Kan mangel på EFA lede til en rekke sykdommer hos bar ?.Og kan tilførsel reversere skadene delvis eller fullstendig?

I 1980 startet Sally Bunday England Hyperactive Children Support Group. Bunday var en av de første til å se en kobling mellom ADHD og mangel på essensielle fettsyrer (EFA). Antagelsen ble senere støttet av en rekke forskere; to av disse var Alexandra J Richardson ved University Lab ved Mansfield College i Oxford på pekte at underskudd av EFA i maten leder til økning i forekomst av astma, eksem, allergi, autisme, dysleksi og ADHD. Richardson (forkorter nå fornavnet til Alex)   ble senere sjef for Center for Evidence Based Intervention ved Universitetet i Oxford.Hun  har i disse årene  publisert  rekke kvalitetsssikrede, evidence based  rapporter om samband mellom ernæring  og sykdommer hos barn;med vekt på ADHD og dyslexi.

Doktor Richardson´s observasjoner  bekrefts og forskere  i mange land er nå  100% sikker på at den hjernen og øynene trenger store mengder fettstoffer  i fosterstadiet og oppveksten og at disse  bare kan produseres dersom kroppen tilføres nok Essensielle Fettsyrer. Mangel på EFA (dvs fettstoffer du ikke kan lage selv men få fra mat) fører derfor til hjerne og sysnsskader!

Richardson og Puri skriver i en rapport i 2000 (PLEFA,2000,63(1-2)79-87 )at ” EFA metabolismen kan påvirke mange sider ved hjernens utvikling herunder nervetrådenes vekst, omvandling og utvikling av forbindelse mellom nerveceller. »

En annen forskergruppe ledet av doktor N Yamamoto oppdaget så tidlig som 1987 at mangel på EFA fører til skader på fostrets hjerne! Barnets hjerne trenger både n- 6 og n-3 (DHA).DHA (omega-3 fett) har en spesiell rolle ved å beskytte øyets utvikling. I morsmelk fra mødre på fullverdig diett kosthold disse livsviktige esensielle fettsyrene……men de finnes ikke i morsmelkerstatning!!!

Forskningen så lang konkluderer med at for å ha fullverdig utvikling av hjerne og synet må fosteret og siden det fødte barn i hele oppveksten ha omega-3 fettsyrer, linolensyrer og alfa-linolensyrer i tilstrekkelige mengder.

Men nok tilskudd betyr ikke nok effekt. Produksjonen av nødvendige fettstsoffer fra  Essensielle fettsyrer reduseres betraktelig dersom man inntar varmebehandlet fett  eller har mineral og vitamin mangel går utviklingen ikke slik den skal.Videre skades omvandlingen av økininger av stresshormoner, bruk av alkohol og dersom man fra før lider av diabetes ,eksem, astma og allergier. De sistnevnte sykdommer er selvsagt av stor interesse fordi mangel på EFA lbidrar  til disse sykdommene og når de er utviklet blir nydannelse av fettstoffer i hjernen hemmet av de samme lidelsene .Det vil si at mangelsykdommen leder til forverring av sin egen tilstand; en nedadgående spiral mot stadig større problemer.

Copyright bjørn j Øverbye 2015

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.