Cannabidiol (CBD) olje er et reseptplikt medisinsk produkt som utvinnes fra hampplanten (Cannabis sativa). Den har vist å kunne ha positive virkninger på alt fra  Alzheimer, Parkinsons sykdom, kroniske smerter , angst til diabetes  og  PSTD.Her er hva vitenskapen sier.

 Hampplanten (Cannabis sativa) Hamp er en familie av nytteplanter og medisinplanter som vokser vilt over store deler av Asias. Noen av artene er kortvokste, andre blir opptil 18 meter høye. Det finnes i prinsippet tre ulike grupper av hamp-planter.

1) Hampplanter som blir dyrket for å lage fiber til klær, bygningsmateriale, tau, seil og kurver. Fibrene er så sterke at de også har blitt brukt til å lage hengebroer over elver. Frø og olje fra denne typen planter har blitt brukt til matlaging.

2) Hampplanter med høyt innhold av narkotiske stoffer som blir dyrket til medisinsk bruk. Preparater laget av disse artene har siden uminnelige tider blitt brukt i folkemedisin og tradisjonell asiatisk medisin for en lang rekke lidelser. Innbyggere i mer ugjestmilde deler av Asia har brukt rusen for å utholde kulde og sult. Sjamaner og asiatiske religioner har brukt og bruker den narkotiske rusen for å oppnå visjoner og oppnå” ut av kroppen reiser”                                                                        .

3) Viltvoksende arter som hører hjemme i en av de to gruppene.

Cannabidiol: I 1940 oppdaget den amerikanske kjemikeren Roger Adams to oljer i hampplanter som han døpte Cannabidiol (CBD) og en isomeriserte (omvandlet ) variant han døpte Tetra- Hydro -Cannabinoid (THC). Adams trodde begge gav opphav til rus. Dette viste seg å være feil.

I 1963 renfremstilt Rafael Mechoulam CBD fri for THC og beviste at de to oljene har ulik virkning, selv om de opptrer sammen når man ekstraherer de fra hampplanten. Mens THC er sterkt psykoaktiv og gir en kraftig rus, motvirker CBD rusen som THC gir. Begge oljene har en rekke medisinske effekter, men sammen virker de best. Den kombinerte effekten blir kalt ”entourage effect”.

Siden den tid er det oppdaget og isolert 100 andre cannabinoider som er i slekt med THC og CBD og hele 500 ulike virkestoffer med potensiell medisinsk effekt.Ved ekstraksjon av CBD olje fra industriell hamp følger  THC og  mindre mengder cannabinoider i tillegg til CBD.Et slik produkt kalles «full spektrum CBD olje».

Oppdagelsen av endocannabidiol: I 1990 oppdaget forskere årsaken til at THC har en sterk påvirkning på nervesystemet.  THC fester seg til mottagerstasjoner på nervecellenes overflate som er der for å motta cannabinoider- liknende stoffer som lages i hjernen  kalt endocannabinoid. Endocannabinoidene fester seg til reseptorer (mottagere) på nervecellene.

Det er hittil identifisert to typer endocannabinoid; AEA og  2-AG. Videre er det identifisert to typer reseptorer; CB1 som finnes i sentralnervesystemet og CB 2 som finnes i det perifere nervesystem og immunceller.

Effekten av endocannabinoid: – Endocannabinoid-systemet (ECS) er komplisert og sammensatt .Her er noen av de beviste virkninger av ECS på kroppen:

 • Fremmer søvn
 • Demper smerte. ECS aktiveres blant annet ved trening for å dempe smerter i ledd og muskler under aktivitet.
 • Øker fettforbrenning
 • Øker beinmasse
 • Bedrer humør, gir en ”naturlig høy” følelse. (”løftet stemning”)
 • Bedrer læring og hukommelse
 • Styrker hjerte og blodårer
 • Bedrer appetitt
 • Motvirker stress
 • Bedre leverfunksjon
 • Aktiverer immunsystemet.

THC og CBD virkningen via ECS: Når  THC fester CB1 og CB2  reseptorene blir flere av disse funksjonene aktivert; men rusen overskygger de positive virkningene på sikt og leder til helseforfall, fremfor helsegevinst. CBD oljen derimot virker via en annen mekanisme. De sørger for at kroppens egne endocannabinoider får en sterkere virkning. De virker også via andre mekanismer som enda ikke er kartlagt.

Kommersiell CBD olje : CBD olje i seg selv har ingen narkotisk virkning !! . Men ved utvinning fra  hamp som har lav THC innhold følger det med små mengder THC. I USA kan kommersielle CBD oljer inneholde mindre enn 0.3% THC. I Europa er grensen satt ved 0.2% THC. Disse oljene kalles ofte” THC frie CBD oljer”.

Den medisinske effekt via ECS systemet blir derfor en kombinasjon av de to oljene.  De to oljene forsterker og utfyller hverandre. Dette kalles” entourage effekten ”. Det faktum at CBD olje  motvirker rus-effekten av små mengder THC ,gjør at kommersiell, legal CBD olje er skal være garantert  ikke å gi rus (dvs eufori)

I de senere årene selges det også såkalt 100% THC fri CBD olje. Denne oljen har en annen effekten til kombinasjonsoljen som er beskrevet nedenfor..

 Medisinske forskning  på CBD olje med mindre enn 0,3% THC

CBD motvirker prestasjonsangst:  I en Brasiliansk forsøk ble 57 menn utsatt for en situasjon som utløste prestasjonsangst. De som fikk henholdsvis placebo , 150 milligram CBD og 600 milligram CBD opplevde ikke positiv effekt. De som derimot fikk 300 milligram CBD følte god bedring. Denne effekten er trolig en av grunnene til at mange bruker CBD olje.

CBD kan lindre Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD): I en lenger artikkel i Medical News Today siterer flere undersøkelser som indikerer at CBD olje reduserer angst forbundet med traumer. Dersom man tar CBD olje rett etter et traume; vil ikke minnene feste seg så godt og man får et bedre forløp  når man prøver å helbrede traumet som utløste tilstanden. I USA har noen delstater tillatt krigsveteraner med PTSD å bruke hasj(THC).Resultatene har vært delvis positive, men farlige bivirkninger som psykose overskygger ofte de positive effektene.

CBD til avrusing fra opioider: I følge en artikkel i Dagens Medisin i 2018  bruker 12% av alle kvinner og 9% av alle menn i Norge bruker opioid-legemidler mot kronisk smerter. Forbruket er 3 doblet siden 2005 og stadig flere unge bruker slike smertestillende. Norge topper således bruk av slike smertestillende midler i Skandinavia og bruken er økende. I forsøk med CBD olje har . I en artikkel i Consumers Report  spurte journalisten flere leger om deres erfaringer og mange  rapporterte om positive resultater ved å trappe ned på opioid-smertestillende til fordel for CBD. Legene som ble intervjuet poengterte at slik nedtrapping bør skje sammen med lege.

Sativex mot uutholdelig smerter: Sativex er et blandingsprodukt med THC og CBD som gis som munnspray Midlet kan foreskrives av leger mot uutholdelige sterke smerter fremkalt av nervebetennelser, skader og kreftsykdom. I en undersøkelse blant kreftsyke som ikke oppnådde smertedemping med opioider, reduserte ikke Sativex smertene bedre enn placebo; men pasientene opplevde at deres livskvalitet ble bedre!! I en annen utprøving var resultatene bedre: 40% av kreftsyke som ikke lenger hadde fikk effekt av opioider opplevde 30% nedgang i smerter med Sativex ! Norske leger kan søke om å import av Sativex  på såkalt lisensfritakelse.

CBD olje til hjelp ved diabetes: Nettstedet Endocrineweb  siterer forskning som har vist at CBD olje lindrer neuropati som følge av høye glukoseverdier. Oljen bedrer også blodsirkulasjon. For diabetes 2 der kroppen lager insulin, men har svekket effekt av insulin på cellene; viste CBD olje seg å bedre effekten av insulin og stimulere bukspyttkjertelen. Nettstedets anbefaling er udelt positive , spesielt med tanke på at en senskade som smertefulle neuropatier  er vanskelig å behandle med annet enn vanedannende smertestillende.

CBD olje mot demens og Alzheimer: CBD olje motvirker betennelser i hjernevev som følge av hjernedegenerative lidelser som Alzheimer ol. Nettstedet Healthline  rapporterer om positive effekter. I en lenger artikkel på nettstedet Dementia Care Central rapporteres det om positiv effekt av CBD på Alzheimer, demens, demens på grunn av redusert blodsirkulasjon til hjernen, Parkinson sykdom og Huntingtons sykdom.

CBD mot leddsmerter: Nettstedet Open Access Governement rapporterer om flere undersøkelser som viser at CBD olje demper betennelse ved leddgikt og slitasjegikt og demper smerter. Sativex gitt til pasienter med sterke smerter har også vist positiv effekt.

Hva bør man så gjøre?  Kommersiell lovlig CBD oljer som ofte kalles ”THC fri CBD ” inneholder 0.3% THC dersom de er laget i USA og 0.2% THC dersom de er produsert i EU. I Norge kan disse ikke lenger importeres eller kjøpes fritt.

Man må derfor kontakte sin lege og i samråd med denne få foreskrevet CBD olje av sertifisert kvalitet

Kvalitet er et stort problem. Det jukses med produkter. Mange produsenter tynner ut CBD olje med andre planteoljer. Man er derfor avhengig av at man får kvalitetssikrede oljer som inneholder hva de påstår. Såkalte 100% THC frie CBD oljer vil ikke gi de effektene som beskrevet ovenfor og er lovlig å kjøpe og importere. Hampolje som kjøpes på helsekost eller på supermarkeder inneholder selvsagt ikke THC og minimalt med CBD og har derfor ingen av de nevnte effekter.

Mulige bivirkninger: avhenger av daglig dose, tiden man bruker oljen og hvor sensitiv man er. Rapporterte bivirkninger kan være angst, diare, redusert appetitt, humørsvingninger, døsighet, kvalme og oppkast. CBD oljer kan påvirke ulike legemidler pasienter bruker for kroniske sykdommer. Du kan sjekke dette på www.drugs.com

Siden CBD olje forskrives av lege er det også leges oppgave å ta hånd om legemidler, følge opp virkning og  se etter at man ikke får bivirkninger. Med andre ord ens lege må sette seg inn i forskning og bruken av slike midler før man foreskriver.

Fortsettelse følger

@ Copyrigth Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.