Mens norske media har omgjort kostholdsdebatten en trivialitet om rødt kjøtt og vin til maten skjer det dramatiske ting om eierskap til jordbruket og hva slags mat det skal frambringe. Morgendagens mat vil med sikkerhet bli mer vegansk frembragt av GMO-vekster. Insekter og fake meat er på vei inn i stedet for kjøtt. Plantebaserte melkedrikker erstatter melk fra ku og geit.Animalske produkter skal det bli stadig mindre av. Mens dette skjer ,dør den tradisjonelle bonden gradvis us. Rike og mektige investorer og agro selskaper kjøper opp landbrukets dødsbo .Her er fakta til ettertanke.

Foto: Freepik

Dommedagsscenariet har nådd bondegården: For å selge et budskap trengs en narrativ: Den nye narrative skrevet av forfattere som EAT-Lancet rapporten, FNs Klimapanel (IPCC) og World Economic Forum i Davos heter det at dagens jordbruk beviselig slipper ut store mengder klimagasser ,ødelegger naturen, forbruker og forurenser ferskvann. Derfor må gjøres: Første trinn er å utfase husdyrhold som står for mesteparten av hva som er galt og sikte mot en kjøttfri framtid.

GMO skal redde oss :Videre heter det i narrativet planteproduksjon over hele verden må økes. Plantene den vanlige bonden har i dag kan ikke produserer nok for at planen skal lykkes. Med ekstremvær og tørke underveis , vil ikke vanlige planter tåle utfordringen.Den eneste løsningen i følge narrativet er en ny generasjon GMO og GR (Gen Redigering ) planter eid av multinasjonal agroselskaper som Monsanto og Syngenta (Nå kinesisk).Frøene må derfor kjøpes av bonden på årsbasis sammen med plantevernmidler og kunstgjødsel.

Den tradisjonelle bondens død : I narrativet heter det videre at det tradisjonelle jordbruket og spesielt det økologiske der bonden bruker sine egne ,tradisjonelle frøtyper ikke kan levere det framtiden krever. Det nye landbruket som kan overleve og levere er ; det GMO baserte.

Det nye kjøttet i narrativet er i følge professor Klaus Schwab, grunnlegger av World Economic Forum, å starte dyrking av insekter i stor stil som så skal tjene som menneskemat med den begrunnelse at det er gode proteiner,inneholder noen få vitaminer,litt fett og fiber og et fåtall mineraler.

Fake meat ikke bedre enn hundefór ? Eller skal vi tro Schwab medspiller; Bill Gates skal alle innen kort tid spise fake meat satt sammen på en slik måte at det i følge agroforsker professor Frank Mitloehner , ikke er lar seg skille fra hundefór.

Budskapet er at om du spiser slike produkter , drikker plantedriekker som erstatter melk og har plantemargarin på brød laget av GM eller GR planter, vil du få god helse,forebygge sykdom og bidra til å redde planeten.

Kjøttskam : Spiser du derimot kjøtt ;selv om det er frembrakt fra frittgående og derved hyggelig for dyr og bra for eng og natur; så vil du få økt risiko for sykdommer og bidra til å ødelegge for planeten med varmere klima og forurenset miljø.

Narrativet spres uavlatelig via media og internett og utløser klimaangst , kjøttskam og tro på at mer vegansk kosthold vil løse problemene.

Mens forbrukerne er opptatt av narrativets dystopiske visjoner skjer det dramatiske ting på jordbruksfronten. De samme globale selskapene og nasjonale investorene som samarbeider via World Economic Forum om å reformere alt fra jordbruket , maten vi spiser til hvordan framtidens økonomi skal bli ; kjøper nå opp stadig mer av landbruket de anklager for å være problemet, for å ha mer eierskap over alt fra bondens frø til hva vi skal få å spise.Også husdyrhold. Jordbruk blir etterhvert et investeringsobjekt.

USA et forbilde for utviklingen som kommer :Prosessen har pågått i USA siden 1960 tallet ,og ble kalt Den Grønne Revolusjon. I kjølvannet av produktivitets drevet landbruk har det skjedd det samme over alt der revolusjonen er innført :Små bønder har gått konkurs i stor stil.Over alt hvor en liten bonde går konkurs på grunn av økte kostnader ved drift og fallende råvarepriser på landbruksprodukter; blir noen dekar mål liggende brakk.( F W Engdahl: Seeds Of Destruction )

En tur på landsbygda i de fleste land,også Norge, ligger det 30.000 forlatte gårdsbruk som en gang var hus og heim for en familie og bidro til matproduksjon. Dette er det nye gullet som venter på å bli kjøpt opp slik det skjer i nå så mange land. Se bare hva som skjer i Spania som et eksempel:

Uberisasjon av spansk landbruk : I følge organisasjonen Equaltimes.org har eiendomsmeglerfirma Cocampo reklamepå sin nettside for oppkjøp av spansk jord med slagordet : « Kjøp opp,land, de lager det ikke mer « Pr dato er det 16.323 jordbrukseiendommer til slags som reklameres som trygg investering for selskaper og personer med nok penger. For mange av eiendommene er store landeiendommer med prislapp på over 20 millioner Euro!!

I løpet av 2022 gjorde investeringsselskaper ikke mindre enn 200 oppkjøp av spansk jord som en gang var drevet at selvstendige bønder som drev på gammelmetoden og som enten var gått av pensjon eller gått konkurs på grunn av fallende råvarepriser. Det er da tid for de nye «bøndene».

Franchise bonden : Jordbruksselskaper og private investorer kommer inn , kjøper land og bygninger og alt av driftsmidler. Bonden registrer seg nå som selvstendig firma og kjøper husdyr ,GMO korn (Nå tillatt i Spania !!), gjødsel og plantevernmidler , selger sine produkter og betaler leie til firmaer eller investorer som eier gården. Det er den selvstendige bondens død.

Jordbruk det nye gullet : For investorene er det gode tider.Fortjenesten er bedre enn å investere i gull og avkastningen er sikker. I følge den spanske bondeorganisasjonen COAG er det som er i fred med å skje at man får et landbruk uten bønder, eid av helt andre enn bonden,ofte selskaper som reiser til World Economic Forum for å drøfte hvordan man skal redde klima fra landbruket de selv eier og drifter!! Mange av disse rike investorene ønsker av hensyn til sin anseelse ikke å være bekjent av at de deltar i en slik utvikling.

I følge COAG ønsket en anonym investor å starte opp stordrift av melkekyr med hele 23.000 kyr i provinsen Soria , uten at det lyktes noe å få informasjon om hvem det var som stod bak prosjektet.

Norge står for tur :Vil denne utviklingen bre seg til Norge ? Ja, den er allerede i gang.Hver dag nedlegges 2 jordbrukseiendommer i dette landet fordi prisene på jordbruksvarer synker, mens matvarekjedenes fortjeneste øker. Gårder står tomme.Noe jord blir kjøpt opp som tilleggsjord av allerede store gårder som blir større, men foreløpig forhindrer konsesjonsloven at gårder kan kjøpes opp av utenlandske selskaper.Men Høyre har allerede siden 2017 gått inn for å fjerne loven, slik at utenlandske investeringsselskaper kan eie norsk jord slik som i Spania. Lokkemidlet er at utenlandske investorer betaler mer for jorda slik at bonden eller hans arvinger kan få mer for det de eier.

GMO på vei inn i Norge . Men det stanser ikke her . Høyre har siden 2014 gått inn for å tillate import av GMO . Ogfagmiljøer er på gli : GMO /GR skal produsere mere , tåle , behøver mindre sprøytemidler. At økologisk landbruk kan klare det samme betyr lite. Når narrativet gjentas lenge nok vil det kjøpes av stadig flere.

Hva kan man gjøre ?Begynn å kjøpe varer direkte fra økologiske bønder  og de som lar  dyr på beite friland og utmark.Begynn å lese om det som skjer og legg ut på facebook og twitter.Skriv til avisene.Kontakt dine politikere.

@ copyright øverbye 2023

DISCLAIMER

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.