Både russiske og ukrainske styrker bruker i dag radioaktiv ammunisjon for å ødelegge pansrede kjøretøyer og tanks. Ammunisjonen produserer  radioaktivt støv som leder til helseskader for soldater i strid og etterhvert sivilbefolkningen når det radioaktive støve brer seg fra kampsonene til omliggende byer, landsbyer og jordbruksområder. Her er noen fakta fra hva som skjedde i Irak og Balkan da man brukte slike våpen og hva som skjer i dagens Ukraina.

Depleted Uranium (DU): DU står for Depleted Uranium som betyr” utarmet Uran”. DU er et avfallsprodukt i produksjon av radioaktivt materiale i atomkraftverk. DU er en blanding av ikke radioaktivt Uranium og 0.3% eller mindre av den radioaktive isotopen av Uran 235. Verdens totale lagre av DU er i følge Wikipedia pr 2008 hele 1.188.273 tonn!!

Mesteparten av disse enorme mengder radioaktivt forurensende mineraldeponier lagres i antatt sikre forhold i gamle gruveganger dypt under jorda i innkapslede tønner der vil ta millioner av år før uranet ved radioaktiv forvandling går over til en nøytral isotop. Mindre mengder av DU brukes til forskning og strålebehandling; mens en ukjent mengde brukes til militær ammunisjon.

Fordelen for militære ved bruk av DU ammunisjon er at Uran er usedvanlig tungt og sterkt og er i stand til å trenge gjennom pansrede plater på tanks og pansrede kjøretøy. Den menneskelige prisen soldater og sivile i krigssonen betaler, er at når DU ammunisjon går gjennom metall; avskaller det store mengder helseskadelig radioaktivt støv.

Det radioaktive støvet inhaleres av soldater og sivile i kampsonen og det som faller til bakken i landområder kommer inn i planter og dyr som tjener til menneskeføde og finner derved veien inn i mennesker via matfatet.

På sin vei inn i menneskekroppen gir stråling fra radioaktivt støv en rekke helseskader på lunger ,blodceller, indre organer og nerver. DU gir også opphav til flere typer kreft, stoffskiftesvikt og kronisk immunsvekkelse.

NATO land sender radioaktiv ammunisjon og missiler til Ukrainia: NATO har allerede sendt følgende våpensystemet som bruker DU i sine krigshoder. I følge en omfattende artikkel på det kanadiske nettstedet Globalrewsearch.ca  forfattet av den franske journalisten Freddie Ponton har president Emmanuel Macron i Frankrike innrømt at regjeringen har tillatt at det sendes ulike våpensystemer krigen Ukraina. I følge samme artikkel har den franske avisen L ´Opinion har Franske myndigheter allerede sendt to våpensystemer som bruker DU:

I tillegg til disse to våpensystemer sender Frankrike også MILAN anti tank missiler som bruker DU krigshoder.

I samme artikkel opplyses det at Tyskland for første gang etter 2 verdenskrig har tillatt eksport av våpen til krigførende parter utenfor NATO. Videre skriver Poton at England alt har sent våpensystemer til Ukriania som benytter DU ammunisjon.. Poton´s artikkel har siden blitt kopiert av flere Nettsteder også russiske uten at dette betyr noe for sannhetsgehalten i Poton´s opplysninger som er hentet fra dokumenterbare kilder.

Russlands bidrag til den ukrainske radioaktive forurensing: Man må ikke tro at russiske styrker er noe bedre enn ukrainske styrker i å spre radioaktiv forurensning. I en pressemelding fra nyhetsbyrået Tass  den 8.  desember 2018 opplyste man at russiske tanks nå blir utstyrt med 125 mm DU panserbrytende ammunisjon. I TASS meldingen heter det at bruk av radioaktiv ammunisjon ikke bryter internasjonale avtaler, hvilket dessverre er korrekt. Mens det finnes avtaler for ikke spredning av radioaktivt materiale, finnes det ingen slike avtaler for bruk av radioaktiv ammunisjon til geværer, kanoner og missiler.

Erfaringer med radioaktivt støv fra DU ammunisjon i Gulfkrigen: I en artikkel av Amit Sen Gupta i tidsskriftet Economic and Political Weekly fra 2-10 februar 2001 tar forfatteren opp senfølger av bruken av DU ammunisjon under Gulf krigen i 1991. Antikkens overskrift er Dødelig støv: effekter av utarmet Uran. I artikkelen tar forfatteren for seg den omfattende bruken av DU ammunisjon på slagmarkene i Irak og henviser til den alarmerende forekomst av kronisk fysisk helsesvikt hos amerikanske soldater etter hjemkomst. Så mange som 250.000 soldater av i alt 650.000 soldater utviklet en kronisk fysisk sykdomstilstand som ble kjent som Gulf War Syndrome(GWS). 25.000 soldater døde i årene etter krigen.

Symptomene  fra GWS omfatter blant annet muskelverk, utmattelse, kognitiv, søvnvansker, diaré. Det finnes mange teorier til årsakene til GWS, i følge Gupta´s artikkel er radioaktivt støv en av flere mulige og sannsynlige årsaker.

En observasjon som støtter teorien om at radioaktivt støv kan være en årsak til GWS er i følge Gupta at sivile som bodde i eller nær krigssonen også utviklet liknende symptomer. Siden kom det også frem at det ble skutt med DU ammunisjon mot sivile mål i Irak i 1993.

I .I en undersøkelse foretatt av den amerikanske hæren i 2011  blant soldater med GWS nevnes derimot ikke bruken av DU ammunisjon og radioaktivt støv som årsak til helseskader.

Erfaringer med radioaktivt støv fra DU ammunisjon i NATO´s krig på Balkan: Under NATOs krigføring på Balkan på 1993-99 ble det igjen brukt store mengder DU ammunisjon .Flere tonn DU ammunisjon ble anslått å ha blitt avfyrt av allierte styrker . I en rapport utført av FN i 2001 i Kosovo ble det ikke funnet faretruende økt radioaktivitet i jord, vann eller planter men utelukker ikke at radioaktivitet kan dukke opp i grunnvann flere år senere. Rapporten tok heller ikke for seg helseskader hos soldater og sivile som kunne knyttes til bruk av DU.

I et leserbrev til det engelske lege-tidsskriftet Lancet 12.2.2002 skriver Dr.Markotic at mange sivile har utviklet helsesvikt som betegnes som Balkan Syndromet som omfattet økt forekomst av pustevansker, bronkitt, kreft, hjerte kar sykdommer og thyroid sykdommer. Noen av disse symptomene er: kreft, thyroid sykdom og luftveissykdommer som kan passe med helseskader fra radioaktivt støv.

I en lenger og grundigere artikkel i tidsskriftet Croatian Medical Journal nr 42 ,2001 skriver Dr. Durakovic at det er store likheter mellom GWS og senskadene soldater og sivile fikk etter krigen på Balkan, kjent som Balkan Syndromet. Han skriver videre at det har vært stor uvillighet blant politikere å undersøke forbindelsene til radioaktivt støv fra DU ammunisjon…..

Hva så med Ukraina ? Ulike rapporter og erfaringer fra  Gulf krigen og  krigen på Balkan er motstridende. Det ligger i sakens natur at krigførende parter som bruker DU ammunisjon og missiler med krigshoder laget av DU vil nedtone eller helt unnlate å omtale de helseskadelige effektene av radioaktivt støv fra DU på miljø, dyr, planter, sivile og soldater.

Når man ser på forskning som er uavhengig av krigførende lands politiske føring; være det seg i Russland eller NATO-land er forståelsen av situasjonen langt mer pessimistisk og trolig mer realistisk. Når freden en gang kommer til Ukraina er det et tankekors at hus og infrastruktur kan gjenoppbygges, da vil helseskadelig radioaktiv forurensing etter krigførende parter ta millioner av år før det hele er brutt ned. Generasjoner av ukrainere vil således være eksponert for mulig helseskadelige rester etter en fullstendig meningsløs krig.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.