Remdesivir  er en medisin som brukes mot alvorlig COVID-19 syke på norske sykehus. Men legemidlet har en heller uklar forhistorie. Remdesivir ble nemlig  godkjent i USA og Europa på et tidspunkt da verdensomspennende WHO undersøkelser viste at legemidlet trolig ikke var virksomt.

Gilead  : er et legemiddel som utviklet av firma Gilead i California, grunnlagt i 1987 av den amerikanske legen og økonomen Michael L Riordan . I løpet av sin historie har firma hatt ikke mindre enn to Nobelprisvinnere med seg på laget for å utvikle legemidler mot virus.

En av legemidlene, Tamiflu, ble tidlig kjent i Norge i 2005 som et middel mot fugleinfluensa. Det viste seg etterhvert at Tamiflu ikke hadde blitt prøvd ut mot fugleinfluensavirus da det ble godkjent!

Remdesivir ble godkjent til bruk i 2014 mot sykdommer som Ebola og leverbetennelser. Da COVID-19 ble kjent i Kina i desember 2019 og deretter i Vesten, ble Remdesvir prøvd ut på COVID-19 syke. Kort tid deretter startet National Health Institute i USA en større utprøving. Den 29 april kunne NIH meddele  at Remdesvir forkortet sykehusopphold for alvorlig COVID-19 syke  fra 15 dager til 11 dager. En kinesisk studie som ble publisert samme dag viste ingen effekt.

Trumpmedisin :Tre dager senere sørget FDA  for en hastegodkjenning av Remdesivir til bruk på alvorlig syke COVID-19 syke, noe president Donald Trump lovpriste etter selv å ha blitt behandlet med legemidlet for sin COVID-19.

Solidarity :Samtidig med at dette skjedde startet WHO en verdensomspennende studie kalt Solidarity 11.226 pasienter i 30land. Studien prøvde ut fire ulike behandlingsopplegg for COVID-19, deriblant Remdesivir (2750 pasienter).

Soldarity resultatene lekket til pressen : I April ble de foreløpige resultater lekket til pressen i USA og Europa  og gjengitt i NRK den 23 april. Man skulle tro at det ville vært skepsis blant ulike lands helsemyndigheter. Men  slik var det ikke.  Gileads ledelse benektet resultatene og henviste til egne tall som viste positiv virkning.

Gilead og helsemyndighetene i USA og EU fortsatte å ha kontakt om kjøp og godkjenning.

Den 23 september ble Gilead kjent med de endelige resultatene i WHO studien, men må ha fortsatt som intet var hendt.

Undertegner milliard avtale med FDA og EU : Den 8 oktober 2020 undertegnet Gilead en avtale FDA i USA og EMA (European Medical Agency) i EU om leveranse av Remdesivir. Dagen etter ble FDA og EMA kjent med de negative resultatene fra WHO undersøkelsen. Den 15 oktober publiserte WHO undersøkelsen slik at alle kunne lese den. Der stod det å lese i klartekst:  « Remdesivir, Hydroxychloroquine, Lopinavir og  Interferon synes å ha liten eller ingen  effekt på COVID-19 syke innlagt på sykehus  hverken hva angår total dødelighet, bruk av pustemaskin eller tiden man tilbringer på sykehus «.

Trumpmedisin virker ikke : Den 16 oktober kunne NRK meddele ” Trump medisin virker ikke”  Etter å ha fått resultatene, ser vi at Remdesivir har liten effekt, sier John-Arne Røttingen til NRK.

Avtalen om salg undertegnes tross negative resultater : På dette tidspunktet ville man under normale omstendigheter ha utsatt å godkjenne legemidlet. Men den 22 oktober ble legemidlet hastegodkjent av begge instanser som det første legemiddel for terapi av alvorlig COVID-19 syke over 12 år.

Det viste seg videre at FDA ikke hadde kontaktet utenforstående vitenskapspersoner med kunnskap om virologi før de undertegnet avtalen.

EU  forklarer seg i ettertid : Da tidsskriftet Science kontaktet EMA kunne de opplyse at avtalen de undertegnet den 8 oktober for kjøp av 500.000 doser Remdesivir til en verdi av 1,2 milliarder US Dollar, visste de ikke om Solidarity resultatene. Den ble som sagt først kjent dagen etter at avtalen var undertegnet.

Remdesivir lovlig og anbefalt i Norge : I Norge sendte Statens Legemiddelverk ut en meddelelse den 20.11.20 der de gjengir WHO´s undersøkelse og fraråder bruken av Remdesivir mot alvorlig COVID-19. Man skulle derved tro at Norge var forskånet for Remdesivir til alvorlig COVID-19 syke, men Norge er medlem av EU og kan derved ikke nekte legemidlet solgt. Det ble derfor tillatt, i første omgang i utprøving i forbindelse med Solidarity utprøvingen. I hele 2021 ble legemidlet satt på vent for allmenn bruk. Men den  8.8.22 ble Remdisivir godkjent til bruk på sykehus for alvorlig COVID-19 syke voksne og 16.09.22 godkjent for bruk hos barn.

Image Freepik.com

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.