Vaksineforsker Charlton Brown, har forfattet et 95 siders dokument underbygget med 604 referanser som mener å kunne bevise at COVID-19 viruset er laget av mennesker. Kan man tro på det? Her er hva Brown skriver.

Kom COVID-19 viruset fra flaggermus i Kina? Det vanlige narrativet er at COVID-19 sykdommen oppstod i Wuhan i Hubei provinsen i Kina i desember 2019. Deretter ble smitten spredt til Wuhan og deretter til Vesten av infiserte kinesere som dro på ferie til Europa og USA. Opphavet til sykdommen var ifølge offisielle kinesiske kilder et virus som ble spredt av syke flaggermus som ble solgt på Wuhan Huanan sjømatmarked.

Dr. Zheng-li-Shi´s artikkel i Nature : Påstanden ble kjent i Vesten i januar 2020 av verdens fremste eksperter på flaggermusvirus Dr. Zheng-Li-Shi som jobbet ved viruslaboratorium 4 i Wuhan.  Dr. Li leverte inn en omfattende artikkel til tidsskriftet Nature den 20 januar 2020, der hun påstod at SARS-CoV-2 var en genetisk mutasjon av viruset RaTG-13 fra flaggermus.

Hun opplyste videre at RaTG-13 var identisk med et virus ID4996 som hun og medarbeidere hadde isolert i 2012-13. Problemet med historien var at viruset det er snakk om var genetisk kartlagt i 2018 og ikke i 2020 som Shi påstod og var slett ikke identisk med SARS-CoV-2.

I artikkelen i Natur innrømmet Shi at påstanden om flaggermus opphav til viruset ikke var endelig bevist da artikkelen ble skrevet.

Problemet med Flaggermus teorien: Så hva er problemet med flaggermus virus teorien ? Det er ganske enkelt at ingen forskere har til dags dato funnet et virus hos flaggermus eller beltedyr som er identisk med SARS-CoV-2.

De nærmeste slektningene er flaggermusvirusene RaTG13 og BANAL-52 har et genom som er  bare 96,2% lik SARS-CoV-2. Virus fra malaysiske beltedyr som også ble solgt som mat i Kina hadde overflateproteiner som var ganske likt spikeproteinene på SARS-CoV-2; men oppviser bare 90% genetisk likhet. Heller ikke dette kan derfor være opphav til SARS-CoV-2, med mindre disse virusartene har gjennomgått en genetisk mutasjon før de ble smittet til mennesker. Dersom dette skulle ha skjedd måtte det finnes SARS-CoV-2 virus blant dyr i kinesisk fauna.

For å komme til bunns i saken, testet kinesiske virusforskere hele 80.000 dyr fra mer enn 200 ulike ville dyrearter; herunder fugler, beltedyr og flaggermus uten å finne SARS-CoV-2 antistoffer i blodet hos noen av disse.

Dette fritar kinesiske dyrearter som opphav til viruset som fremkalte COVID-19.

Gain –Of-Function:  Siden ingen til dags dato har funnet et SARS-CoV-2 virus hos dyr i fri natur mener Brown at man må lete andre steder, nemlig i internasjonal genforskning som eksperimenterte med å endre virus og bakterier fra dyr slik at de kunne bli sykdomsfremkallende hos mennesker. Forskningen blir kalt” Gain-Of-Function” eller  ”(ny)ervervet funksjonsevne”.

Helt siden 1986 har amerikanske forskere ledet av Dr. Baric og Dr. Daszak drevet slik forskning finansiert av National Institute of Health i USA for å endre arvestoffet i bakterier og virus fra dyreriket slik at de kan skape sykdom hos mennesker uten å komme fra dyrene de først ble funnet hos. Det vil si at mikrobene nå smittet direkte fra menneske-til- menneske.

Daszak utviklet etterhvert ekspertise på å genmodifiserer Corona virusarter, blant annet SARS-CoV liknende flaggermusvirus slik at det letter kunne binde seg til menneskeceller.

Furin delingspunktet :Forskningen tok spesielt for seg genkoden for spikeproteinet som består av to enheter S1 og S2. Når spikeproteinet fester seg til cellene blir det delt i to av et enzym på cellenes overflate som kalles furin. Deling av Spikeproteinet gjør at det lettere fester seg til ACE-2 reseptorer på cellenes overflate.

Gen- Koden for det såkalte furin delingspunktet i spikeproteinet var sentralt i denne forskningen. Genkoden for et forøket furin delingspunkt i spikeproteinene gjenfinnes i SARS-CoV-2, men ikke coronavirus varianter fra dyreriket og heller ikke i en av corona-virusets nærmeste slektning SARS-CoV-1.

Personer med mye furin rammes hardere av COVID-19 : Det forøkede furin delingspunktet gjør at personer som har høyt innhold av furin i sine kroppsceller lettere blir syke av SARS-CoV-2. Dette gjelder spesielt eldre, diabetikere og overvektige.

For ytterligere å gjøre saken mistenkelig hevder Brown at det er bevist at i alle fall en vaksineprodusent kjente til denne forskningen før pandemien brøt ut noen år senere.

SARS-CoV-2 viruset har genbiter fra HIV viruset: Det er også påvist biter av genkoder fra HIV viruset i genomet til SARS-CoV-2 viruset. Nobelprisvinner Luc Montagnier som var en av to forskere som oppdaget HIV-viruset, påviste at 2,5% av SARS-CoV-2  genomet bestod av genbiter for virustypene HIV-1, HIV-2 og SIV. Montagnier mener at dette ikke er en tilfeldighet, det må ha blitt plassert der av mennesker som har drevet med genmodifisering.

SARS-CoV-2 angriper på to måter: Genbiten fra HIV virusene  gjør at SARS-CoV-2 viruset også har evnen til direkte å infisere immunceller av typen CD-4+ i tillegg til spikeproteinene som gir viruset evnen til å feste seg til kroppsceller som har ACE-2 reseptorer. Viruset har derved to angrepspunkter: det angriper kroppsceller med ACE-2 reseptorer, samtidig som det svekker immunsystemets evne til å tilintetgjøre det.

Ingen dyrevirus som har et slektskap med viruset har denne evnen. Evnen er unik og Brown mener det er bevist at også denne evnen må være skapt i et laboratorium.

Gain-Of Function forskning i Kina: Brown mener videre at det er bevist av dokumenter han har funnet at Gain-of-Function forskningen i USA ble delt med kinesiske forskere i Wuhan. Dr. Shi, også kalt” Flaggermuskvinnen”, hadde i årene før pandemien fått forskningsmillioner fra USA for liknende forskning. I følge Brown er det bevist Dr. Daszak samarbeidet med Dr. Li om å utvikle genmodifisering av virus slik at de lammer immunsystemet. Forskningen bestod i å bygge inn gener i viruset som kodet for immunhemmende proteinet ORFX

  Aldri bevist at kineserne slapp løs SARS-CoV-2 fra laboratorium i Wuhan :Brown er imidlertid klar på det ikke finnes noen endelige beviser for at kinesiske forskere som Dr. Li i Wuhan hadde lagd et fullt utviklet SARS-CoV-2 som så hadde sluppet ut av laboratoriet, ved et uhell. Brown mener at amerikanske forskere og politikere anklaget kineserne urettmessig.

 Brown har selv sine kandidater, men å gjengi dette blir en helt annen historie som ikke ligger inn under medisin.

Kilde: Charlton Brown : Evidentary Document- COVID19- National Level -Harm

Image by Kjpargeter – Freepik.com

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.