at man må opp i høyer doser sporstoffer og vitaminer  enn det som kalles anbefalte dagsdoser før man ka se ønskede resultater.Dette har skapt mye problemer i Norge der myndighetene nærmest pålegger leger å bare gi doser tilsvarende anbefalte dagsdoser. I USA er ortomolekylær medisin derimot anerkjent .Leger kan ta utdannelse i faget og man kan kjøpe høydose vitaminer over disk uten problemer!!

  1. Vitamin B1(Thiamin): 50 mg/dag
  2. VitaminB2(Riboflavin): 2-10 mg/dag
  3. B3( Niacin): ingen opplysninger finnes
  4. B5(pantotensyre): 100-200mg/dag
  5. B6( Pyridoxin): 50 mg/dag . B9(Folinsyre): 800 mikrogram pr dag
  6. B12 (Cobalamin): 1000 mikrogram en gang pr uke.

Bere vitamin 6 er godt bevist ved kontrollerte forsøk på mennesker. Vitaminene B3, B5 og B12 er bare dokumentert ved ikke-kontrollerte forsøk, mens vitamin B1 og B2 bare er antatt å ha virkning ut fra indirekte data.

Dosene som er oppgitt i Werbach`s bok er som sagt basert på forskningen innen Ortomolekylær Medisin  og  overskrider norske anbefalte dagsdoser. Vil du prøve rådene anbefaler vi deg å drøfte dette med en  lege  eller ernæringsfysiolog før du kjøper og inntar noe som helst

.Spesielt gjelder dette de som bruker legemidler , da vitaminer kan endre  effekter av legemidler.

Man kan også får råd fra nettstedet www.funksjonellmedisin.no  Lweger kan prøve å søke råd hos www.isom.com

En misforståelse som ofte opptrer er at B vitaminer i høye doser kan fremme kreftvekst. Nettstedet www.forskningsnytt.no  som drives av Norsk Forskningsråd avkrefter nå dette!!

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Neste medlemsbrev.Flere vitaminer som styrker immunforsvaret.

Vi poengterer: dette er et nettsted for uavhengig informasjon og vi gir ikke direkte råd til syke med spesielle sykdommer.Derimot  gir vi våre lesere informasjon de så kan prøve ut i samråd med sine behandlere og leger,Les derfor vår DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.