Flesteparten av pasienter som får diagnosen Fibromyalgi (FMS) eller lider av andre kroniske smerte tilstander blir forklart av sine leger at årsaken til problemet sitter «mellom ørene». Men forskere som går grundig til vekst hevder at problemet i større grad ligger hos  de legene som påstår dette; fordi de mangler grunnlag for sine påstander.I dagens artikkel skal vi undersøke om slike påstander faktisk hindrer deg fra å få årsaksrettet behandling og derved et bedre liv.

[restrict paid=true]

Mesteparten av all smerter i ikke psykosomatisk.

I følge  den verdenskjente Fibromyalgi (FMS) forskeren Dr. John C Lowe, er FMS en av de mer utbredte sykdommer i samfunnet som ikke blir viet nok oppmerksomhet i forhold til lidelsene sykdommen påfører offeret og i forhold til antall som er rammet.

Doktor Lowe hevder at årsaken er under-oppmerksomhet og for lite forskerinnsats .Fordi leger kan for lite  påstår de grunnløst at at sykdommens dypeste årsak er psykisk  (Psykosomatisk).Av denne grunn blir FMS- syke gitt forklaringer og terapier som savner grunnlag i empirisk vitenskap,

Doktor Lowe henviser her til en studie foretatt av forskerne Hendler og Kozikowski (1993) og deres undersøkelser av  60 kroniske smertepasienter. Pasientene som deltok i undersøkelsen hadde fått diagnoser som ”psykosomatisk”, ”nakkesmerter” eller ”lendevirvelsmerter” og uten at legene hadde gitt de syke en forklaring eller en behandling som hadde løst problemet. Forskerne gikk så gjennom en omfattende utredning av de syke og fant fem sykdomsgrupper som årsak til kronisk smerter :

  1. Myofascial smerte (FMS kan klassifiseres her)
  2. Leddproblemer i ryggsøylen
  3. Nerver som ligger i klem ved utløpet fra ryggsøylen.
  4. Sykdommer i selve nervetrådene
  5. Thoracic Outlet Syndrome:Klem på nerver og årer i halsen på grunn av stramninger muskler der nervene fra halsen går ut i armen .

Bør ikke legene lære av andre fagfolk når de kan mer?

Fordi legene  i følge Hendler og Kolzikowski ikke kan nok om å diagnostisere disse forholdene blir årsakene oversett i følge de to forskerne. Hvordan kan en lege gjenkjenne det han ikke vet finnes ?, undrer Lowe mange steder i sin 1000 siders bok om FMS!

Problemets årsak ligger i en foreldet fag-krig mellom leger og  de som kan like mye eller mer enn de om muskel-skjelett smerter smerter; kiropraktorer, naprapater ,osteopater, sertifiserte kraniosacral-terapeuter.Denne krigen er nå 100 år gammel og blant mange ledende professorer holdes den fortsatt «varm» til liten glede for alle impliserte parter:ikke minst de syke.

Psykosomatisk smerter en foreldet «motesak» ?

I en annen undersøkelse tok Hendler og hans medarbeidere for seg 120 kroniske smertepasienter som alle hadde fått diagnosen ”psykogen smerter”, ”lumbal smerter” eller bare ”kronisk smerter”, Kun diagnosen ”lumbal smerter” burde kvalifisere til å kalles et utsagn fra en helsearbeider; de andre to diagnosene er i beste fall ikke mer enn en ufaglært behandler eller en pasient selv kan finne på.

Hendler og hans forskerteam undersøkte pasientene grundig og fant at i 40% av tilfellene var legens diagnose feil ! Ved å sende de syke til ulike fagfolk (ikke bare leger), bruke MRI, tomografi, foreta nerveblokade og bruke blodsirkulasjonsmålinger fant forskerne at 98% av all smerte hadde sin årsak i fysiske årsaker. Siden legene hadde rett i 40% av tilfellene (lumbal smerte), men 98% av de syke hadde påviselige skader ,betydde dette at legene tok feil i en av to tilfeller. Dette er som bekjent samme sjanse for rett diagnose som å kaste mynt og kron.

Resultatene henviser til amerikanske forhold. Hvordan er det i Norge? På Nettsiden til Norges Fibromyalgi-Forbundet heter det: ” Fibromyalgi kan best forstås som en bio-psyko- sosial lidelse der både biologiske ,psykologiske og sosiale forhold kan bidra til å utløse og opprettholde den”… Videre hevder man at det ikke er noe å finne på røntgenundersøkelser og blodprøver; hvilket i følge John C Lowe`s 1000 siders bok ikke er rett. Med andre ord synes det å være slik at de amerikanske misforståelsene er eksportert til Norge.

Hvorfor blir så mange FMS syke fortalt at sosiale og psykiske faktorer er det ondes rot?

Når legene NFB har spurt til råds sier at de ikke finner patologiske endringer på røntgenbilder eller blodprøver hos FMS.Legene  konkluderer de med at dersom de med sine metoder ikke finner avvik, da  er det enten en biologisk ukjent årsak som utløses  av eller shelt til holdent er skapt av   psykososiale faktorer.

Den eneste  målbare endring slik forskning setter lit til er  funn av   lave serotonin-verdier i nervesystemet. Ut fra dette ene funnet  mener de at leger skal gi SSRI (”lykkepiller”) til pasienter med FMS. Men som  Doktor Lowe har bevist: serotonin -funnene  er ingen primær  årsak til problemet.Lav verdier av serotonin  er en konsekvens av årsaker som ligger dypere ned i systemet!

Med andre ord .når leger ikke finner forklaringer med de  metodene man bruker, så konkluderer de med at det ikke er noe å finne med andre metoder , uten at dette er bevist!. Dette er selvsagt ikke et vitenskaplig tenkesett som er å søke svar med andre metoder. Konsekvensen er i følge Dr. Lowe at legen feilaktig påstår at årsaken til smertene ligger i psyko-sosiale forhold .Psykososial = en mental lidelse fremkalt av pasientens manglende stressmestring av miljøet han/hun lever i.

Hvordan man skal stresse  seg til fibromyalgi har man derimot ikke svar på annet enn at man ved visse metoder kan registrere hvordan hjernen til en smertesyk arbeider .Men registreringer i hjernen er ingen årsak ,også dette er en konsekvens.

Du er syk.Legen forstår det ikke.Er du å klandre for det hele ?

Doktor Eliot Slater  advarer legene mot å konkludere at fravær av funn automatisk betyr fravær av fysisk årsak til smerter»: ”fravær av fysiske funn er noe som er felles for alle sykdommer i et tidlig stadium”. Det betyr at leger/psykologer/psykiatere og andre behandlere tar feil når de tror ar fravær av funn med et begrenset antall metoder autoamtisk skal bety at pasienter har «somatofrome lidelser» som er et annet ord for hysteri

Når dete er sagt; så håper vi at våre lesere forstår følgende :Fordi en gruppe leger innen et visst idustrielt-økonomisk system kalt «helsevesen » tvinges til å bruke visse metoder og ikke finner forandringer med disse;da betyr det ikke at lidelsene pasientene plages med er «psykisk fremkalt».

Metaforisk talt: Når en politimann finner et lik,men ikke finner teknisk funn som kan identifisere en morder; da er det fil å tro at den døde begikk selvmord!!Dette bildet er helt parallelt til leger som sier; Vi vet du er syk,vi har ingen tekniske funn som knytter dette til en årsak vi tror på,følgelig har du fremkalt sykdommen ved å egen innsats! De fleste forstår problemstillingen  når de leser det; hvorfor forstår ikke deres leger dette sier doktor Lowe.

Tre positive omtaler av akupunktur og FMS

Doktor Rebecca Stival gruppen , Ponta Grossa Universitetet i Brasil: Akupunktur gir bedre smertelindring enn placebo i  en dobbel blind,randomistert studie,

Doktor Berman Universitetet i Maryland: Undersøkt 4 studier og fant at akupunktur gav bedre smertelindring enn placebo.

Professor Hadianfard, Shiraz Universitet,Iran: Akupunktur er en god metode for å dempe smerter ved fibromyalgi og har liknende smertestillende effekt som legemidlet  Fluoxitine.

Det er også mange negative artikler  skrevet avkritikere og skeptikere.Det synes med andre ord å være lett å kritisere akupnktur ,men mindre enkelt å kritisere bruk av legemidler selv når disse ikke er bedre enn akupunktur!

 

Copyright  Øverbye 2016

:Disclaimer

[/restrict]

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.