Forskning har klarlagt at disse forholdene øker farene for brystkreft: Hypothyreose type I med økt TSH, Jodmangel og/eller antistoffer mot thyroidkjertelen. Videre har thyroidforskere avslørt at mange leger ikke er flinke nok til å gjenkjenne klinisk hypothyreose og derfor unnlater å ta disse rutineprøvene så ofte som de burde!

Lavt stoffskifte, lav sjanse for å få diagnose i tide.

Thyroid kjertel scan

Thyroid kjertel scan

En av USA`s fremste stoffskifteeksperter fra begynnelsen av dette århundre; doktor John C Lowe  hevdet i sitt monumentale 1200 siders verk om stoffskifte at vanlige legers evne til å gjenkjenne og iverksette diagnose og behandling av hypothyreose var mindre enn 10%. Dersom dr. Lowe har rett vil  9 av 10 personer som har klinisk behandlingstrengende hypothyreose får helt andre diagnoser. Det medfører også at legene ikke tar de viktige prøvene som TSH,  TT4, FT4, TT3, FT3,urin Jod og antistoff-testene TRAS, anti-Tg og anti-TPO som kunne avsløre hypothyreose og derved føre til nødvendig stoffskifteterapi. Uteblitt terapi utsetter ikke bare syke for unødvendig lidelser, det fører også til at det gis feil medisiner der man skulle gi thyroidhormoner. Enda verre: det utsetter kvinner for økt fare for å utvikle brystkreft!

Professor Zhang med interessante observasjoner!

Det store antall syke som ville fått et bedre liv med tilskudd av thyroidhormoner men som ikke behandles, vil gradvis kunne utvikle kroniske sykdommer. I denne gruppen har vi de med ekte hypothyreose type I der man har økt TSH. Bare de med Hypothyreose type I ser ut til å ha økt kreftfare. Nå avdøde professor Yingqing Zhang fra Shandong Universitetet i Kina utgav i 1987 en bok om biokybernetikk, embryologi, akupunktur og årsaker til og behandling av kreft. I boken referer professor  Zhang  til en rekke vitenskaplig undersøkelser fra Asia og Vesten som bekrefter at ekte hypothyreose dvs. økt TSH har også økt kreftfare. Zhang nevner spesielt kreft-forskningen til doktor Erskine som var ansatt ved Albert Einstein Medisinske Senter i Philadelphia. Erskin  beviste at  jodmangel  ledet til  mer forekomst av kreftEgne undersøkelser av flere hundre pasienter de siste 14 årene har vist at de fleste kronisk syke nordmenn måler lavt i Jod. Det er absolutt påkrevet å la seg teste neste gang man går til lege og begynne med jodholdig sjømat dersom man ligger nær eller under nedre grense for jod (0,8 mikromol/døg ).

Japanske statistikker og brystkreft.

Japanske statistikker viser det samme: der man har lite Jod i maten er det mer brystkreft!! Omvendt er det slik at det er lite thyroidhormon-svikt når inntak av Jod er høyt og det er heller ikke økt  forekomst av brystkreft. Nyere forskning  tyder på at ubehandlet Hashimoto sykdom medfører økt forekomst av brystkreft.

Videre er det slik at pasienter som har hypertyreose har mindre brystkreft. Slike statistikker bør vekke interessen for stoffskiftesykdommer og deres betydning blant alle leger.

Det finnes  forsatt leger som betviler forklaringen i disse fakta, men gjennomgang av mange artikler ser ut til å støtte påstandene om at pasienter med lavt Jod, Hypothyreose I (økt TSH) og/eller antistoffer mot thyroidkjertelen har økt brystkreftfare.


Copyright Bjørn J. Øverbye  – 2015


 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.