Du har kanskje lurt på hvorfor de nye matrådene til staten er som de er. Svaret er de er influert av The True Cost of Food; en nytt mat-agenda formet av Bill Gates Foundation og The Rockefeller Foundation; omfavnet av Verdensbanken, FN og World Economic Forum. Planen er over tid å fase ut animalsk føde til fordel for vegansk kosthold med den begrunnelse at det er bedre for miljø, klima og folkehelsen. Ingen bønder er hittil spurt i utarbeidelse av planen  Her er fakta til ettertanke.

Vi henviser leserne til Del 1 på denne bloggen og fortsetter med Den Andre Grønne Revolusjon som nå skal implementeres først i USA og deretter EU og siden vi er med via EØS også i dette landet.

GR.2.0 :Den Andre Grønne Revolusjonen for fattige land: ble initiert i 2006 av Rockefeller Foundation og Gates Foundation. Dette er et initiativ for hjelpe bønder i fattige bønder i Afrika til å produsere mere mat og avhjelpe sult.  Lovnadene er de samme som under Den Første Grønne Revolusjon (GR 1.0 ) : Å produsere mere grønne vekster, mais, ris, belgfrukter og korn ved salg av GMO og kjemikaliene som trengs for å få de til å vokse.

Man underslår å nevne at da det samme ble utprøvd i India på 1960 tallet og i årene som fulgte var kostnadene for fattige bønder for å skaffe seg disse produktene høy, mange tok opp lån og endte i stedet som gjeldsslaver i stedet for som leverandører til lokal matproduksjon  .Mer enn 300.000 bønder begikk selvmord i kjølvannet av GR 1.0. Vil det samme skje i Afrika?

Den Andre Grønne Revolusjon for rike land: Rockefeller foundation og deres samarbeidspartnere innen argrobusiness vil prøve ut GR2.0 i stor skala i USA. Visjonen er noe røslig forklart i dokumentet The True Cost of Food (TCF). Planen er laget av en gruppe jurister, en representant for World Wildlife Fund professorer, økonomer og eierne av selskapet True Cost. Det som mangler; er de det gjelder: representanter for den amerikanske bonden.Når man leser TCF blir det gradvis klart hvorfor …

Farmageddron: Dokumentet fra ekspertene har kalkulert at produksjonskostnadene for å brødfø USA er 1.1 trilliarder US Dollar pro år. I tillegg kommer 2.1 trilliarder ekstra kostnader i form av skader på miljøet, klimagasser, forurensinger av jord/luft og vann. Sykdommer fremkommet ved feil kosthold legges også inn i regnskapet.. Matvarer laget av GMO, forurenset med sprøytemidler og forbrukernes valg av prosesserte matvarer og livsstil er ikke nevnt. Skylden legges bonden, måten han driver på og råvarene han leverer.

 Grønn biff på bordet: Veien ut av uføret er i følge Bill Gates som nå eier aksjer veganfirma Impossible Foods å lage veganske produkter av GMO som er sprøytet med plantevernmidler og ikke satse på økologisk landbruk!!

Det nye handlelisten skal bestå av  kjøtt skal erstattes ”vegekjøtt”  laget av soya, korn,poteter og erter (95% er GMO i USA ). Melk blir erstattet av en blanding av vann og planter .Smør erstattes av margarin laget av planteoljer. Fremtiden skal bli stadig mer GMO-vegansk. På den måten skal du som forbruker bidra til et bedre klima ,renere natur når produkter fra husdyrhold og økologisk jordbruk fases ut.

De nye «bøndene i Davos: Ideene i TCF og Bill Gates er allerede omfavnet av Word Economic Forum der økonomer, politikere og storindustri årlig møtes i Davos for å planlegge for et fremtidig samfunn kalt The Great Reset. I den nye verden skal industri og investorer lede de ulike lands regjeringer inn på en ny type sosial struktur styrt av industriforetak og globalister anført av FN.

Planene for den nye matproduksjonen skal deretter tas opp på et høyere nivå kalt Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Avtalene for denne utviklingen er allerede underskrevet av FN´s generalsekretær, Klaus Schwab (WEF), sjefen for Det Internasjonal Pengefondet og Rockefeller Foundation.

Men ingen spør bonden selv :Ingen bønder er hverken invitert eller har råd til å delta siden medlemskap koster mellom 62.000- 620.000 Dollar i året!! Det virker underlig og alarmerende at de det gjelder ikke skal ha en stemme når The New Food Order skal bestemmes.”.Eller for å sitere forfatter og analytiker F William Engdahldette er ingen konspirasjonsteori  det er en konspirasjon (mot bøndene ) »

@Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.